Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tag en studentereksamen på NGH
sammen med 1352 andre unge

Næstved Gymnasium er et af Danmarks største gymnasier. Vi tilbyder
nærværende undervisning i mere end 40 forskellige fag og valgfag. Dit valg af studieretning
og valgfag giver en solid ballast for at læse videre i lige den retning, du gerne vil.

Lokaleoversigt

Få overblik over lokaler og faciliteter her.

Lærere

Hvem skal du have i spansk? Tjek alle lærerne ud her.

Ferieplan

Få det fulde overblik over skoleårets vigtigste datoer.

Innovation, traditioner, internationalt samarbejde og moderne faciliteter

Gallafest, translokation, dimission
Gallafesten afholdes for afslutter-elever i den sidste uge, når alle elever er færdige med deres eksamener. Der er bl.a. tradition for at eleverne ankommer til gallafesten i festlige, sjove og flotte køretøjer og at de danser lancier.

Translokation afholdes dagen før afgangselevernes dimission, og er her hvor elever officielt rykker op til næste klassetrin. Efter translokationen har du sommerferie.

Dimissionen afholdes sidste skoledag. Det er den dag afgangseleverne får overrakt deres eksamensbevis. og efterfølgende er der vogntur.

MGP, RUTH og meget mere
Hver år afholdes MPG, hvor elever der har lyst, kan stille op til og spille musik. RUTH er skolens festudvalg og hvert år afholdes der fester på gymnasiet. Der er vagter til alle vores fester og forældre i baren. 

Maker Space
Maker Space er NGH’s innovationslokale, hvor man  kan arbejde med 3d-printere, laserskærere mm, og du kan afprøve forskellige spændende projekter og idéer. Når du har taget ”kørekort” til lokalet, kan du også bruge det i fritiden.

Autismeklasse
På NGH tilbyder vi unge med autisme/ASF et særligt tilrettelagt 3-årigt stx-forløb, som giver en almen studentereksamen på lige fod med andre studenter. Se mere her.

Master Classes/Talentudvikling
Der er mange muligheder for at udvikle dit talent på NGH. Vi har et meget bredt udbud af Master Classes og der er fine muligheder for at deltage i OL og andre konkurrencer i en række fag. Vi har samarbejde med Talentskolen i Næstved, ATU (Akademiet for talentfulde unge), Forskerspirer og mm. Læs mere her.

Engelsk, fransk, tysk, spansk, russisk, kinesisk ...
Vi tilbyder 6 forskellige sprogfag på NGH og alle kan også vælges på højeste niveau (A-niveau). 

Udveksling - et bredt nationalt og internationalt netværk
NGH er en udadvendt og åben skole. Derfor er der etableret internationale samarbejdsprojekter og udvekslingsaftaler med skoler forskellige spændende steder i verden. Du kan læse mere her

Marianne Bollerup Neuer, rektor

“Høj faglighed, godt studiemiljø og stærkt
socialt liv gør gymnasiet til et rigtigt
godt sted at lære og være”

Marianne Bollerup Neuer, rektor

Du har mange muligheder med både stx eller hf. Stx tager 3 år og hf tager 2 år at læse, og på begge ungdomsuddannelser går du i en bestemt klasse og har mange af de samme fag. Du har mulighed for at deltage i de mange traditioner, tilbud og aktiviteter, vi har på NGH, uanset om du vælger stx og hf. Du kan læse mere her om de 2 uddannelser, og du er også meget velkommen til at kontakte vores vejledere, som kan fortælle dig meget mere.

Der er adgangskrav til både stx og hf. Kravene er lidt forskellige afhængigt af, om du kommer fra 9. kl eller 10. kl, eller om du har haft en pause siden grundskolen. Du er meget velkommen til at kontakte vores vejledere for at høre mere. Du kan også læse mere flere detaljer om gældende regler her.

Du skal ansøge på optagelse.dk inden 1. marts for optagelse til det kommende skoleår. Har du spørgsmål til optagelse, kan du kontakte vejlederne. Du kan læse mere om optagelse på uvm's side her

På både stx og hf er der nogle obligatoriske fag og samtidig muligheder for at vælge valgfag. På stx skal du vælge en studieretning, med nogle bestemte fag. På hf skal du vælge en fagpakke. Læs mere om dine muligheder for at vælge studieretninger og fagpakker. Du kan læse mere om NGH’s mange valgfag her.

Med en stx eller hf har du mange muligheder for læse videre efter din gymnasietid. Du er meget velkommen til at kontakte vores studievejledere for høre mere. Du kan også læse mere på uddannelsesguiden om dine muligheder.