Samarbejde om klasserne

Til hver klasse hører et lærer-team. Et team består af to lærere, der som udgangspunkt er faglærere. Lærer-teamet følger eleverne i hele skoleforløbet og afholder regelmæssige udviklingssamtaler med dem.