Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A, Matematik A

På denne studieretning får du gode muligheder for at fordybe dig i, og opnå en større forståelse af det moderne, globale samfund på både det lokale, nationale og internationale niveau. I samfundsfag arbejdes der med aktuelle problemstillinger og du lærer gennem fagets teorier, metoder og modeller at forholde dig kritisk og reflekteret til det omgivende samfund. I matematik arbejdes der med modeller, statistik og beregninger og gennem faget opnår du en dybere indsigt i konkrete og aktuelle problemstillinger. Faget træner endvidere din evne til at arbejde logisk og systematisk, samt din evne til at argumentere.

 

Eksempler på undervisnings- og studieretningsforløb:

 • Økonomi. Hvordan beregnes BNP og vækst og er Danmark i en vækstkrise?
 • Ulighed. Hvordan måles ulighed og er ulighed godt eller skidt?  
 • Meningsmålinger. Er meningsmålinger pålidelige og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed?
 • Detektor. Hvordan bruger politikerne tal og data i deres argumentation og er tallene overhovedet korrekte?
 • Velfærd. Hvordan er det danske velfærdssamfund indrettet og hvilke udfordringer står Næstved og Danmark over for?
 • Skattelettelser. Virker de?
 • Globalisering. Vinder alle ved globalisering?
 • Folketings og amerikansk præsidentvalg.  

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter:

 • Besøg hos Arbejdernesbevægelsens Erhvervsråd
 • CEPOS
 • SFI
 • Folketinget
 • Studietur til Bruxelles
 • Besøg hos Næstved Kommune
 • Valgaften på NGH
 • Rollespil
 • Kriminalitetsforløb i samarbejde med retten i Næstved  
 • Besøg på et meningsmålingsinstitut

 

Studieretningen kvalificerer til stort set alle videregående uddannelser, nogle naturvidenskabelige uddannelser kræver dog, at du bruger en eller flere valgblokke på at hæve naturvidenskabelige fag til det nødvendige niveau.

Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 
 

Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 

 

Samfundsfag A, Engelsk A

Emnerne kan strække sig fra det enkelte menneske over lokalsamfundet til det globale niveau. Engelsktalende lande som USA og Storbritannien vil blive studeret ud fra historiske, litterære, politiske, økonomiske og kulturelle vinkler. 
Internationale institutioner og organisationer som FN, NATO og EU undersøges, og deres betydning i det internationale samfund undersøges.
Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag fx historie og dansk.

Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 

 • Sammenligning mellem Næstved og rejsemål i Storbritannien mht. fx befolkningssammensætning, skattestruktur, jobmuligheder: Hvilken rolle spiller lokale eller nationale myndigheder og hvad med EU
 • Forskellige velfærdsstatstyper i forskellige lande. 
 • Fremmede kulturer i USA og Danmark: Hvor kommer indvandrerne fra? Hvorfor kommer de? Hvordan bliver de integreret?  Hvad siger de selv i digte, romaner, film og læserbreve? Hvordan påvirker de samfundsøkonomien? 
 • Det amerikanske præsident- eller midtvejsvalg og amerikanske værdier sammenlignet med det danske politiske system og den danske politiske kultur. 
 • USA's overtagelse af Storbritanniens rolle som dominerende verdensmagt. Kan USA opretholde sin position?

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

 • Samarbejde med offentlige og private organisationer 
 • Kommunen eller Folketinget 
 • Retten i Næstved 
 • Studierejse til engelsktalende land 
 • Flerdages-ekskursion til f.eks. Berlin eller Bruxelles i 3.g
 • Virtuelle projekter med venskabsskoler, hvor arbejdssproget er engelsk 
 • Besøg på engelsktalende virksomheder og organisationer repræsenteret i Danmark
 • Medier (lokale og nationale) og sociale medier
 • Rollespil
 • Valgaften på NGH

 

Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning. 


Hvad kan jeg bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

 

 

Global Studies - Samfundsfag A, Engelsk A

Studieretningen er for dig der:

 • Har lyst til at se på Danmark og verden i et globalt og internationalt perspektiv
 • Gerne vil udfordre dig selv fagligt med undervisning på engelsk
 • Stadig gerne vil undervises i en dansk undervisningstradition

 

Global Studies er en internationalt orienteret studieretning, hvor du delvist bliver undervist på engelsk og samtidig tager en dansk studentereksamen, der følger danske standarder og dansk undervisningstradition. På studieretningen får du derfor den velkendte danske studentereksamen kombineret med stærke engelskkompetencer og et internationalt perspektiv.

Studieretningen er en samfundsfaglig studieretning, hvor fokus særligt er på politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold i internationalt og globalt perspektiv. Du vil komme til at arbejde med problemstillinger og udfordringer Danmark og verden står overfor i dag, og med engelsk som arbejdssprog i flere fag bliver du rigtig godt rustet til at begå dig i en stadig mere international og globaliseret verden.

Eksempler på emner der kunne være i fokus på den internationale studieretning:

 • Betydningen af Brexit for Europa og EU’s fremtid
 • Hvordan er den internationale verdensorden under forandring?
 • Hvilke konsekvenser har den øgede globalisering for Danmark og resten af verden?

 

Studieture ud i verden
På studieretningen vil der være studieture i både 2g og 3g til destinationer, der er centre for den globaliserede verden. Konkret en europæisk destination som fx London eller Bruxelles samt en mere global destination som fx USA. Samlet skal man forvente rejseudgifter til studieture på ca. 10-12.000 kr.

Herudover opfordres elever på studieretningen også til at udnytte muligheden for at tage ud i verden i 3g, hvor man under programmet ”Individuelle Studierejser” kan rejse ud i op til 4 uger med fokus på feltarbejde, praktikophold, frivilligt arbejde m.m.


Hvor godt skal dit engelsk være?

Vi anbefaler at du har 7 eller mere i engelsk både mundtligt og skriftligt. Derudover er det vigtigt, at du er motiveret for at skulle læse og skrive opgaver på engelsk.

Du skal derfor være forberedt på, at du i starten kommer til at skulle arbejde lidt hårdere og bruge lidt mere tid på forberedelse til undervisningen. Til gengæld bliver du rigtig god til engelsk gennem din gymnasietid og vil være godt forberedt til videre studier evt. i udlandet.


Ansøgning

Hvis dette lyder som studieretningen for dig så skriv en motiveret ansøgning på engelsk på ca. ½ side, hvor du fortæller lidt om, hvorfor du gerne vil gå på Global Studies studieretningen.

Ansøgningen sendes til International koordinator Jacob Leinum – på le@ngh.nu.