Eksamensinstruktion

Her kan du læse datoer for offentliggørelse af eksamensplan.

Offentliggørelse af eksamensplanen foregår i to runder.
Fredag d. 10. maj delvis offentliggørelse af eksamensplanen. Her offentliggøres alle skriftlige prøver. Det er både prøver som Undervisningsministeriet har udtrukket til officielle eksaminer og skriftlige årsprøver. Desuden offentliggøres mundtlige prøver der afholdes fra mandag 20.maj til og med fredag 24. maj.

Du ser eksamensplanen i Lectio på din forside. 

Den delvise eksamensplanen åbner fredag d. 10. maj kl. 15.35.

Offentliggørelse af hele eksamensplanen
For 2.hf og 3.g: Som afslutning på Næver Sleep og når onsdag d. 15. maj er tæt på at gå over i torsdag d. 16. maj læser rektor Susanne Stubgaard eksamensplanen op i aula. Det sker klassevis, og vi starter i år med hf-klasserne.

For 1.hf, 1.g, 2.g: Eksamensplanen bliver læst op af rektor Susanne Stubgaard i 10-frikvarteret. 
Vi starter kl. 9.35, og det foregår i aula.
Ca. kl. 10 åbnes hele eksamensplanen i Lectio, det sker, når eksamensplanen er læst op for den sidste klasse.
Har du spørgsmål til eksamensplanen eller undrer du dig over noget i forbindelse med din eksamensplan, så kontakt uddannelseschef Lillian Holst (LH) eller vicerektor Marianne Bollerup (MB).