Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kunstneriske fag

I de kreative fag bliver der lagt vægt på den kreative proces og praktiske udøvelse.

Billedkunst

I faget Billedkunst på C-niveau (og på B-niveau) lærer du at skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du lærer at forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau og at løse enkle analyseopgaver ud fra andres eller egne billeder.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt.
Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Der bruges også IT i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Design og arkitektur

Tænker du tit at et møbel, en ting, en bygning eller et byrum kan forandres, forbedres, ændres, og er du fuld af ideer til hvordan?
Hvis ikke, vil du så gerne blive bedre til at komme på den gode ide, gennemarbejde og præsentere den på overbevisende måde?

Så overvej om ikke faget Design og arkitektur er noget for dig!

I faget lærer du at tænke og arbejde innovativt. Du får forståelse for samspillet mellem form og funktion og for designprocessens sammenhæng med æstetik, teknologi og innovation.

Du trænes i at spotte problemer og løsningsmuligheder i verden omkring dig. Du lærer at arbejde kreativt med den skabende proces fra at få de gode ideer, udvælge, teste og forkaste nogle af dem til at forædle de bedste til stærke produkter. Det lærer du ved selv at gennemgå en designproces igen og igen inden for de tre designområder: Arkitektur, produktdesign og grafisk kommunikation.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning, og du lærer forskellige metoder til research. Du kommer til at beskæftige dig med emner som:

  • Produktdesign (fx industrielt design)
  • Design af fysiske omgivelser (fx arkitektur)
  • Designhistorie
  • Visualiseringsmetoder (fx 2D- og 3D-skitsering)
  • Researchmetoder
  • Designparametre: Æstetik, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion osv. 

Dramatik
Du får et solidt kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater.

Du vil lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om både skuespillet og de tekniske virkemidler, og du får kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater og får viden om nyere europæisk dramatik og moderne iscenesættelsesprincipper.

Du kommer til at beskæftige dig med bl.a.:

  • Hvordan udvikler man og realiserer en scenisk idé?
  • Hvordan oplever og erkender vi gennem kunst?
  • Grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
  • Den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og global kontekst
Mediefag

Så er mediefag nok lige noget for dig!

I mediefag arbejder vi med en teoretisk-analytisk del og en praktisk-kreativ del:

I den praktisk-kreative del laver eleverne deres egne film: I starten af skoleåret laves et pilotprojekt, og hen mod slutningen af skoleåret laves et afsluttende filmprojekt, som eleverne går til eksamen i i grupper.
Eleverne laver alt selv: Fra filmsynopsis hen over manuskriptskrivning og storyboard-tegning til at filme med skolens medieudstyr og redigere på computere.

I den teoretisk-analytiske del har eleverne to forløb:
Et fiktionsforløb, hvor de arbejder med analyse af film og serier – fx science fiction eller horror.
Og et faktaforløb, hvor eleverne arbejder med analyse af dokumentarfilm og –serier.

Musik

I musik på B og C-niveau arbejder vi både teoretisk og performativt med faget. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser. 

Musikken kan blive det pusterum, der kommer til at gøre gymnasietiden endnu sjovere; hvor man mærker fællesskabet omkring en fælles interesse, som også for mange musikelever rækker ud over skoletiden, og hvor man krydrer teori med praksis og mærker glæden ved at være fælles om at få et musikalsk projekt på benene. 

Musikkundskab
Musikteori handler om at analysere forskellige musikalske stilarter og genrer, og at undersøge og forstå musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel. Desuden får du undervisning i elementer nodelære, så du kan bruge noder som et redskab i praksis.

Musikudøvelse
Musikudøvelse handler om at synge og spille - mest i kor og band, men også i alle mulige andre former. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter, så du kan deltage i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.