Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samfundsfag A, Matematik A

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, nationalt og internationalt, samtidig med at du ønsker at kunne lave avancerede beregninger.

På denne studieretning får du gode muligheder for at fordybe dig i, og opnå en større forståelse af det moderne, globale samfund på både det lokale, nationale og internationale niveau. I samfundsfag arbejdes der med aktuelle problemstillinger og du lærer gennem fagets teorier, metoder og modeller at forholde dig kritisk og reflekteret til det omgivende samfund. I matematik arbejdes der med modeller, statistik og beregninger og gennem faget opnår du en dybere indsigt i konkrete og aktuelle problemstillinger. Faget træner endvidere din evne til at arbejde logisk og systematisk, samt din evne til at argumentere.

 

Eksempler på undervisnings- og studieretningsforløb:

 • Økonomi. Hvordan beregnes BNP og vækst og er Danmark i en vækstkrise?
 • Ulighed. Hvordan måles ulighed og er ulighed godt eller skidt?  
 • Meningsmålinger. Er meningsmålinger pålidelige og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed?
 • Detektor. Hvordan bruger politikerne tal og data i deres argumentation og er tallene overhovedet korrekte?
 • Velfærd. Hvordan er det danske velfærdssamfund indrettet og hvilke udfordringer står Næstved og Danmark over for?
 • Skattelettelser. Virker de?
 • Globalisering. Vinder alle ved globalisering?
 • Folketings og amerikansk præsidentvalg.  

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter:

 • Besøg hos Arbejdernesbevægelsens Erhvervsråd
 • CEPOS
 • SFI
 • Folketinget
 • Studietur til Bruxelles
 • Besøg hos Næstved Kommune
 • Valgaften på NGH
 • Rollespil
 • Kriminalitetsforløb i samarbejde med retten i Næstved  
 • Besøg på et meningsmålingsinstitut

 

Studieretningen kvalificerer til stort set alle videregående uddannelser, nogle naturvidenskabelige uddannelser kræver dog, at du bruger en eller flere valgblokke på at hæve naturvidenskabelige fag til det nødvendige niveau.

Hvad kan du bruge studieretningen til?
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 
 

Valgfag

Der vil være mulighed for via et link at vælge valgfag, der passer til denne studieretning.