Samfundsfag A, Matematik A

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, nationalt og internationalt, samtidig med at du ønsker at kunne lave avancerede beregninger.

Emnerne inden for denne studieretning kan strække sig fra det enkelte menneske over lokalsamfundet til det globale niveau.

Matematik A indgår primært i studieretningsforløbene ved at arbejde med statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale, samt ved at lave simuleringer og fremskrivninger. Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag, især historie og dansk. 

Studieretningsfagene kan lave spændende undervisningsforløb sammen inden for

 • Økonomi
 • Ulighed
 • Meningsmålinger
 • Forstå statistik og politikernes tal

Eksempler på undervisningsforløb

 • Virker skattelettelser?
 • Bliver danskerne mere ulige?
 • Hvordan laver man en meningsmåling?
 • Hvordan kan man gennemskue politikernes tal? (virkelighedens detektor)
 • Hvad skal vi bruge pengene på i samfundet?

Eksempler på udadvendte aktiviteter

 • Besøg hos Arbejdernes Erhvervsråd
 • CEPOS
 • SFI
 • Folketinget
 • Bruxelles 

 

 Engelsktalende lande som USA, Storbritannien, Irland, Australien, Indien, Kenya og Sydafrika vil blive studeret ud fra historiske, litterære, politiske, økonomiske og kulturelle vinkler. Matematik kan bidrage i emner, der kræver diagramtegninger, beskrivelse af variabelsammenhænge, beregninger i regneark, statistisk behandling af indsamlede data som stikprøver eller opinionsundersøgelser samt økonomiske modeller. Det er en del af studieretningens profil, at elevønsker og samfundsfags udadvendte og projektorienterede arbejdsformer præger de tværfaglige forløb. 
Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag, især historie og dansk.

Studieretningen kvalificerer til stort set alle videregående uddannelser, nogle naturvidenskabelige uddannelser kræver dog, at du bruger en eller flere valgblokke på at hæve naturvidenskabelige fag til det nødvendige niveau.

Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 

 • Sammenligning mellem Næstved og rejsemål i Storbritannien mht. fx befolkningssammensætning, skattestruktur, jobmuligheder: Hvilken rolle spiller lokale eller nationale myndigheder og hvad med EU
 • Oplæg/interview med byrådspolitikere og embedsmænd. 
 • Forskellige velfærdsstatstyper: Hvordan beregner Velfærdskommissionens ”Dreammodel” befolkningsudviklingen i samfundet? 
 • Fremmede kulturer i USA og Danmark: Hvor kommer indvandrerne fra? Hvorfor kommer de? Hvordan bliver de integreret? Du skal selv lave undersøgelser, men også finde bl.a. statistiske oplysninger på nettet. Hvad siger de selv i digte, romaner, film og læserbreve? Hvordan påvirker de samfundsøkonomien? 
 • Det amerikanske præsident- eller midtvejsvalg og amerikanske værdier sammenlignet med det danske politiske system og den danske politiske kultur. 
 • USA´s overtagelse af Storbritanniens rolle som dominerende verdensmagt. 
 • Det irske økonomiske mirakel og efterfølgende krise. 

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Samarbejde med offentlige og private organisationer. 
 • Kommunen eller Folketinget. 
 • Besøg på et landbrug. 
 • Retten i Næstved. 
 • Endagsekskursioner. 
 • Studierejse til engelsktalende land. 
 • Virtuelle projekter med venskabsskoler, hvor arbejdssproget er engelsk. 
 • Besøg på engelsktalende virksomheder og organisationer repræsenteret i Danmark. 

Valgfag

Se Studieretningsprogrammet, som viser dig hvilke valgfag, du har plads til på denne studieretning.
Du kan også kontakte skolens studievejledere for at høre hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.