Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Organisation

 

Figuren viser skolens virksomhedsdiagram.

Det centrale på Næstved Gymnasium og HF er undervisning. I den inderste cirkel er driftsfunktionerne indtegnet. I den yderste cirkel med de store blå ringe ses den formelle rammestruktur (bestyrelsen mv.). I midterste cirkel ses skolens mange udvalg, som er dem, der binder den yderste cirkel sammen med kernefunktionen og hverdagen.

 

MIO
MIO er skolens øverste MedIndflydelsesOrgan – nogle steder kaldes det Samarbejdsudvalget.
Hovedopgaverne i udvalget er alle sager vedrørende personaleforhold, herunder arbejdsmiljø og skolens profil og kvalitetssikringssystem.
Rektor er formand for MIO, og den lokale GL-TR er næstformand. Der er nedsat følgende udvalg, der sorterer under MIO-udvalget, og som fremsætter forslag og eller afgiver høringssvar til MIO:

  • Undervisningsmiddeludvalget
    Udvalgets kommissorium og sammensætning findes på skolens intranet under Udvalgsinfo. 
  • GL–MIO for lærerne.
    Varetager opgaver omfattet af samarbejdsaftalerne, som alene har interesse for underviserne/lærere.