Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fagpakker 2018

Du kan læse mere om Næstved Gymnasium og HF's fagpakker 2018 her

Samfund og Økonomi

Matematik B og Samfundsfag B

Fagpakken for dig, der er interesseret i, hvad der rører sig i samfundet og i rammerne for udvikling af velfærdssamfundet. Kan vi forudsige, hvem der bliver ramt af arbejdsløshed? Er der råd til velfærd i fremtiden? Fagene Matematik og Samfundsfag spiller her super godt sammen!

Vi finder svar på spørgsmålene ved at komme ud af klasselokalet. Vi skal lave spørgeskemaundersøgelser og regne på de data, vi indsamler. Vi skal besøge magtens centrum i København og de lokale politikere og erhvervslivet i Næstved.

Idræt

Matematik B og Idræt B

På idrætslinjen – som kræver at du har valgt Idræt C fra starten – får du får du både en række forskellige idrætsoplevelser, og du opnår viden om kroppen; hvordan man bedst kan træne mod et konkret mål eller som en vigtig del af at opnå en sund livsstil.

Du lærer også at forstå idrættens rødder og rolle i samfundet, og på den måde kan du sætte dit eget forhold til idræt i perspektiv.

I matematikundervisningen benyttes idræt som ”case”, så det, du erfarer i Idræt, analyseres og beskrives i Matematik

Mennesker og pædagogik

Biologi B og Psykologi C

Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i menneskets krop og psyke. Undervisningen er både teoretisk og praktisk.

I undervisningen indgår feltarbejde fx i en vuggestue, og vi samarbejder også med andre eksterne parter.

I samarbejdet mellem fagene indgår temaer som arv og miljø, evolution og genetik, og hvad personlighed egentlig er.

Mennesker og samfund

Samfundsfag B og Psykologi C

Fagpakken er for dig, som interesserer dig for individets samspil med samfundet.

Temaer i undervisningen kan være:

• Fordomme og racisme. Hvorfor og hvordan opstår dette, og hvad medfører det?

• Hvem har gjort dig til den du er? Er det dine forældres gener, samfundet eller dig selv?

• Hvad gør gruppen ved dig? Hvordan kommunikerer vi i gruppen?

• Hvem bestemmer i dit liv? Er det dig selv, samfundet eller din personlighed?

Business

Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C

Denne fagpakke er til dig, som måske overvejer at søge ind på en erhvervsrettet uddannelse, på erhvervsakademiet, eller overvejer at blive selvstændig.

Business er til dig, der gerne vil supplere de traditionelle HF-fag med erhvervsrettede fag med indhold som markedsføring, iværksætteri, innovation og kommunikation.

Science

Matematik B og Kemi B

Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i matematik og naturvidenskab, og som:

• kan lide at lave praktisk/eksperimentelt arbejde

• vil lære at anvende avancerede IT-programmer

• vil undersøge, hvordan forskellige stoffer påvirker dig og miljøet

• måske vil videreuddanne dig inden for sundhed eller natur og teknik

Universitetsfagpakke (supplerende)

Hvis du drømmer om at læse videre på universitetet, skal du vælge Universitetspakken udover  en af de andre fagpakker. Når du vælger Universitetspakken, hæves niveauerne for to af dine fag og den samlede undervisningstid øges med 250 timer.