Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Job på NGH

Kombineret studievejleder- og underviserstilling på Næstved Gymnasium og HF

Næstved Gymnasium og HF er en stor, moderne og velfungerende skole på Sydsjælland med eleven i centrum. Vi har siden 1943 dannet og uddannet mange studenter fra lokalområdet og vi lægger stor vægt på at kunne rumme mange forskellige unge mennesker. Vi tilbyder således både STX, HF, HF3 og ASF-linje, ligesom frivillige og talentaktiviteter indgår i skolens udbud. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og har et stort fokus på faglig og social trivsel.

Skolen har ca. 1300 elever og 160 medarbejdere.

Studiemiljø
Vi ønsker at give vores elever de bedste forudsætninger for læring. Dette sker med udgangspunkt i undervisning af høj kvalitet og skolens fællesskaber, hvor alle har et medansvar. Eleverne skal trives og udvikle sig sammen i løbet af deres skoletid, og de skal senere i livet kunne tænke tilbage på tiden på NGH med stor glæde. 

Studievejledningen
Skolens studievejledning spiller en central rolle i organisationen. Arbejdet med elevernes trivsel og gennemførsel er kendetegnet ved en høj grad af faglig og kollegial sparring og respekt. I det daglige arbejde indgår studievejledningen i et tæt samarbejde med ledelse, lærere og administration. Vejlederteamet består af to elevcoaches samt fem studievejledere, hvoraf en er vakant.

 Ansvars- og hovedområder i Studievejledningen

  • Indslusningssamtaler og evalueringssamtaler
  • Vejledning om karrierelæring og karriereplaner, herunder valg af studieretninger, fagpakker og valgfag
  • Faglige og sociale trivselssamtaler
  • Kontakt til forældre og relevante myndigheder
  • SU-vejledning
  • Samarbejde med klasseteams om f.eks. fravær, trivsel mv.
  • Ekstern og intern orientering om skolens uddannelser
  • Vejledning af elever med særlige forløb, f.eks. Sportscollege, Team Danmark, Talentskolen, MGK og tilflyttere
  • Optagelsessamtaler med ansøgere og kommende elever
  • Vejledningsfagligt udviklingssamarbejde

 

Studievejlederens kompetenceprofil
Vi søger en ny kollega pr. 1. august 2023, som vil kombinere undervisning med studievejledning.  Studievejledningen vil fylde ca. 25% af ansættelsen. Mentorarbejde med en af HF3-klasserne eller i ASF-klassen kan også komme på tale. Det er vigtigt, at du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer og har evnerne til både at arbejde dialogbaseret, tryghedsskabende og myndigt i en varieret hverdag.

Det er en forudsætning, at du har undervisningserfaring og pædagogikum, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med studievejledning eller lignende samt en solid interesse for ungdomsliv og uddannelse. Hvis du ikke har formel vejlederuddannelse, skal du påregne at starte på vejlederuddannelsen i løbet af det første år.

Ansøgere med dansk, engelsk eller et andet stort fællesfag vil være at foretrække, og vi ved allerede på nuværende tidspunkt, at der ikke er ledige hold i historie.


Ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem staten og GL.

 

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes elektronisk via www.gymnasiejob.dk med dokumentation for gennemførte eksaminer, pædagogikum samt eventuelle referencer snarest muligt og senest d. 30. maj kl. 12.00.
Vi påbegynder ansættelsessamtaler løbende.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Diana Andersen på nghdia@naestved-gym.dk