Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Naturvidenskabelig

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Denne studieretning er for dig, hvis du har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau, og sammen med fysik og kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.
 
Hvad kan du bruge studieretningen til?
Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner som fx rumfart og astronomi og fremtidens energiformer, og vi søger svar på fx:

 • Kan jorden gå under i morgen ved metoernedslag?
 • Hvordan laver man nye lægemidler?
 • Kan vi rejse til et andet solsystem?
 • Kan jeg slippe for at oplade min mobiltelefon?

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.


Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 

 • Verdensbilleder fra oldtiden til i dag, tilrettelagt delvist som et rollespil og med ekskursion til Nationalmuseet. 
 • Robotter: Matematik og fysik samarbejder om et forløb, hvor der bygges og programmeres robotter med skolens Lego Mindstorms-robotter. I fysik arbejdes med sensorer, og i matematik med binære tal (og evt. andre talsystemer), som kobles til hvordan sensorer og computere virker. Forløbet afsluttes med en konkurrence. 
 • Grønt gymnasium: Skal skolen plastres til med solceller? Skal vi have jordvarme fra sportspladsen? I fagene matematik, fysik og kemi arbejdes med, hvordan solceller, jordvarme osv. virker, hvad er nyttevirkningen, hvad er økonomien, osv. Der vil være øvelser, eksperimenter og ekskursion til fx Danmarks største solfangeranlæg. 

Pc-spil: Værktøjer man bruger tid på i matematik (rumgeometri og vektorer) og i fysik (Newtons love og bevægelsesligninger, optik) bruges i den virtuelle virkelighed, nemlig i pc-spil som ”Hitman”. Forløbet rummer et besøg hos IO Interactive, firmaet der har lavet ”Hitman”. 

Eksempler på flere udadvendte aktiviteter

 • Besøg eller gennemførelse af forløb/eksamensprojekter på virksomheder og universiteter
 • Eksperimentariet
 • DTU
 • Næstved sygehus
   
  Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 

 

 

Matematik A, Fysik A, Kemi B

Denne studieretning kan være noget for dig, hvis du har stor interesse i naturvidenskab. Du får matematik og fysik på højt niveau, og med kemi kommer du til at arbejde med fagene både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verden, helt fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

De tre fag på denne studieretning har store berøringsflader. Dem udnytter vi dagligt i undervisningen, og får på den måde skabt sammenhæng. Matematisk beskrivelse af sammenhænge i fysik/kemi og matematisk bearbejdning af forsøgsdata spiller en stor rolle – kort sagt: Du kommer til at regne en masse! 

Med 5 fag på A-niveau er der mange afleveringer. 

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse. 

Hvad kan du bruge studieretningen til?

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.


Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter

 • Robotteknologi: Vi bruger programmering og design af robotter til løsning af forskellige opgaver. Sammenkædning af logik, fysiske love mv. giver dig mulighed for på en kreativ måde at anvende din viden om fysik og matematik. Skolen anvender her Lego RoboLab. 
 • Enzymkinetik: Du vil her stifte bekendtskab med matematiske og kemiske metoder til analyse for forekomst af en uopdaget blodprop. Eksperimenterne vil typisk foregå på CVU-Næstved. 
 • I emnet Atmosfæren kan man undersøge, hvad der bestemmer vores vejr. Hvad er drivhuseffekt? Er kritikernes beregninger korrekte? Hvad er ozonlaget og hvordan virker det? Hvor meget af klimaændringerne er menneskeskabte og hvordan skal vi reagere? 
 • Er der liv andre steder i universet? 
 • Radioaktivitet, herunder praktisk anvendelse af eksponentialfunktioner. 

Syre/base-teori, herunder praktisk anvendelse af exp og log funktioner samt ligninger med flere ubekendte. 
 
Det er naturligt, at fællesfag som dansk og historie indgår i flere af undervisningsforløbene.

Eksempler på udadvendte aktiviteter

 • Samarbejde med lokale virksomheder som f.eks. Novenco.
 • Samarbejde med videregående uddannelser, f.eks. DTU. 
 • Bon Bon Land
 • Deltagelse i Dansk Industris Science Cup, hvor elever i 2.g arbejder med innovation i naturvidenskab i konkurrence med elever fra andre gymnasier. På denne studieretning vil deltagelse i dette projekt indgå i den almindelige undervisning. 

 Studierejse med besøg på forskellige forskningsinstitutioner som CERN i Geneve, der beskæftiger sig med kerne- og højenergifysik. 

Er du dygtig, kan du deltage i MasterClass-projektet.

Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 

 

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab.
Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling, og spiller en stadig vigtigere rolle inden for områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Faget handler således ikke kun om teknik, men fx også om etik, natur, miljø og samfund.
Du skal selvfølgelig have lyst til at arbejde med ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik, som er kernen i studieretningen, men du behøver ikke være professor for at starte på linjen.
 
Ca. 1/5 af undervisningstiden i bioteknologi arbejder vi eksperimentelt.

Hvad kan du bruge studieretningen til?

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Eksempler på undervisningsforløb:

 • Kræft og kræftbehandling. Bioteknologi kan bidrage med sygdommens molekylære grundlag og de bioteknologiske muligheder for indsats mod den. I fysik kan man beskæftige sig med helsefysik og undersøgelsesteknologi, og i matematik kan man belyse nogle statistiske forhold i forbindelse med sygdommens forekomst i befolkningen.
 • Ølbrygning: Vi laver vores eget micro-bryggeri og ser på teorien bag. Fysik kan bidrage med løbende måling af CO2-udviklingen opsamlet på PC. I matematik arbejdes med model af en enzymkatalyseret proces.
 • Livet er fedt: Bioteknologi kan bidrage med fedts molekylære opbygning og fremstillingen af emulgatorer, fedt i kosten og fedts betydning for dannelsen af cellemembraner og nerveceller, mens fysik kan bidrage med cellemembranens fysiske egenskaber og matematik med impulshastigheden i forskelle typer af nerveceller.
 • Blodets sukkerindhold: Diabetes er ved at være en folkesygdom i store dele af verden. Bioteknologi kan bidrage med viden om glukosens omsætning i kroppen og det kemiske grundlag for glukosens reaktion med en sensor, der måler blodets sukkerindhold. Fysik kan beskæftige sig med sensormaterialets mekaniske egenskaber og reaktionens omsætning til en elektrisk impuls, der kan registrere af et måleinstrument, mens matematik leverer det beregningsmæssige grundlag ved fremstillingen af en sensor.

Andre mulige emner:

 • Fremtidens menneske: DNA profiler, mutationer og gentransformation, Hvordan fanger man en forbryder vha. DNA teknologi?
 • Gensplejsning: hvordan kan vi producere mere mad til den del af verden, der sulter?
 • Fra halm til bioethanol
 • Mikroorganismer i menneskets tjeneste: fx biogas-anlæg eller anlæg til rensning af olieforurenet jord eller produktion af plast.
 • Stamceller: fremtidens behandling af diabetes?
 • Fra Darwin til bioteknologi: om genteknologi
 • Bioteknologiens rolle i industrielle processer 
 • Bæredygtig fremtid: hvordan produceres biobrændsel og hvordan virker en brændselscelle?
 • Hormonlignende stoffer
 • Diagnosticering af sygdomme vha. blod og vævsprøver


Eksempler på udadvendte aktiviteter: 
Sundhedsuddannelserne på Parkvej 190 i Næstved arbejder i forvejen sammen med skolen og vil hjælpe os med eksperimenter og apparatur.

 • Besøg eller gennemførelse af forløb/eksamensprojekter på virksomheder og universiteter i Danmark.
 • Kongebryg i Næstved
 • Cambridge University
 • Eksperimentariet

 
Valgfag 

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 

Link til programmet er under udarbejdelse og vil være tilgængeligt ved skoleårets start 2017.Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

Er du vild med naturen og i planeten, du lever på? Vil du gerne på studietur til fx Grønland eller Island? Så er Geovidenskab måske den rette studieretning for dig.

Hvorfor ser verden ud som den gør? Hvad sker der i jordens indre? Hvad er det, der driver vejret? Og hvad med klimaet? Hvordan finder man olie? Hvad er kernekraft og er det en god idé?

Undervisningen på denne studieretning har både teoretisk og eksperimentel tilgang til læring om vores planet: Både jordens indre, atmosfæren, vandressourcer, energiressourcer og meget andet. Vi anvender avancerede matematikprogrammer til at udvikle matematiske modeller, der kan give indblik i sammenhænge mellem fysiske størrelser.

Studieretningsfagene kan lave spændende undervisningsforløb sammen inden for eksempelvis:

 • Jordens udviklingshistorie
 • Voldsomt vejr
 • Aktuelle naturkatastrofer
 • Vandressourcer og deres udnyttelse

 

Hvad kan du bruge studieretningen til?

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

 

Eksempler på undervisningsforløb

 • Hvordan måler man på verden? Laboratorie- og feltarbejde.
 • Hvorfor opstår naturkatastrofer og hvorfor rammer de forskelligt?
 • Hvordan påvirker vores handlinger klodens fremtid? Og hvad kan vi gøre ved det?
 • Hvorfor ændrer klimaet sig? Hvad sker der når olie og gas bliver en mangelvare?

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Besøg på danske universiteter
 • Besøg ved Møns og Stevns klinter
 • Feltarbejde i lokalområdet
 • Island
 • Bornholm


 
 
Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 

 

Biologi A, Kemi B

Hvis du er interesseret i bl.a. naturen, miljøet, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning kan denne studieretning være noget for dig. Undervisningen består af såvel teori som eksperimentelt arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital, gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper som fx Holmegaard mose eller Susåen.

Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner. Fagene støtter hinanden, og studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser. På adgangskortet kan du få en specificeret oversigt over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Eksempler på undervisningsforløb

 • Kost og sundhed: Hvad skal vi spise for at leve sundt og undgå sygdomme? Hvordan er kosten opbygget? Hvor meget fedt indeholder en burger?
 • Rusmidler: Vi undersøger opbygningen af forskellige rusmidler og hvordan de påvirker kroppen.
 • Enzymer: Vi har enzymer i kroppen og de bruges i industrien. De er forudsætningen for liv. Vi laver forsøg med enzymer, og finder ud af hvornår de virker bedst, og kigger på deres anvendelsesmuligheder i fx vaskepulver.
 • Ølbrygning: Vi brygger vores egen øl, følger gæringsprocessen og regner på hvor stærk en øl, vi har dannet.
 • Dyrevelfærd og etik: Hvorfor bruges der forsøgsdyr i forskning, og hvordan skal de behandles? Hvor går grænsen for hvad forsøgsdyrene skal udsættes for, og hvem bestemmer det?

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Forskningsbesøg på fx. DNA-lab
 • Feltundersøgelser af lokale biotoper
 • Holmegaard mose. En højmose med enestående naturområder som kun findes få steder i Danmark. Vi arbejder med naturbevarelse og biodiversitet.
 • Susåen
 • Karrebæksminde. Planters tilpasning til at leve tæt på havet.
 • Zoologisk Have: Adfærd, evolution, fysiologi