Job på NGH

Ledige stillinger bliver slået op her på siden og på gymnasiejob.dk

Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte uddannelser, gerne i én samlet PDF-fil til mail: skolen@naestved-gym.dk

Du kan få yderligere oplysninger om alle stillinger ved at henvende dig til rektor Susanne Stubgaard på 
telefon 55 72 06 76 eller sende en mail.

 

Næstved Gymnasium og HF søger 1-2 lærere inden for fagrækken matematik, latin, oldtidskundskab og engelsk.

Derudover ønskes 1- 2 årsvikariater besat primært med samfundsfag.  Ansøgere med to gymnasierelevante fag vil blive foretrukket.

Næstved Gymnasium og HF er en stor skole med ca. 1350 elever og 160 ansatte. Skolen lægger vægt på at være en lokal skole med globalt udsyn. Vi samarbejder derfor bl.a. både med områdets øvrige uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kunstneriske institutioner og idrætsklubber samt med mange skoler i ind- og udland. Det konkrete samarbejde indeholder f.eks. tilrettelæggelse af talentudviklingsforløb for de ældste klasser i folkeskolen, brobygning, samarbejde med lokale virksomheder om konkrete cases, deltagelse i Kulturnatten i Næstved, drift af Sportscollege samt internationalt samarbejde med flere udvekslingsskoler.


Skolen søger lærere, der leverer undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Vi forventer, at du indgår konstruktivt i samarbejde med kolleger og ledelse om udvikling af undervisningen, lærersamarbejdet omkring klasserne og er opmærksom på elevernes trivsel som en vigtig forudsætning for læring. Inden for dine fag forventes du derudover at deltage i blandt andet aktiviteter som talentudvikling og samarbejde med eksterne parter.

Skolen lægger vægt på faglighed og fællesskab, på at have et godt miljø for såvel ansatte som elever. Bl.a. derfor er der gode muligheder for kompetenceudvikling, ligesom skolen prioriterer personaleaktiviteter på tværs af faggrænser højt.

Vi forventer, at du har lyst til at arbejde tæt sammen med andre i en udfordrende hverdag, hvor videndeling samt faglig og pædagogisk sparring er en integreret del af samarbejdet i såvel fagteam samt klasseteam.

Skolen har gode fysiske rammer – bl.a. moderne lærerarbejdspladser og laboratorier. Alle lærere tilbydes bærbar pc samt arbejdsgiverbetalt hjemmeopkobling som en del af skolens personalepolitik. Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse. Ansøgere, der ikke har pædagogikum, tager normalt pædagogikum i løbet af det første ansættelsesår.

Ansættelsesvilkår
Løn -  og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem staten og GL.

Yderlige oplysninger

Yderlige oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Rektor Susanne Stubgaard på tlf. 55 72 06 76 eller mail: nghst@naestved-gym.dk

Ansøgningen
Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte eksaminer samt eventuelle referencer snarest muligt og senest d. 20. april 2020 til:

Næstved Gymnasium og HF, mail: skolen@naestved-gym.dk

Samtaler gennemføres løbende.

Læs mere på skolens hjemmeside: www.naestved-gym.dk og på skolens facebookside.