Studiestart

Din første dag på NGH efter sommerferien bliver helt speciel! Vi har lavet et særligt program for dagen afhængig af, om du er ny elev eller om du er fortsætterelev.

Er du ny 1.g’er eller 1.HF’er?

Den første dag efter sommerferien er mandag d. 12. august 2019, hvor du møder i skolens aula kl. 8.00. Her finder du din klasse ved hjælp af de opstillede skilte, hvor din klasses elev-tutor og to teamlærere står klar til at tage imod dig.

Når alle har fundet de rigtige klasser, vil skolens rektor gå på scenen og byde velkommen sammen med lærernes formand og elevrådsformanden. Herefter kommer der nogle festlige og musikalske indslag, inden klasserne går til hvert deres lokale. Her skal du lære dine nye klassekammerater og skolen at kende. Efter frokostpausen er der fælles ryste-sammen-arrangement for hele årgangen i skolens hal.

De kommende dage foregår der forskellige introduktions-aktiviteter og en hyttetur med en overnatning, alt sammen for at du og dine nye klassekammerater bliver rystet godt sammen, så du kommer til at trives i din klasse.

Som pædagogisk platform bruger skolen en google-baseret skal: Edulife.

Vi håber, du kommer godt i gang på NGH!

Er du fortsætterelev (2.g'er, 2.HF'er eller 3.g'er)

Som fortsætterelev møder du mandag 12. august 2019 i aulaen efter første modul kl. 9.35.