Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bilag til skolens studie- og ordensregler vedr. snyd

Skolen vurderer snyd ved afleveringer som:

 • At gå på internettet og downloade eller købe en anden opgave og herefter afleverer denne som sin egen.
 • At afskrive fra andres opgaver.
 • At afskrive kilder uden at angive disse.
 • At aflevere en opgave, som andre har skrevet.
 • At lave citatmosaik. Det vil sige, at sammenklippe en opgave med citater, som er taget fra andres opgaver.
 • At anvende chat GPT eller anden AI-software.
 • At anvende Google Translate uden at oplyse kilden.
 • At aflevere eller omskrive en af sine egne opgaver, som eleven har afleveret på en anden skole.
 • At bruge ikke-tilladte hjælpemidler.
 • At overtræde eksamensregler.
 • At medbringe udstyr, hvor eleven kan kommunikere eller etablere adgang til internettet til eksamen/ prøver.
 • At anvende uretmæssig hjælp til besvarelse eller forsøge at anvende uretmæssig hjælp.
 • At udgive en andens arbejde for at være sit eget.
 • At anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • At to eller flere elever identiske opgaver – uanset om der er arbejdet sammen om besvarelsen.
 • At medvirke til og tilskyndelse af andres snyd.

 

 

Desuden bruges vejledningen vedr. snyd fra ministeriet: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd