Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Matematik A, Fysik A, Kemi B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med høje ambitioner.

Denne studieretning kan være noget for dig, hvis du har stor interesse i naturvidenskab. Du får matematik og fysik på højt niveau, og med kemi kommer du til at arbejde med fagene både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verden, helt fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

De tre fag på denne studieretning har store berøringsflader. Dem udnytter vi dagligt i undervisningen, og får på den måde skabt sammenhæng. Matematisk beskrivelse af sammenhænge i fysik/kemi og matematisk bearbejdning af forsøgsdata spiller en stor rolle – kort sagt: Du kommer til at regne en masse! 

Med 5 fag på A-niveau er der mange afleveringer. 

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse. 

Hvad kan du bruge studieretningen til?

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.


Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter

  • Robotteknologi: Vi bruger programmering og design af robotter til løsning af forskellige opgaver. Sammenkædning af logik, fysiske love mv. giver dig mulighed for på en kreativ måde at anvende din viden om fysik og matematik. Skolen anvender her Lego RoboLab. 
  • Enzymkinetik: Du vil her stifte bekendtskab med matematiske og kemiske metoder til analyse for forekomst af en uopdaget blodprop. Eksperimenterne vil typisk foregå på CVU-Næstved. 
  • I emnet Atmosfæren kan man undersøge, hvad der bestemmer vores vejr. Hvad er drivhuseffekt? Er kritikernes beregninger korrekte? Hvad er ozonlaget og hvordan virker det? Hvor meget af klimaændringerne er menneskeskabte og hvordan skal vi reagere? 
  • Er der liv andre steder i universet? 
  • Radioaktivitet, herunder praktisk anvendelse af eksponentialfunktioner. 

Syre/base-teori, herunder praktisk anvendelse af exp og log funktioner samt ligninger med flere ubekendte. 
 
Det er naturligt, at fællesfag som dansk og historie indgår i flere af undervisningsforløbene.

Eksempler på udadvendte aktiviteter

  • Samarbejde med lokale virksomheder som f.eks. Novenco.
  • Samarbejde med videregående uddannelser, f.eks. DTU. 
  • Bon Bon Land
  • Deltagelse i Dansk Industris Science Cup, hvor elever i 2.g arbejder med innovation i naturvidenskab i konkurrence med elever fra andre gymnasier. På denne studieretning vil deltagelse i dette projekt indgå i den almindelige undervisning. 

 Studierejse med besøg på forskellige forskningsinstitutioner som CERN i Geneve, der beskæftiger sig med kerne- og højenergifysik. 

Er du dygtig, kan du deltage i MasterClass-projektet.

Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning.