Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ansatte på NGH

Lærere

Hvem skal du have i spansk? Tjek alle lærerne ud her.

Kontor

Kontoret holder sommerferielukket fra onsdag d. 3. juli kl 12 til mandag d. 5. august kl. 8

 

Kontorets åbningstid er mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30 med pause for både telefoner og besøg kl. 10-11.

Tlf: 55 72 06 76

Vi henviser til pedelkontoret, hvis du har et akut behov for hjælp uden for åbningstiden. 

Skolens kontor er placeret til højre i aulaen ved siden af rektors kontor.

Kontorets opgaver er bl.a.: 

 • at styre daglige skemaændringer og ekspedere meddelelser af almen interesse til lærere og elever. Dette sker via skolens IT-platforme og/eller gennem klassens lærere eller klasserepræsentanter. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret.
 • at ekspedere ansøgninger om befordringsgodtgørelse.
 • at udstede attest for skolegang.
 • at opbevare glemte sager af en vis værdi (penge, punge, smykker, ure m.m.)
 • yde hjælp ved sygdom og tilskadekomst. Kontoret råder over forbindingskasse og rekvirerer om nødvendigt sygetransport.
 • at føre elevkartotek og registrere flytning. Vores elever skal meddele kontoret, hvis der sker ændringer i navn, adresse, telefonnumre eller email-adresser. På den måde kan skolen kontakte eleverne fx i forbindelse med ændringer af eksamenstidspunkt.
Vejledere

Skolens vejledere står klar til at hjælpe dig med valg af valgfag og studieretning, matematik, læsevejledning m.m.  

Elevcoaches

Skolens elevcoaches Signe og Simon hjælper og støtter elever med personlige og sociale problemer.

Du kan fx kontakte dem hvis: 

 • Du har svært ved at finde lysten og energien til at komme op om morgenen og over på skolen.
 • Du er sakket bagud med dine afleveringer og mangler motivation.
 • Du har langvarig sygdom.
 • Der er sygdom i din nærmeste familie.
 • Du føler dig stresset.
 • Du oplever konflikter i klassen, med lærere, forældre eller venner.
 • Du har mange negative tanker, lavt selvværd eller angst.

Du kan også kontakte dem hvis du er bekymret for en kammerat.

Som forældre kan du kontakte Signe og Simon, hvis der bekymring for dit barn.

Du træffer de to elevcoaches i undervisningstiden. De har kontor i vejleder-afdelingen, V232, i aulaplan. Du kan også kontakte dem på telefon eller mail, og lave en aftale.

 

“Godt igennem uddannelse” - nyt hold starter i uge 44

I uge 44 starter vi igen op med kurset “Godt igennem uddannelse”, som er et tilbud til elever med (symptomer på) stress, angst og/eller depression. Kurset kører i syv uger og ligger tirsdage i 4. modul. 

Kurset er et selvhjælpskursus, hvor eleverne bliver klædt på til at komme godt igennem uddannelsen på trods af udfordringer med stress, angst eller depression. Der er altså ikke tale om et behandlingsforløb. Det er vigtigt, at eleverne er villige til at arbejde med sig selv og gøre noget for at få det bedre. Derudover skal eleverne kunne deltage alle syv kursusgange.

 

Bibliotek og Bogdepot

Biblioteket og Bogdepotet holder sommerferielukket frem til mandag d. 12. august

 

Åbningstider:

Mandag og torsdag kl. 8-13

Tirsdag og onsdag kl. 9-14

Fredag kl. 8-14

 

 

På skolens bibliotek finder du både bl.a. skøn- og faglitteratur, e-bøger og dvd'er.
Biblioteket ligger i samme lokale som bogdepotet (B134).

Biblioteket kan kontaktes dagligt mellem kl. 8-14. Du kan ringe til bibliotekarer Lars Ovesen på 55 88 41 54 og Mette Trøjgård Nielsen på 55 88 41 43, eller sende en mail til NGH-BibMail@naestved-gym.dk.

Du kan kontakte Bogdepotet på tlf. 21 36 08 57. 

Søg i gymnasiets biblioteksdatabase.

Der er adgang til film via Filmcentralen.dk

Se desuden nyttige links her

Biblioteket servicerer både elever og lærere og andre medarbejdergrupper med:

 • Vejledning i brug af biblioteket, søgesystemet, og nationale systemer
 • Vejledning i søgning i eksterne baser
 • Vejledning i informationssøgning i forbindelse med forskellige opgavetyper
 • Vejledning i referencehåndtering

Biblioteket modtager gerne materialeønsker fra elever, faggrupper og personale. Der tilrettelægges en relevant og konstruktiv indkøbspolitik, der modsvarer både læreres og elevers behov. 

I forhold til opstilling af materialer, så anvendes samme system som på landets folkebiblioteker.  

Biblioteket ønsker at være et åbent videnscenter, hvor elever og lærere mødes på tværs af faggrænser og kan udveksle ideer og synspunkter i et nærende og godt undervisningsmiljø, hvor bibliotekaren indgår som en naturlig samarbejdspartner. 

Biblioteket ledes af lektor Steen Hesager i samarbejde med Mette Trøjgaard Nielsen og Lars Ovesen fra Næstved Bibliotek og Borgerservice. Samarbejdet giver mulighed for hurtig og effektiv fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker.

Nyttige links fra biblioteket

Masterfile

Google

Næstved Bibliotek

CiceroSurf

eReolen

eReolen Global

HvalCFU

Bibliotek.dk

Infomedia

Berlingske

Wikipedia

Faktalink

Den store danske

Danmarks Statistik

Videnskab.dk

Litteratursiden.dk

Forfatterweb

Stopplagiat

Mediastream

Jydskatomkraft (Eksempel på kildekritik)

Tænk og Test

IT-kontoret

IT-kontoret finder du på Balkon-etagen i lokale A340 

Vi hjælper dig med
• Hardware og software
• Kopi- og printere
• Netværk - herunder trådløst

Har du brug for IT-vejledning, så henvend dig på IT-kontoret, som gerne hjælper dig. 

• Netværk - herunder trådløst
• Systemopsætning og ghostning
• Installation og opdateringer af programmer
• Udlevering af personlige bærbare computere - medarbejdere
• Udlån af bærbare computere til elever (udlånes fra modul til modul)
• PC-bruger-oprettelser til elever og ansatte, herunder printkonto
• Vejledning omkring EduLife, Google Drev/ -Mail/ -Kalender
• Udlevering af password – EduLife, Lectio, Uni-login, PC-login, Printkonto m.m. 
• Oprettelse af adgang til UNI-C 
• Hjælp i Office-pakken
• Hjælp i Lectio 
• Redigering af skolens hjemmeside
• Alt A/V udstyr

Kantine

Kantinen er dagligt åben kl. 7.45-9.50 og 10.30-13.45

Kantinens tlf. 55 75 69 30
 
Kantinen ligger i terrænplan over for biblioteket (K132). Den ledes af Mark Klausholm og drives ud fra en målsætning om sunde kostvaner.

Alle rydder op efter sig selv efter nedenstående regler:

 • Service må ikke fjernes fra kantinen
 • Brugt service sættes på bakker på de centralt placerede vogne.
 • Affald lægges i affaldssække
 • Stolene sættes op under bordene efter brug
 • Kantinen har ikke plads til alle elever på én gang. Det forventes derfor, at man ikke "holder" på sin plads hele spisefrikvarteret.

Til opretholdelse af de ovenfor anførte ordensregler, etableres en klasseturnusordning, hvor klasserne efter tur fører tilsyn med oprydningen.  

 

Se Fødevareministeriets smileyordning her.

Pedeller og rengøring