Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Idræt

Matematik B og Idræt B


På idrætslinjen – som kræver at du har valgt Idræt C – får du både en række forskellige idrætsoplevelser, og du opnår viden om kroppen; hvordan man bedst kan træne mod et konkret mål eller som en vigtig del af en sund livsstil. Du lærer også at forstå idrættens rødder og rolle i samfundet, og på den måde kan du sætte dit eget forhold til idræt i perspektiv.

I matematikundervisningen benyttes idræt bl.a. som case, så det, du erfarer i Idræt, analyseres og beskrives i Matematik.

Se fagpakkens opbygning.