Eng A og Kin A med Spa B/Tys B/Tys fort B og C/Fra B/Fra fort B og C/Rus B

Denne studieretning er for dig, der er glad for sprog, og gerne vil have et indblik i særligt kinesisk sprog og kultur.

Studieretningsfagene kan lave spændende tværfaglige undervisningsforløb sammen, og der vil være en masse kulturmøder, opdagelse af andres verdensdeles måde at tænke og handle på. Vi kigger på historie, kultur, samtiden, film, ungdomskultur og lytter til musik og stemmer fra tre verdensdele - og de tre mest talte sprog i verden.

Det planlægges, at der oprettes en klasse, hvor dele af undervisningen foregår på engelsk.

Denne studieretning muliggør en række kombinationsmuligheder mellem sprogene. Hvis de tre sprog er på AAA-niveau eller AAB-niveau kan du afslutte både matematik og naturvidenskab på C-niveau. Hvis de tre sprog er på AAC-niveau, skal du have matematik på mindst B-niveau, men kan afslutte naturvidenskab på C-niveau.

Eksempler på undervisningsforløb
I sprogfagene arbejder vi med forskellige temaer, der både kan dreje sig om fortiden og fremtiden med udgangspunkt i vores samtid.

  • Historiske begivenheder (kolonisering, borgerkrig, borgerrettigheder, totalitære styrer, organiseret kriminalitet, immigration m.fl.)
  • Genrer (klassikere, popmusik, punk, rap, mongolsk strubesang, magisk realisme, Peking-operaer, elisabethansk teater, tv-serier)
  • Sprog (opbygning, dialekt, slang, udvikling, regionsforskelle, kalligrafi, lidt Chinglish, lidt Danglish og ikke mindst Spanglish)
  • Kultur og samtid (sport, hobbyer, rejser, subkulturer, kærlighed, seksualitet, musik, arbejdsliv, rettigheder og tro)

Eksempler på udadvendte aktiviteter
I studieretningen er der mulighed for at komme ud på flere studieture. Blandt andet til Kina, Tyskland samt til spansk- og engelsktalende lande. På turene vil der blive lagt fokus på at få unikt indblik i den lokale kultur og levevis. Vi samarbejder desuden mere flere skoler, således at der er mulighed for udveksling, hvor man kan bo hos en lokal familie. Desuden kigger på erhvervslivet, kulturinstitutioner og det lokale liv.

Vi samarbejder internationalt. Både i Danmark med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner, men også når vi er ude og rejse. Desuden er der altid mange udvekslingsstudenter på skolen, så man kan få trænet sine sproglige evner og skærpet sin kulturelle viden.

Vi laver desuden mindre ekskursioner til festivaler, biograf, teater, restauranter samt diverse arrangementer på skolen i form af dans, foredrag, musik, valgaftener, fejring af højtider m.m.


Se her hvad du kan bruge studieretningen til
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "stx" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Eksternt samarbejde
I løbet af alle tre år vil der løbende være et spændende samarbejde med Næstved-virksomheden Novenco, der har en afdeling i Shanghai og en fabrik i Wuxi nær det kinesiske gymnasium, som Næstved Gymnasium og HF i flere år har samarbejdet med. Samarbejdet med Novenco giver mulighed for undervisning baseret på autentiske cases; f.eks. interviews med Novencos danske og kinesiske medarbejdere, at arbejde med relevant data fra Novenco og diskussion af de globale/lokale faktorer der spiller ind, når en virksomhed som Novenco flytter dele af sin produktion til Kina. 

Jiaxing No. 4 High School 
Siden 2009 har Næstved Gymnasium og HF samarbejdet med Jiaxing No. 4 High School i Zhejiang provinsen tæt på storbyen Shanghai. Samarbejdet består bl.a. af lærer- og elevudveksling, og der tilbydes en studietur til Kina og Jiaxing i 2.g eller 3.g. Der vil ydermere være mulighed for at have en kinesisk studerende boende, når det er deres tur til at besøge Danmark. 

Økonomi og praktiske forhold
På denne studieretning vil det være en mulighed at rejse til Kina på studietur i 3.g for at besøge både vores partnergymnasium og Novencos faciliteter. Elevbetalingen vil være på minimum 9-10.000 for studieturen til Kina. Studieturen er ikke obligatorisk. Derudover vil der være mulighed for at tage på andre studieture i Europa i 2.g og 3.g. Disse studieture koster normalt mellem 3-4.000.