Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Idræt

Studieretningen med idræt kunne være noget for dig, hvis du er interesseret i at forstå, hvordan kroppen fungerer, og fx vil eksperimentere med at måle blodkredsløbet, lungerne- og kroppens energiproduktion. Hvordan øger du eksempelvis mest effektivt dit kondital? Vi ser også på kroppens funktioner og biokemiske processer i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse. 

Biologi A, Kemi B og Idræt B

- Hvad vil det sige at være sund?
- Hvordan påvirker indtag af alkohol din kondition og din hjerne?
- Hvordan forebygges og behandles folkesygdomme som diabetes?


Denne studieretning er for dig, der elsker at få sved på panden og gerne vil forstå teorien bag forskellige former
for træning. Ud over teoretisk undervisning er der også eksperimentelt arbejde i laboratoriet, feltundersøgelser i naturen og en masse idræt i og uden for hallerne. Et tema som kost, træning og sundhed er et eksempel på emner, hvor de 3 fag bidrager til en samlet forståelse.


Eksempler på ud af huset aktiviteter kan være fysiologiske tests på SDU, dissektion og adfærdsundersøgelser i Zoologisk
have, feltundersøgelser af lokale biotoper som Holmegård mose og Susåen.

Se studieretningens opbygning her