Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ansatte på NGH

Lærere

Hvem skal du have i spansk? Tjek alle lærerne ud her.

Kontor

Skolen holder sommerferielukket fra onsdag d. 30. juli til mandag d. 2. august 2021.

 

Kontorets åbningstid er mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30. Tlf: 55 72 06 76
Vi henviser til pedelkontoret, hvis du har et akut behov for hjælp uden for åbningstiden. 

Skolens kontor er placeret til højre i aulaen ved siden af rektors kontor.

Kontorets opgaver er bl.a.: 

 • at styre daglige skemaændringer og ekspedere meddelelser af almen interesse til lærere og elever. Dette sker via skolens IT-platforme og/eller gennem klassens lærere eller klasserepræsentanter. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret.
 • at ekspedere ansøgninger om befordringsgodtgørelse.
 • at udstede attest for skolegang.
 • at opbevare glemte sager af en vis værdi (penge, punge, smykker, ure m.m.)
 • yde hjælp ved sygdom og tilskadekomst. Kontoret råder over forbindingskasse og rekvirerer om nødvendigt sygetransport.
 • at føre elevkartotek og registrere flytning. Vores elever skal meddele kontoret, hvis der sker ændringer i navn, adresse, telefonnumre eller email-adresser. På den måde kan skolen kontakte eleverne fx i forbindelse med ændringer af eksamenstidspunkt.
Vejledere

Vores vejledere står klar til at hjælpe dig med valg af valgfag og studieretning, matematik, læsevejledning m.m.  

Elevcoach

Vores elevcoach Kristina og Simon hjælper og støtter elever med personlige og sociale problemer:

Opfølgning på udvalgte elevers fravær
Mentor og voksenrelation for sårbare elever
Henviser elever til eksterne støtteinstanser efter behov

Kontakt elevcoachen, hvis du mistrives fx på grund af:

  • langvarig sygdom
  • sygdom i nærmeste familie
  • konflikter med elever, lærere eller i hjemmet
  • oplever lavt selvværd, pres eller stress.

Du kan også kontakte dem, hvis du er bekymret for en kammerat.

Du finder Kristina Aamand og Simon Wulff-Rieck i vejleder-afdelingen, V232, i aulaplan.
Døren er altid åben i undervisningstiden, men du kan også kontakte dem og lave en aftale. 

Bogdepot

Mandag - onsdag (den 28.-29.-30. juni 2021) kl 10 - 12

Bogdepotet åbner igen efter sommerferien mandag den 9. august 2021 kl. 8.00

 

 

Bogdepotet ligger sammen med biblioteket i grundplan (B134)

 

Aflevering af bøger foregår individuelt i åbningstiden kl. 8-14​

Du kan kontakte bogdepotets personale telefonisk i åbningstiden.

Bibliotek

Du kan søge i gymnasiets biblioteksdatabase.

 

Biblioteket ligger i samme lokale som bogdepotet (B134).
Vi kan kontaktes på tlf. 21 36 08 57 og på e-mail: NGH-BibMail@naestved-gym.dk.

Biblioteket ledes af lektor Steen Hesager i samarbejde med bibliotekar Peter Bue Nissen og Lars Ovesen fra Næstved Bibliotek og Borgerservice. Samarbejdet giver mulighed for hurtig og effektiv fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker.

Der er adgang til film via Filmcentralen.dk

Der kan bestilles materialer direkte til gymnasiet via bibliotek.dk. Du kan enten logge på med folkebiblioteksprofil, eller den profil du får tildelt på NGH´s bibliotek.

Se desuden nyttige links her

På biblioteket er der en kopimaskine med scanner og farveprint, og en computer til søgning. Der er en stor fag- og skønlitterær bogsamling til udlån. Ligeledes er der adgang til DVD'er, dokumentarer og onlinefilm i begrænset omfang. 

Biblioteket servicerer både elever og lærere og andre medarbejdergrupper med:

 • Vejledning i brug af biblioteket, søgesystemet, og nationale systemer
 • Vejledning i søgning i eksterne baser
 • Vejledning i informationssøgning i forbindelse med forskellige opgavetyper
 • Vejledning i referencehåndtering

Biblioteket modtager gerne materialeønsker fra elever, faggrupper og personalet. Der tilrettelægges en relevant og konstruktiv indkøbspolitik, der modsvarer både læreres og elevers behov. 

I forhold til opstilling af materialer, så anvendes samme system som på landets folkebiblioteker.  

Biblioteket ønsker at være et åbent videnscenter, hvor elever og lærere mødes på tværs af faggrænser og kan udveksle ideer og synspunkter i et nærende og godt undervisningsmiljø, hvor bibliotekaren indgår som en naturlig samarbejdspartner. 

IT-kontoret

IT-kontoret finder du på Balkon-etagen i lokale A340 

Vi hjælper dig med
• Hardware og software
• Kopi- og printere
• Netværk - herunder trådløst

Har du brug for IT-vejledning, så henvend dig til IT-kontoret, vi hjælper dig gerne. 

Berit, IT-drift
• Netværk - herunder trådløst
• Systemopsætning og ghostning
• Installation og opdateringer af programmer
• Udlevering af personlige bærbare computere - medarbejdere
• Udlevering af password – EduLife, Lectio, PC-login
• PC-bruger-oprettelser til elever og ansatte, herunder printkonto
• Opretter adgang til Skolekom
• Udlån af bærbare computere til elever (udlånes fra modul til modul)

Kathrine, IT-vejleder 
• Vejledning i alle spørgmål omkring EduLife, Google Drev/ -Mail/ -Kalender
• Udlevering af password – EduLife, Lectio, Uni-login, PC-login, Printkonto 
• Opretter adgang til UNI-C 
• Yder hjælp og vejledning i Office-pakken
• Yder hjælp og vejledning i Lectio 
• Brugerkurser i Lectio og EduLife for skolens personale 
• Redigering af skolens hjemmeside
• Opslag på skolens Infotavler
• Installation og opdateringer af programmer 
• Udlevering af personlige bærbare computere - medarbejdere
• Udlån af bærbare computere til elever (udlånes fra modul til modul) 

Kantine

Kantinen er dagligt åben kl. 7.30-9.50 og 10.30-13.50

Kantinens tlf. 55 75 69 30
 
Kantinen ligger i terrænplan over for biblioteket (K132). Den ledes af Mark Klausholm og drives ud fra en målsætning om sunde kostvaner

Alle rydder op efter sig selv efter nedenstående regler:

 • Service må ikke fjernes fra kantinen
 • Brugt service sættes på bakker på de centralt placerede vogne.
 • Affald lægges i affaldssække
 • Stolene sættes op under bordene efter brug
 • Kantinen har ikke plads til alle elever på én gang. Det forventes derfor, at man ikke "holder" på sin plads hele spisefrikvarteret.

Til opretholdelse af de ovenfor anførte ordensregler, etableres en klasseturnusordning, hvor klasserne efter tur fører tilsyn med oprydningen.  

Pedeller og rengøring