Samfundsfag A, Engelsk A

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, nationalt og internationalt.
Studieretningen findes også i en international version med undervisning på engelsk.

Emnerne kan strække sig fra det enkelte menneske over lokalsamfundet til det globale niveau. Engelsktalende lande som USA, Storbritannien, Irland, Australien, Indien, Kenya og Sydafrika vil blive studeret ud fra historiske, litterære, politiske, økonomiske og kulturelle vinkler. 
Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag, især historie og dansk.

(HVAD GØR MAN HVIS MAN GERNE VIL HAVE UNDERVISNING PÅ ENGELSK?)

Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 

 • Sammenligning mellem Næstved og rejsemål i Storbritannien mht. fx befolkningssammensætning, skattestruktur, jobmuligheder: Hvilken rolle spiller lokale eller nationale myndigheder og hvad med EU
 • Oplæg/interview med byrådspolitikere og embedsmænd. 
 • Forskellige velfærdsstatstyper: Hvordan beregner Velfærdskommissionens ”Dreammodel” befolkningsudviklingen i samfundet? 
 • Fremmede kulturer i USA og Danmark: Hvor kommer indvandrerne fra? Hvorfor kommer de? Hvordan bliver de integreret?  Hvad siger de selv i digte, romaner, film og læserbreve? Hvordan påvirker de samfundsøkonomien? 
 • Det amerikanske præsident- eller midtvejsvalg og amerikanske værdier sammenlignet med det danske politiske system og den danske politiske kultur. 
 • USA's overtagelse af Storbritanniens rolle som dominerende verdensmagt. 
 • Det irske økonomiske mirakel og efterfølgende krise. 

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Samarbejde med offentlige og private organisationer 
 • Kommunen eller Folketinget 
 • Retten i Næstved 
 • Studierejse til engelsktalende land 
 • Virtuelle projekter med venskabsskoler, hvor arbejdssproget er engelsk 
 • Besøg på engelsktalende virksomheder og organisationer repræsenteret i Danmark

 

Valgfag

Se Studieretningsprogrammet, som viser dig hvilke valgfag, du har plads til på denne studieretning.
Du kan også kontakte skolens studievejledere for at høre hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.


Hvad kan jeg studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.