Biologi A, Kemi B

Hvis du er interesseret i bl.a. miljø, kroppen, lægemidler, forskning og naturen, kan denne studieretning være noget for dig. Undervisningen består af såvel teori som praktisk arbejde både i laboratoriet og i naturen, hvor vi laver feltundersøgelser af lokale områder som fx. Holmegaard mose eller Susåen.

Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner. Fagene støtter hinanden, og studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser. På adgangskortet kan du få en specificeret oversigt over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Eksempler på undervisningsforløb

 • Kost og sundhed: Hvad skal vi spise for at leve sundt og undgå sygdomme? Hvordan er kosten opbygget? Hvor meget fedt indeholder en burger?
 • Rusmidler: Vi undersøger opbygningen af forskellige rusmidler og hvordan de påvirker kroppen.
 • Enzymer: Vi har enzymer i kroppen og de bruges i industrien. De er forudsætningen for liv. Vi laver forsøg med enzymer, og finder ud af hvornår de virker bedst, og kigger på deres anvendelsesmuligheder i fx vaskepulver.
 • Ølbrygning: Vi brygger vores egen øl, følger gæringsprocessen og regner på hvor stærk en øl, vi har dannet.
 • Dyrevelfærd og etik: Hvorfor bruges der forsøgsdyr i forskning, og hvordan skal de behandles? Hvor går grænsen for hvad forsøgsdyrene skal udsættes for, og hvem bestemmer det?

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Forskningsbesøg på fx. DNAlab
 • Feltundersøgelser af lokale biotoper
 • Holmegaard mose. En højmose med enestående naturområder som kun findes få steder i Danmark. Vi arbejder med naturbevarelse og biodiversitet.
 • Susåen
 • Karrebæksminde. Planters tilpasning til at leve tæt på havet.
 • Zoologisk Have: Adfærd, evolution, fysiologi