Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Biologi A, Kemi B

Hvis du er interesseret i bl.a. naturen, miljøet, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning kan denne studieretning være noget for dig. Undervisningen består af såvel teori som eksperimentelt arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital, gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper som fx Holmegaard mose eller Susåen.

Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner. Fagene støtter hinanden, og studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser. På adgangskortet kan du få en specificeret oversigt over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Eksempler på undervisningsforløb

 • Kost og sundhed: Hvad skal vi spise for at leve sundt og undgå sygdomme? Hvordan er kosten opbygget? Hvor meget fedt indeholder en burger?
 • Rusmidler: Vi undersøger opbygningen af forskellige rusmidler og hvordan de påvirker kroppen.
 • Enzymer: Vi har enzymer i kroppen og de bruges i industrien. De er forudsætningen for liv. Vi laver forsøg med enzymer, og finder ud af hvornår de virker bedst, og kigger på deres anvendelsesmuligheder i fx vaskepulver.
 • Ølbrygning: Vi brygger vores egen øl, følger gæringsprocessen og regner på hvor stærk en øl, vi har dannet.
 • Dyrevelfærd og etik: Hvorfor bruges der forsøgsdyr i forskning, og hvordan skal de behandles? Hvor går grænsen for hvad forsøgsdyrene skal udsættes for, og hvem bestemmer det?

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Forskningsbesøg på fx. DNA-lab
 • Feltundersøgelser af lokale biotoper
 • Holmegaard mose. En højmose med enestående naturområder som kun findes få steder i Danmark. Vi arbejder med naturbevarelse og biodiversitet.
 • Susåen
 • Karrebæksminde. Planters tilpasning til at leve tæt på havet.
 • Zoologisk Have: Adfærd, evolution, fysiologi