Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Job på NGH

Ledige stillinger bliver slået op her på siden og på gymnasiejob.dk

Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte uddannelser, gerne i én samlet PDF-fil til mail: skolen@naestved-gym.dk

Du kan få yderligere oplysninger om alle stillinger ved at henvende dig til rektor Susanne Stubgaard på 
telefon 55 72 06 76 eller sende en mail.

 

Næstved Gymnasium og HF søger elevcoach

 

Næstved Gymnasium og HF er en stor skole med rødder i lokalområdet. Skolen lægger stor vægt på at det sociale ansvar, hvilket i praksis betyder, at der er knyttet faste teamlærere, vejledere og uddannelseschefer til alle skolens klasser, og at disse til sammen har ansvaret for at sikre trivsel og udvikling for såvel enkeltelever som klasser og hold.

Skolen har derudover oprettet to stillinger som elevcoaches, hvoraf den ene er vakant. Elevcoachene er centrale personer i skolens støtte- og hjælpefunktioner, og kan være den første, som eleverne henvender sig til, når de har brug for personlig rådgivning og hjælp. Dette kan udspringe af problemer i hjemmet eller problemer på skolen. Der kan f.eks. være tale om:

· Langvarig sygdom hos eleven

· Misbrug hos eleven

· Misbrug, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds

· Konflikter med elever, lærere eller i hjemmet

· Oplevelser af lavt selvværd, pres eller stress.

· Eksamensangst

 

Profil

Vi forventer, at du er en venlig, rammesættende, robust, effektiv og initiativrig person med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Endvidere forventes du at kunne hjælpe en elev med at få sat ord på det, der er svært, og hjælpe dem til at finde måder, de kan løse deres udfordringer på og derigennem fastholde dem i deres uddannelsesforløb. Det er en forudsætning, at du har lyst til at skabe relationer til de unge og håndtere deres problemstillinger, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med samarbejde med forskellige faggrupper.

 

Specifikke opgaver:

· Støtte til elever

· Opsøgende arbejde f.eks. ved deltagelse på introture og elevfester

· Tæt samarbejde med skolens studievejledere, lærere og ledelse om fastholdelse af elever

· Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere bl.a. UU og SSP

· Opfølgning på elevers fravær

· Indgå i mentorordning for udvalgte elever

· Konfliktløsning

 

Arbejdstiden er 30-37 timer ugentligt og tilrettelægges efter skolens feriekalender. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingen forventes besat fra 1. december 2020.

 

Næstved Gymnasium og HF er et af landes største gymnasier med 1300 elever og 150 ansatte. En nærmere beskrivelse af Næstved Gymnasium og HF og de mange aktiviteter kan læses på skolens hjemmeside www.naestved-gym.dk eller på skolens facebookopslag.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Susanne Stubgaard på tlf.: 55720676 eller nghst@naestved-gym.dk.

 

Ansøgningen Er du interesseret i stillingen hos Næstved Gymnasium og HF, så send din ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer til skolen@naestved-gym.dk

 

Ansøgningsfrist

25. september 2020 kl. 12.00