Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Brobygning

Oplev dagligdagen på Næstved Gymnasium og HF gennem et brobygningsforløb.

Den bedste måde at finde ud af, om det almene gymnasium er noget for dig, er ved at prøve det selv!

Brobygning er et vejlednings- og undervisningstilbud til dig, der går i 9. klasse, 10. klasse eller på efterskole. Formålet med brobygning er, at du bliver mere afklaret i dit valg af uddannelse, efter du har oplevet dagligdagen, atmosfæren, undervisningen og de krav, vi stiller dig som elev.

Som brobygningselev kommer du til at gå i din egen klasse med eget skema sammen med andre brobygningselever.

 

SE OGSÅ: SAMARBEJDE MED GRUNDSKOLER

 

Under dit forløb vil du blive introduceret for nogle kernefag, få lektier for og få en grundig gennemgang af uddannelsen af en studievejleder. Du får også mulighed for at høre fra en nuværende elev, hvordan gymnasielivet på NGH er, og hvilke aktiviteter der er for eleverne uden for den almindelige skoletid.

I den første time bliver du budt velkommen, får udleveret dit skema, og får informationer om, hvad der skal ske i løbet af brobygningen.

I skolens kantine kan du købe kolde og varme retter, men du kan også selv medbringe din frokost.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der er mødepligt til alle timer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Næstved Gymnasium og HF!

Evaluering

Når du har gennemført dit introduktionskursus på gymnasiet, må du meget gerne udfylde denne evaluering.

Fakta:
Brobygningsforløb for 9. og 10. klasser begynder mandage kl. 8.00, hvor vi mødes i skolens kantine.

Brobygningsforløb for efterskoler begynder enten mandage kl. 8.00 eller onsdage kl. 8.00, hvor vi mødes i skolens kantine. 

Introduktionskurser for 8. klasser begynder mandage og onsdage i foråret og kører i todages forløb.

Du tilmelder dig via din egen skole/UU-vejleder.

Skoledagen vil normalt være fra kl. 8.00 - 13.35.

Skulle du fortryde, skal du melde afbud til UU, der koordinerer al brobygning. Kontakt din lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning for at høre, hvornår du kan komme på besøg, og hvordan du tilmelder dig.

 

 

 Se flere videoer om Næstved Gymnasium og HF her.

Introforløb i 8. klasse

Under dit besøg bliver du sat i klasse med andre elever på dit klassetrin, og sammen med dem vil du opleve blandt andet, hvordan vi underviser i forskellige fag. Du vil også komme til at møde nuværende elever på skolen, der kan fortælle dig om livet som gymnasieelev her på NGH. Formålet med introduktionskurset er, at du får kendskab til, hvordan det er at gå på en af de to ungdomsuddannelser her på skolen.

Når du ankommer, bliver du modtaget af en lærer eller studievejleder, som præsenterer programmet og viser dig rundt på skolen. Det vil også være ham eller hende, der fortæller dig om valg og muligheder på STX eller HF, når de to dage er slut. I den første time får du udleveret dit skema, og får informationer om, hvad der skal ske i løbet af brobygningen.

Husk at medbringe en blyant under forløbet. Du kommer måske til at løse små opgaver og kan få lektier for.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du straks meddele det til UU, så en anden kan få din plads. 

 

 

 

 

 

 

Brobygning for autismespor

På NGH har du mulighed for at deltage i et to-dages brobygningsforløb specielt tilrettelagt for unge med autisme.
Brobygningens formål er at introducere til gymnasielivet, både miljøet og undervisningen.

Samarbejde med grundskoler
 1. Talentforløb for grundskoleelever. Læs mere her. Kontakt uddannelseschef Jon Hestbech 
 2. Samarbejde mellem klasser – for lærere i grundskolen. Har du lyst til at samarbejde med en klasse på NGH kan du henvende dig til uddannelseschef Jon Hestbech 
 • Samarbejdet kan f.eks. bestå i at besøge en klasse
 • En gymnasieklasse underviser eleverne i grundskolen
 • Temasamarbejde, fx Projekt Folkedrab
 1. Orienteringsmøder
  Du er meget velkommen til at komme forbi og høre om dine mange muligheder og de nye uddannelser. Og tag gerne dine forældre eller værge med! Læs mere her

          Orientering om autismeklassen og optagelse kan læses her. Kontaktperson autisme-koordinator                          Charlotte Madsen 

 1. Brobygning. Brobygning/introduktionskurser er den enkelte elevs mulighed for at afprøve dagligdagen på NGH. Læs mere her.

 

 1. Lærerudveksling Har du lyst til at få besøg af en gymnasielærer eller kunne du selv tænkte dig at besøge en gymnasieklasse, så kontakt uddannelseschef Jon Hestbech 
Tema-samarbejde: Projekt folkedrab

I projektet deltager elever og lærere fra 2.g-klasser (historie) på Næstved Gymnasium og HF og elever og lærere fra 9. klasser i Næstved kommune.

 

Formålet med projektet

Faglige mål

 • At eleverne skal få en solid faglig viden om folkedrab i historisk perspektiv
 • At eleverne skal lære at reflektere over, hvordan man formidler sin faglige viden til en bredere målgruppe (praksisorientering)
 • At gøre emnet interessant, vedkommende og konkret
 • At øge elevernes faglige ejerskab

 

Andre mål

 • At opbygge selvtillid og lyst til faget historie hos eleverne
 • At udvikle elevernes sociale kompetencer
 • At bygge bro mellem gymnasiet og folkeskolen

 

Produktkrav

 • Formidling af et folkedrab med udgangspunkt i folkedrab.dk. Eleverne vælger selv folkedrab og hvordan de vil formidle det; film, lyd, websites/wikier, plancher, foldere, teater + mere traditionel museumsformidling etc.
 • Lærerne fra de to skoler udstikker klare retningslinjer ift. faglige (og mulige) produktkrav.