Sportscollege

Uddannelse, udvikling og sport.

Som idrætstalent i Næstved har du mulighed for at kombinere din sport med en uddannelse. Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab af en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner, der har hjemme i Næstved Kommune.

Formålet med sportscollege er at skabe gode rammer, hvor lokale og regionale idrætsudøvere kan udvikle sig til absolut topniveau i Danmark, og samtidig give deltagerne mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb på alle niveauer.

Næstved Sportscollege bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor målet er at etablere en meningsfuld sammenhæng i den enkelte elevs liv mht. uddannelse, sport, ungdomsliv og familie.

 

Sportscollege har fået sine egen hjemmeside - se mere HER.

 

På Næstved Sportscollege har du:

  • Gode mulighed for sportslig udvikling
  • Træning i klubber og sportscollege-regi
  • Mentaltræning og særlig fysisk træning
  • En hverdag hvor sport og uddannelse er i centrum
  • Fælles aktiviteter med fokus på bl.a. kost, ernæring, målsætninger, motivation og karrierevejledning
  • Deltagelse i sociale aktiviteter og sportsbegivenheder hos deltagende skoler og klubber
  • Hjælp til at strukturere en hverdag, der forener sport og uddannelse
  • Hjælp til skolearbejdet ved træningsophold
  • Særlige madordninger
  • Mulighed for at søge særlig kollegiebolig

Næstved Sportscollege tilbyder en spændende og struktureret hverdag for dig, der har et dedikeret og målrettet talent.

Fælles oplæg og undervisning
Flere gange i løbet af et skoleår er der fælles oplæg og undervisning for alle udøvere i Næstved Sportscollege og deres forældre. Her vil forskellige ressourcepersoner/oplægsholdere fortælle om mere generelle ting ift. eliteidræt, fx. kost og ernæring, skadesforebyggende træning, coaching og motivation.

DELTAGENDE KLUBBER OG SKOLER

Næstved Sportscollege
Koordinator Peter Ditlevsen, 42 42 12 23,

 

Idrætsklubber

Herlufsholm svømning
Karina Wroblewski, Tlf. 40 42 90 01

 

Herlufsholm svømning
Jakob Duemose
Tlf. 20 28 80 52
 jd@erhvervsmaegler.com 

Lars Scheel, 
Tlf. 25 66 44 55
ish@vordingborg.com 

 

Næstved Boldklub (drenge)
Anders Bergendorff, 28 68 54 22
bergendorff123@hotmail.com
Træner: Anders Bergendorff

 

Team FOG Næstved (basketball)
Hans Verner Larsen, 20 32 31 62
hvl@teamfog.dk
Træner: Chris Gillett, +1 912 536 5159, gillettchris8@gmail.com

Fysisk træner
Carsten Fugl, 30 95 03 53, hallgrenfugl@stofanet.dk

Mental coach
Bjarne Nielsen, 40 89 12 30, bn@viwa.dk

 

Næstved Roklub

Steen Kjærgaard, Tlf. 50 42 36 10, formand@naestvedroklub.dk

 

Næstved Motorklub

Brita Hansen, Tlf. 22 10 69 06, brit0613@nsvg.dk

 

 

Uddannelsesinstitutioner

Næstved Gymnasium og HF
Marianne Bollerup Neuer, 55 72 06 76 
nghmb@naestved-gym.dk 

ZBC
Peder Pedersen, 25 19 28 99
pdpe@zbc.dk

Repræsentant for grundskolen
Jørgen Wilms, 55 88 86 00
jowil@naestved.dk

Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund
Ditte Hemmingsen, 55 88 82 10
dmahe@naestved.dk

Susåskolen
Barbro Saul, 55 88 20 01
barsa@naestved.dk

Lille Næstved Skole
Dian Elmvang Sørensen, 55 88 80 01
desoe@naestved.dk

Holmegårdskolen
Lone Christoffersen, 55 88 86 00
lomch@naestved.dk

Fladsåskolen
Charlotte Wichmann, 55 88 84 10
chage@naestved.dk

 

Vor Frue Skole
Søren Vilstrup
soeren.vilstrup@skolekom.dk

 

Ansøgning til sportscollege

Ansøgningsskema til drengefodbold sendes på mail til Anders Bergendorff: bergendorff123@hotmail.com

Ansøgningsskema til øvrige sportsgrene sendes på mail til skolen@naestved-gym.dk eller til Næstved Gymnasium og HF, Sekretariatet, Att.: Næstved Sportscollege, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 15. marts 2019. Derefter skal der inden 30. april 2019 indbetales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. Deltagerbetalingen udgør 200 kr. pr. måned i 10 måneder og opkræves med 600 kr. den 1. august, 600 kr. den 1. november samt 800 kr. den 1. februar.
Betalingen dækker træning og fælles arrangementer. 

Ansøgningsskema finder du her.