Skolen er lukket, men undervisningen fortsætter

Læs hvordan vi gør, mens eleverne er hjemme. Foreløbigt frem til mandag den 13. april

Vi kommunikerer med eleverne i Lectio og på deres skolemail.

Hvordan foregår undervisningen? 
De klare retningslinjer fra Undervisningsministeriet er, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt i perioden, hvor de ikke kan komme fysisk i skole.

Undervisningen foregår virtuelt efter det skema, der ligger i Lectio, med mindre det aftales anderledes mellem elever og lærere. Vi forventer derfor, at eleverne er klar til virtuel undervisning på tidspunktet for lektionens begyndelse. Lærerne udarbejder en beskrivelse af, hvad eleverne skal gøre for at deltage aktivt i det virtuelle modul.

Hvad med fravær og sygdom? 
Lærerne fortsætter med at fraværsregistrere som de plejer. Det vil ske på baggrund af dokumenteret studieaktivitet fx ved opgavebesvarelser, afleveringer eller mundtlige indlæg i det virtuelle rum.
Hvis eleven bliver syg og ikke kan deltage i undervisningen, skal de som sædvanligt angive fraværsårsager i Lectio.

Hvad med SRP, SSO, SRO og DHO?
Alle de skriftlige aktiviteter SRP, SSO, SRO og DHO afvikles som planlagt. Eleverne hører nærmere i Lectio og i Elevnyt. 

Prøver og eksamen
Loven L140 er netop blevet vedtaget. Loven giver undervisningsministeren mange nye beføjelser, herunder at udskyde og ændre i eksamener, ophøje årskarakterer til prøvekarakterer samt indføre årskarakterer på HF.

Loven gør det muligt for elever i 3.g og 2.HF at få deres eksamensbevis, selv om lukningen af skolen betyder, at eksamen ikke kan gennemføres som normalt. Samtidigt vil det også betyde, at alle fortsætterelever i 1.g, 2.g og 1.HF kan oprykkes til næste klassetrin (såfremt man ellers opfylder de sædvanlige vilkår for dette).

Loven indebærer følgende muligheder:

  • Der kan blive tale om udskydelse eller aflysning af prøver og eksamener.
  • Der kan blive tale om, at de afsluttende årskarakterer på STX også bliver til eksamenskarakterer i de fag, som udtrækkes til eksamen.
  • På HF gives normalt ikke årskarakterer, men loven gør det muligt for ministeren at indføre årskarakterer også på hf, som så i givet fald vil erstatte prøvekarakterer, hvis eksamen ikke kan gennemføres.

 

Om kommende studieture

Det er pt. umuligt at rejse som planlagt. Om studieturene vil kunne afholdes i uge 17, er derfor meget tvivlsomt i den nuværende situation, som ændrer sig løbende. Vi er i kontakt med rejsebureauerne for at høre om vores specifikke muligheder ift. NGH’s reservationer og datoer.

Det vi arbejder for lige nu, er at få det bedst mulige udgangspunkt for evt. udskydelse eller refundering af studieturene. Derfor venter vi lidt endnu - i første omgang en uge - med at træffe en definitiv afgørelse om afvikling, udskydelse eller aflysning af turene. Vi er klar over, at det ikke er rart med denne ventetid, men finder det samlet set mest hensigtsmæssigt.
Eventuelle spørgsmål vedrørende studieture kan stilles til uddannelseschef Jacob Leinum, nghle@naestved-gym.dk

 

20. marts 2020