Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A, Matematik A

- Hvorfor er der forskel på, hvilke partier mænd og kvinder stemmer på?
- Hvordan er det danske velfærdssamfund indrettet, og hvilke udfordringer står vi i Næstved og Danmark overfor?
- Er meningsmålinger pålidelige og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed?


På denne studieretning får du gode muligheder for at fordybe dig i og opnå en større forståelse for det moderne, globale samfund på både det lokale, nationale og internationale niveau. I Samfundsfag arbejdes der med aktuelle problemstillinger, og du lærer gennem fagets teorier, metoder og modeller at forholde dig kritisk og reflekteret til det omgivende samfund.


I Matematik arbejdes der med modeller, statistik og beregninger, og gennem faget opnår du en dybere indsigt i konkrete og aktuelle problemstillinger. Faget træner endvidere din evne til at arbejde logisk og systematisk samt din evne til at argumentere.


Vi ser nærmere på virkelighedens samfundsmæssige udfordringer, når vi besøger fx
CEPOS, Folketinget og Næstved Kommune.

Se studieretningens opbygning her

(Global Studies:) Samfundsfag A, Engelsk A

Global Studies er en internationalt orienteret studieretning, hvor du bliver undervist delvist på engelsk og samtidig tager en dansk studentereksamen.


Der er særligt fokus på politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold i internationalt og globalt perspektiv. Du vil komme til at arbejde med problemstillinger og udfordringer Danmark og verden står overfor i dag, og med engelsk som arbejdssprog i flere fag bliver du rigtig godt rustet til at begå dig i en stadig mere globaliseret verden.

Undervisning vil være på engelsk i fagene: engelsk, historie og samfundsfag.

Denne studieretning findes også uden undervisning på engelsk i historie og samfundsfag.


Eksempler på emner der kunne være i fokus på den internationale studieretning:
- Hvad kommer Brexit til at betyde for Europa og EU?
- Hvordan er den internationale verdensorden under forandring?
- Hvilke konsekvenser har den øgede globalisering for Danmark og resten af verden?
Studieture ud i verden
På studieretningen vil der være studieture i både 2.g og 3.g til destinationer, der er centre for den globaliserede verden. Det kan være en europæisk destination som fx London eller Bruxelles samt en mere global destination som fx USA. Derfor må der regnes med rejseudgifter på ca. 10-12.000 kr. i alt for de 3 år.


Herudover opfordres elever på studieretningen også til at udnytte muligheden for at tage ud i verden i 3.g, hvor de under programmet ”Individuelle Studierejser” kan rejse ud i op til 4 uger med fokus på feltarbejde, praktikophold, frivilligt arbejde m.m.

Se studieretningens opbygning her

Samfundsfag A, Engelsk A

 

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, nationalt og internationalt.

Emnerne kan strække sig fra det enkelte menneske over lokalsamfundet til det globale niveau. Engelsktalende lande som USA og Storbritannien vil blive studeret ud fra historiske, litterære, politiske, økonomiske og kulturelle vinkler. 

Internationale institutioner og organisationer som FN, NATO og EU undersøges, og deres betydning i det internationale samfund undersøges.
Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag fx historie og dansk.


Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 
Sammenligning mellem Næstved og rejsemål i Storbritannien mht. fx befolkningssammensætning, skattestruktur, jobmuligheder: Hvilken rolle spiller lokale eller nationale myndigheder og hvad med EU

Forskellige velfærdsstatstyper i forskellige lande. 

Fremmede kulturer i USA og Danmark: Hvor kommer indvandrerne fra? Hvorfor kommer de? Hvordan bliver de integreret?  Hvad siger de selv i digte, romaner, film og læserbreve? Hvordan påvirker de samfundsøkonomien? 

Det amerikanske præsident- eller midtvejsvalg og amerikanske værdier sammenlignet med det danske politiske system og den danske politiske kultur. 

USA's overtagelse af Storbritanniens rolle som dominerende verdensmagt. Kan USA opretholde sin position?

 

Eksempler på udadvendte aktiviteter 

  • Samarbejde med offentlige og private organisationer
  • Kommunen eller Folketinget
  • Retten i Næstved
  • Studierejse til engelsktalende land
  • Flerdages-ekskursion til f.eks. Berlin eller Bruxelles i 3.g
  • Virtuelle projekter med venskabsskoler, hvor arbejdssproget er engelsk
  • Besøg på engelsktalende virksomheder og organisationer repræsenteret i Danmark
  • Medier (lokale og nationale) og sociale medier
  • Rollespil
  • Valgaften på NGH

Se studieretningens opbygning her