Aktuelt på NGH

Endomondo-stifter på Wall of Fame

Her hænger han nu side om side med andre tidligere elever som Puk Damsgaard, Nikolaj Coster-Waldau og Magnus Heunicke.

Efter afsløringen holdt Christian Birk et spændende oplæg for klasser med innovation og erhvervsøkonomi, der hørte hans fascinerende historie og fik mange gode råd med på vejen til at gå iværksættervejen.

Christian Birk blev student fra Næstved Gymnasium og HF i 1995, og herfra tog hans atletikkarriere fart: Han startede i Herlufsholm Gymnastikforening og derefter i Sparta, og blev dansk mester i 400 meter-løb i 1999-2004.

Han blev multi-millionær på at sælge Danmarks største app-succes Endomondo, og er nu CEO & co-founder i Roster Athletics, en ‘Competition Management Platform’ for stævnearrangører.

Se flere billeder fra dagen her.

Gymnasieelever vandt regionsfinalen

Emma, Ekaterina, Vanessa og Victoria fra 2.y på Næstved Gymnasium og HF har udarbejdet en idé til en app med navnet ”Praktikbanken”. App’en skal gøre det lettere for virksomheder og folkeskoleelever at komme i kontakt med hinanden og lave aftaler om praktikforløb.
Den ide er så god, at den satte pigerne på sejrsskamlen ved regionsfinalen på Ordrup Gymnasium tirsdag d. 4. februar, hvor de dystede mod elever fra Køge Gymnasium, H.C. Ørsted Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og Niels Brock.

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor eleverne skal finde på bud på, hvordan man kan løse et samfundsfagligt problem.
I år er overskriften ”Fremtidens Uddannelse”, og ud fra den skal eleverne finde på realistiske, fagligt funderede og originale løsninger til udfordringer i uddannelsen.

Pigernes ide med praktik-app’en havde flere mål end blot at skabe kontakt: De ønsker at styrke praktikken i folkeskolen generelt, bl.a. for at komme den negative sociale arv til livs og få alle til at tage en uddannelse. 

 

Pigerne skal til landsfinalen d. 27. februar. Finalen afholdes på Christiansborg.

Elever vinder entreprenør-konkurrence

Stort tillykke til Emma, Emma, Sasja og Katrine fra 3.Y!

Pigerne vandt med den hjælpemotor, de har udviklet til en rollator, der samtidig fungerer som et femte »støttehjul«, der skal få de ældre til at bevæge sig noget mere.

De er kommet ind i forløbet via erhvervsøkonomi i 3.g. og har brugt meget tid på ideen de seneste fire måneder, hvor de blandt andet har de selv svejset modellen sammen.
 
Entreprenørkonkurrencen er en iværksætter-/ide konkurrence, hvor eleverne skal omsætte teori fra undervisningen til at udvikle en ide og føre denne ud i livet. 80 hold stillede op for at få bedømt deres idéer af dommerne, der bestod af 26 lokale erhvervsfolk.

Pigerne er gået videre til de nationale mesterskaber, der finder sted i Odense i april.

Se flere fotos her.

Besøg i Kina

Beijings største antikmarked, vandring langs den Himmelske Fredsplads, ind i den Forbudte by og op ad Kulbjerget for at få en flot udsigt over kejserpaladset, gå-tur på ”Muren”, nudelsuppe og mere eksotiske retter. Alt dette og meget mere fik elever fra NGH lov at opleve, da turen gik til Kina, som er en del af NGH’s etablerede og spændende rejsetilbud.

Turen sluttede med besøg i Shanghai; hvor nyt og gammelt mødes. Besøg på Shanghai museum, hvor der udstilles gamle bronzekar, Buddha-statuer, porcelæn, møbler mm, og senere blev udsigten til Shanghais skyline og floden fra en terrasse på The Bund nydt, hvor man kan se de gamle bygninger bygget af udenlandske banker mm. omkring 1900 på den ene side af floden og symbolet for Kinas genoprejsning på den anden side af floden med de høje, prestigefyldte skyskrabere.
Og som højdepunkt - en tur i Shanghai Tower - Asiens højeste skyskraber og verdens anden største - for at nyde udsigten over byen. Se mere her

 

Hvorfor NGH?

🔹 er alle muligheder åbne med en uddannelse fra NGH?
🔹 kan du blive ingeniør når du har gået på NGH?
🔹 er der mangfoldigt og mange forskellige typer elever på skolen?
🔹 mange linjer og forskellige valgfag?
🔹 et godt fællesskab?
🔹 mange traditioner?
🔹 et innovationslaboratorium?
🔹 ... og er der med sikkerhed noget for dig?

SVARET ER JA!
Hør selv hvad de skønne NGH-elever siger her i videoen!

 

 

Corona forholdsregler
  1. Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne, jf. de blå plakater, der er ophængt forskellige steder på skolen.
  2. Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder. Se aktuelle risikoområder her
  3. Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts.
  4. Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.
  5. Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

 

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19

NGH er lukket

På baggrund af Statsministerens udmelding d. 23/3 om en forlængelse af lukning af skoler og institutioner til og med d. 13 april, fortsætter vi på NGH den virtuelle undervisning, vejledning og afvikling af møder.

Skolen er således også lukket for den planlagte brobygning for folkeskoleelever samt alle klub- og foreningsaktiviteter, der benytter skolens faciliteter.

Elever skal således fortsat holde sig ekstra godt orienteret på mail og på skolens intranet (Edulife og Lectio), hvor der løbende vil blive givet nye informationer.

Der vil snarest - og senest onsdag - komme nye informationer om undervisning, studieture, afvikling af nf eksamen på hf mm. 

Husk at orientere skolen, hvis du bliver smittet med Covid-19 ved at sende en mail til: skolen@naestved-gym.dk

 

Lærerne vil arbejde hjemmefra, og sørge for at tilrettelægge virtuel undervisning til alle skolens hold.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til uddannelseschef Jacob Leinum på nghle@naestved-gym.dk

Spørgsmål vedrørende elever skal fortsat rettes til den uddannelseschef, der er ansvarlig for elevens klasse.
Se hvem her

 

Venlig hilsen rektor Susanne Stubgaard

23. marts 2020

Skolen er lukket, men undervisningen fortsætter

Vi kommunikerer med eleverne i Lectio og på deres skolemail.

Hvordan foregår undervisningen? 
De klare retningslinjer fra Undervisningsministeriet er, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt i perioden, hvor de ikke kan komme fysisk i skole.

Undervisningen foregår virtuelt efter det skema, der ligger i Lectio, med mindre det aftales anderledes mellem elever og lærere. Vi forventer derfor, at eleverne er klar til virtuel undervisning på tidspunktet for lektionens begyndelse. Lærerne udarbejder en beskrivelse af, hvad eleverne skal gøre for at deltage aktivt i det virtuelle modul.

Hvad med fravær og sygdom? 
Lærerne fortsætter med at fraværsregistrere som de plejer. Det vil ske på baggrund af dokumenteret studieaktivitet fx ved opgavebesvarelser, afleveringer eller mundtlige indlæg i det virtuelle rum.
Hvis eleven bliver syg og ikke kan deltage i undervisningen, skal de som sædvanligt angive fraværsårsager i Lectio.

Hvad med SRP, SSO, SRO og DHO?
Alle de skriftlige aktiviteter SRP, SSO, SRO og DHO afvikles som planlagt. Eleverne hører nærmere i Lectio og i Elevnyt. 

Prøver og eksamen
Loven L140 er netop blevet vedtaget. Loven giver undervisningsministeren mange nye beføjelser, herunder at udskyde og ændre i eksamener, ophøje årskarakterer til prøvekarakterer samt indføre årskarakterer på HF.

Loven gør det muligt for elever i 3.g og 2.HF at få deres eksamensbevis, selv om lukningen af skolen betyder, at eksamen ikke kan gennemføres som normalt. Samtidigt vil det også betyde, at alle fortsætterelever i 1.g, 2.g og 1.HF kan oprykkes til næste klassetrin (såfremt man ellers opfylder de sædvanlige vilkår for dette).

Loven indebærer følgende muligheder:

  • Der kan blive tale om udskydelse eller aflysning af prøver og eksamener.
  • Der kan blive tale om, at de afsluttende årskarakterer på STX også bliver til eksamenskarakterer i de fag, som udtrækkes til eksamen.
  • På HF gives normalt ikke årskarakterer, men loven gør det muligt for ministeren at indføre årskarakterer også på hf, som så i givet fald vil erstatte prøvekarakterer, hvis eksamen ikke kan gennemføres.

 

Om kommende studieture

Det er pt. umuligt at rejse som planlagt. Om studieturene vil kunne afholdes i uge 17, er derfor meget tvivlsomt i den nuværende situation, som ændrer sig løbende. Vi er i kontakt med rejsebureauerne for at høre om vores specifikke muligheder ift. NGH’s reservationer og datoer.

Det vi arbejder for lige nu, er at få det bedst mulige udgangspunkt for evt. udskydelse eller refundering af studieturene. Derfor venter vi lidt endnu - i første omgang en uge - med at træffe en definitiv afgørelse om afvikling, udskydelse eller aflysning af turene. Vi er klar over, at det ikke er rart med denne ventetid, men finder det samlet set mest hensigtsmæssigt.
Eventuelle spørgsmål vedrørende studieture kan stilles til uddannelseschef Jacob Leinum, nghle@naestved-gym.dk

 

20. marts 2020

Genåbning af skolen

Skolen genåbner nu også for fortsætterklasser fra onsdag d. 27/5. Se Lectio for mødetider og skema.

Det vil foregå under anderledes forhold, end dem vi er vant til, men det er nødvendigt for at kunne leve op til de mange krav og retningslinjer, som er kommet fra ministerier og myndigheder.

Afslutterklasser, 3.g, 2. hf og de tre q-klasser, skal fortsat møde fysisk på skolen.

Vi skal begrænse smittespredningen, og sikre alle elever og ansatte de bedste og mest trygge forhold på skolen. Derfor skal alle på skolen leve op til helt nye interne retningslinjer, som tager udgangspunkt i  ”Covid- 19 Forebyggelse af smittespredning”, Sundhedsstyrelsen 10. maj 2020.

Eksamen og dimission
Der er indgået en politisk aftale som bl.a. betyder, at afgangsklasserne skal op til færre eksamener.. Den enkelte elevs eksamensplan fremgår af Lectio.

Sidste eksamensdag på NGH bliver onsdag d. 24/6-20.

Afgangselevernes dimission bliver fredag d. 26/6-20. Nærmere information om tider og retningslinjer følger.

For alle elever i 1.g, 2.g. og 1.hf er årets officielle sommer-eksamener aflyst. I stedet vil årskarakterer blive til eksamenskarakterer på eksamensbeviset i de fag, som eleverne skulle have været op i. Årskaraktererne vil blive givet i slutningen af skoleåret. Eleverne skal tjekke Lectio for datoer for interne prøver.

Mere information om retningslinjer for de enkelte afslutningsarrangementer følger.

Ledelsen

  1. maj 2020
Aflyste studieture i uge 17

 

Studieture i uge 17 er enten aflyst eller om-booket til efteråret. I de klasser, hvor det er lykkedes at om-booke, har eleverne nu fået besked.

Da de nye gældende regler om refundering af betaling for studieturen er trådt i kraft, betyder det, at alle studieturene refunderes økonomisk. Det er Rejsegarantifonden, der gennem rejsebureauerne er ansvarlig for refundering. Rejsegarantifonden og bureauerne beder alle være tålmodige i sagsbehandlingen. Der kan forventes lang sagsbehandlingstid.

Erhvervministeriet oplyser, at Rejsegarantifondens dækning gar forud for en evt. privat rejseforsikring, så man skal ikke selv foretage sig noget.

Vi er stadig i tæt kontakt med rejsebureauerne, og så snart der er nyt, vil I blive informeret

Evt. spørgsmål sendes til Jacob Leinum, nghle@naestved-gym.dk

Vi har stadig ledige pladser på HF!

Vil du have en fleksibel to-årig gymnasial uddannelse, primært rettet mod de korte og mellemlange uddannelser?

På HF arbejder vi både praktisk og teoretisk med fagene. Du har mulighed for at tone uddannelsen gennem valg af fagpakker i 2. HF, og gennem studie- og erhvervspraktikforløb afprøver du din viden ude i virkeligheden, så du bliver klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter HF.

 

Vil du være politibetjent, pædagog, lærer eller sygeplejerske?

Bygningskonstruktør, serviceøkonom, multimediedesigner eller fysioterapeut eller noget helt andet??
Så vælg HF!

 

Er du ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelser lige efter folkeskolen?
Eller er du startet og har ikke gennemført og vil du tilbage på uddannelsessporet?  Har du været ude og prøve noget andet eller måske har du et afbrudt forløb bag dig - så kan HF også være noget for dig,

Vi har stadig ledige pladser på to-årig HF!

 

Læs meget mere om HF her

 

Gå ind på optagelse.dk og send din ansøgning.

 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere om, kan du kontakte vicerektor Marianne Bollerup
61 67 06 20 
eller en af vores vejledere.

Fortsætterklasser starter igen

Så kom beskeden, som vi er mange, der har ventet på: Fortsætter klasserne må igen komme på skolen!

Selv om der kun er kort tid til sommerferie, er vi i overbeviste om, at det er rigtigt godt for trivslen blandt
eleverne at de møder ind igen, ligesom det giver et meget bedre udgangspunkt for opstart efter ferien.

Se Lectio for skema og præcise mødetider.

Vi glæder os til at se jer alle fra den 27. maj.

/Ledelsen