Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Aktuelt på NGH

Introtur 2021

Over tre dage var alle nye klasser på NGH på introtur på Næsbycentret, hvor teambuilding-firmaet Team Tours havde lavet et super program med fællesskabet i centrum.

Der skulle bygges lejr, hentes proviant, dystes i mindgames, Robinson, klatring og meget mere - og smilene var store i det lune augustvejr på årets sidste sommerdag.

Se flere billeder her.

Leonora er ordblind

Se videoen hvor Leonora forklarer, hvordan det er at være ordblind på Næstved Gymnasium og HF.

Under videoen kan du læse mere om, hvad skolen gør for at hjælpe ordblinde elever.

 

Screening
Alle elever der starter på Næstved Gymnasium og HF screenes i en læse- og stavescreening for at undersøge, om de har behov for særlig hjælp. Screeningen gennemføres i løbet af de første par uge af grundforløbet. Hvis screeningen giver mistanke om ordblindhed, bliver eleven tilbudt en ordblindetest, som vil vise, om man er ordblind eller ej.

 

Hvis man er testet ordblind i folkeskolen
Hvis du allerede ved, at du er ordblind, skal du sørge for at skrive det i ansøgningen til gymnasiet. Derudover er du meget velkomme til at kontakte skolen for at høre mere.

Når vi har fået tilladelse fra dig og dine forældre og har adgang til ordblindetesten, kan vi oprette en ansøgning om IT-værktøjer. 

 

Hvad tilbyder skolen ordblinde elever?
Hvis ordblindetesten viser, at du er ordblind, vejleder læsevejlederen dig i, hvilke hjælpemidler og andre tilbud, du har mulighed for at benytte dig af. De fleste ordblinde elever får en programpakke til PC eller MAC med bl.a. oplæsningsprogrammer og skrivestøtteprogrammer. Derudover bliver eleverne tilbudt hjælp til installation af programmerne og instruktion i brugen af programmerne. Er du ordblind, tager mod programpakkerne og yder en indsats for at få gavn af hjælpemidlerne, så får du også tilbudt ekstra tid til skriftlige og mundtlige eksaminer.

Derudover kan ordblinde elever altid kontakte læsevejledningen, hvis de har behov for yderligere hjælp fx til skriftlige afleveringer.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte en af læsevejlederne.

Lucas videre til international konkurrence

19-årige Lucas Scavenius fra 3.y er elev på skolens Engelsk Master Class-hold, der mødes én gang om ugen efter skoletid til debating fra september til november, samt igen til public speaking fra januar til marts og træner i forskellige discipliner, hvor eleverne skal skrive og holde en tale ud fra et givent emne. Herefter deltager de i The English-Speaking Unions årlige konkurrence for gymnasieelever om at holde den bedste 5 minutters tale.

I år var emnet “The world is bigger and smaller than it’s ever been”, og Lucas Scavenius’ tale hed ”On Turtles and Globilization”. Talen handler om, hvordan globaliseringen skaber isolation; både på stats- og individplan.
Lucas Scavenius har ladet sig inspirere af emnet til sin store SRP-opgave om neo-isolationisme og amerikansk politik i Trump-perioden, men han havde også fundet inspiration i både sine samfundsfagstimer og i sine dramatimer, hvor eleverne har trænet monologer og præsentationsteknik.

Skrev tale på vers
Som om det ikke var svært nok at skulle skrive en tale med et fornuftigt indhold, at skrive den på engelsk og at holde den foran en flok kompetente dommere, som består af tidligere vindere af Public Speaking-konkurrencer og professorer fra Københavns Universitet – ja så valgte Lucas også at skrive sin tale på vers. Det betød at han undervejs måtte bruge diverse engelske synonymordbøger og google, når et givent engelsk ord ikke rimede og måtte udskiftes med et andet.
Lucas er meget interesseret i Spoken Word Poetry, som er en kunstform, hvor et digt eller en tekst bliver læst op eller reciteret fx med musikalsk baggrund eller med performative elementer. Det var da også i Spoken Word Poetry at han hentede sin inspiration til talens verseform.

Godt sprogøre
Lucas bor i Snesere med sine pæredanske forældre, og har et godt sprogøre; han føler sig med egne ord ’komfortabel med det engelske sprog.’ Det er heller ikke den engelske udtale, som eleverne bliver bedømt på, når de holder deres tale, men derimod parametre som argumentation, levering af talen, hvor overbevisende de er, kropssprog og interaktionen med publikum.
Desuden bliver deltagerne stillet to spørgsmål af publikum efter deres tale, som de ikke har haft mulighed for at forberede sig på – så her bliver de udfordret på deres sprog og på at finde og formulere et godt svar.

London erstattet af fars kontor
Normalt ville vindertitlen havde givet Lucas en uges rejse til London, hvor han skulle deltage i den internationale finale. Men grundet Covid-19 bliver alting afholdt på skærmen hjemme på Lucas’ fars kontor – her er nemlig et hæve-sænke-bord, som Lucas er glad for at bruge, når han skal fremføre sin tale.

Det vil også være her, han vil deltage fra til finalen i maj, hvor han skal skrive en ny tale, denne gang under emnet ”The best route to change engages all voices”. Finalen foregår over 4 dage, hvor deltagerne bliver delt ind efter tidszoner, således at alle kan afholde deres tale på et gunstigt tidspunkt. I løbet af dagene bliver der færre og færre deltagere, da de bliver udskilt efterhånden og til sidst står vinderen af den internationale konkurrence d. 14. maj 2021.

Lucas bliver student til sommer, hvorefter han regner med at tage et sabbatår for at tjene penge, så han kan flytte hjemmefra og begynde at studere enten psykologi eller antropologi.
At have deltaget i Engelsk Master Class – og selvfølgelig særligt vindertitlen – ser godt ud på Lucas’ CV, men han fremhæver også selv, hvordan det at skulle skrive en tale, forberede sig på at holde den samt at forstå retorikken vil kunne bruges i mange forskellige sammenhænge fremover.

 

FAKTABOKS: Hvad er Public Speaking?
Public Speaking er en disciplin, hvor man øver sig i at stille sig op foran en forsamling af mennesker og holde en 5 minutters tale på engelsk. Det handler både om at kunne strukturere indholdet, at finde de bedste argumenter, at være overbevisende, interagere med publikum og at fremføre talen bedst muligt.

Public Speaking har ligesom The ESU Debating Cup været en del af den almindelige engelskundervisning eller i Engelsk Master Class på forskellige gymnasier gennem de sidste flere årtier. Begge konkurrencer afvikles hver én gang om året: The ESU Public Speaking Competition i foråret og The ESU Debating Cup i efteråret.

Den danske afdeling af ESU, The English Speaking Union, blev oprettet i 1991 og deltog året efter i den første Public Speaking-konkurrence og dette har været en årlig begivenhed lige siden. ESU’s mission er at fremme forståelse og kommunikation blandt folk ved brug af det engelske sprog. ESU arbejder bl.a. for at give unge mennesker muligheden for at opnå tale- og lyttefærdigheder, interkulturel forståelse, kritisk tænkning og præsentationsfærdigheder.

Grevinde Alexandra af Frederiksborg har været protektor for den danske afdeling af ESU siden 1997 og deltager aktivt både til finalerne til The Debating Cup og Public Speaking. Udover at give mundtlig opmuntring og gode råd til deltagerne, deltager hun altid med spørgsmål, og er altid meget imponeret over det faglige niveau, som eleverne leverer.

Clement og præsidentvalget
Hvordan vil det gå ved valget i november? Og hvad har fire år med Donald Trump vist os om USA som supermagt og om fremtiden for demokratiet?
Det var blot nogle af de spørgsmål der blev diskuteret til dagens spændende fællestimearrangement med bl.a. Clement Kjærsgaard og Vincent Hendricks.
I aulaen sad 2 elever fra hver af de 18 klasser, der deltog i arrangementet. Grundet Corona måtte klassekammeraterne blive i klassen, hvor de fik arrangementet livestreamet.

Eleverne i aulaen kunne stille spørgsmål til Clement Kjærsgaard og de forskellige gæster, også på vegne af deres klassekammerater. 
De blev flere gange undervejs rost for deres energiske deltagelse og gode spørgsmål ved arrangement om det forestående præsidentvalg i USA.
Jublen var stor, da Clement og Vincent efter arrangementet trak i en NGH-hoodie!
Se flere billeder her.
Grønt flag til NGH
Hurra - skolen har igen i år gjort sig fortjent til at kalde sig "grøn skole" og hejse Friluftsrådets grønne flag sammen med borgmester Carsten Rasmussen!
Talerne og flaghejsningen blev streamet ud til klasserne, der sad i klasselokalerne.
I skolens Miljøråd kæmper elever og lærere hvert år med at gøre skolen grønnere og finde på grønne alternativer i hverdagen.
I år har de blandt andet arbejdet med pantsystemet, der sender penge afsted til regnskoven, og solcellerne, der hver dag bidrager til en grønnere skole.
Sigrid fra Miljørådet sagde i sin tale: "Hvis man skal nævne én god ting ved hele karantænesituationen i foråret, er det at skoleåret 19/20, var det grønneste år vi har haft på NGH, da vores elforbrug faldt gevaldigt efter vi blev hjemsendt."
Se flere billeder her.
Idrætsdag 2020
Superkreative kostumer, godt humør og holdånd og kun ganske få dråber regn.
Klasserne var igennem seks-syv alternative idræts-discipliner, der alle krævede godt samarbejde - 2.g'ere og 3.g'ere også i cheerleading.
Et stort tillykke til 3.mz, der vandt årets cheerleading, og kæmpe tillykke til 2.x der vandt idrætsdagen med flest points i disciplinerne.
Se mange flere billeder fra idrætsdagen her
Introtur 2020
Samarbejde var i centrum, da nye elever på NGH var på introtur - til lands, til vands og i luften!
Der blev lært knuder og knob, bygget med rafter, lavet kampråd og slagsange, dystet på både styrke, hurtighed og opfindsomhed, lavet mad over bål, bygget tømmerflåder, klatret til tops i trækronerne, hygget, grinet og snakket!
Sjældent har man set større smil, end når tømmerflåden holdet sammen har bygget, viser sig at kunne sejle, når man ringer med klokken i trætoppen, laver en killer kylling i wok over bål eller får stablet 16 sodavandskasser under sig, inden tårnet vælter!
Årets introture blev afviklet klassevis, så klasserne ikke blev blandet. De superdygtige instruktører fra Team Tours, som står for indholdet på turene i samarbejde med skolen, har tilpasset alle processer, så de lever op til myndighedernes Covid-19 retningslinjer.
Se flere billeder her
Første skoledag

De nye elever blev budt velkommen i aula af tutorer, rektor og elevrådet, og så var der hygge og forskellige lege efter alle corona-kunstens regler med afstand og håndsprit i klasserne og udenfor, så de kunne lære hinanden at kende.

Det har været en god og begivenhedsrig dag, og som temperaturen steg uden for (og indenfor!), blev skuldrene langsomt sænket, blikke blev mødt, smilene bredere og grinene flere rundt omkring på skolen.

Se flere billeder her.

Dimission 2020

Det blev en højtidelig, dejlig og stemningsfuld dimission, selv om de normale rammer var ændret, så familie og venner fulgte med på livestream hjemmefra.
Lærerkoret indledte på traditionel vis, herefter holdt rektor sin tale, inden Rasmus 3.e holdt en flot elevtale bl.a. om det modige i at turde begå fejl.

Studenterne kom klassevis ind i aulaen og fik deres eksamensbevis, inden de blev fotograferet på hovedtrappen.
Herefter blev der delt legater ud, og så overtog 3.z scenen, og fyrede den af med stor energi og glæde - så de fik en vis "Susanne" som de sang om i deres fantastiske Toto-cover, til at blusse i kinderne.

Vi håber I havde en fortsat fantastisk dag med studentervognskørsel - og vi ønsker jer held og lykke på jeres videre færd ud i livet!

Se mange flere billeder her.

Endomondo-stifter på Wall of Fame

Her hænger han nu side om side med andre tidligere elever som Puk Damsgaard, Nikolaj Coster-Waldau og Magnus Heunicke.

Efter afsløringen holdt Christian Birk et spændende oplæg for klasser med innovation og erhvervsøkonomi, der hørte hans fascinerende historie og fik mange gode råd med på vejen til at gå iværksættervejen.

Christian Birk blev student fra Næstved Gymnasium og HF i 1995, og herfra tog hans atletikkarriere fart: Han startede i Herlufsholm Gymnastikforening og derefter i Sparta, og blev dansk mester i 400 meter-løb i 1999-2004.

Han blev multi-millionær på at sælge Danmarks største app-succes Endomondo, og er nu CEO & co-founder i Roster Athletics, en ‘Competition Management Platform’ for stævnearrangører.

Se flere billeder fra dagen her.

Gymnasieelever vandt regionsfinalen

Emma, Ekaterina, Vanessa og Victoria fra 2.y på Næstved Gymnasium og HF har udarbejdet en idé til en app med navnet ”Praktikbanken”. App’en skal gøre det lettere for virksomheder og folkeskoleelever at komme i kontakt med hinanden og lave aftaler om praktikforløb.
Den ide er så god, at den satte pigerne på sejrsskamlen ved regionsfinalen på Ordrup Gymnasium tirsdag d. 4. februar, hvor de dystede mod elever fra Køge Gymnasium, H.C. Ørsted Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og Niels Brock.

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor eleverne skal finde på bud på, hvordan man kan løse et samfundsfagligt problem.
I år er overskriften ”Fremtidens Uddannelse”, og ud fra den skal eleverne finde på realistiske, fagligt funderede og originale løsninger til udfordringer i uddannelsen.

Pigernes ide med praktik-app’en havde flere mål end blot at skabe kontakt: De ønsker at styrke praktikken i folkeskolen generelt, bl.a. for at komme den negative sociale arv til livs og få alle til at tage en uddannelse. 

 

Pigerne skal til landsfinalen d. 27. februar. Finalen afholdes på Christiansborg.

Elever vinder entreprenør-konkurrence

Stort tillykke til Emma, Emma, Sasja og Katrine fra 3.Y!

Pigerne vandt med den hjælpemotor, de har udviklet til en rollator, der samtidig fungerer som et femte »støttehjul«, der skal få de ældre til at bevæge sig noget mere.

De er kommet ind i forløbet via erhvervsøkonomi i 3.g. og har brugt meget tid på ideen de seneste fire måneder, hvor de blandt andet har de selv svejset modellen sammen.
 
Entreprenørkonkurrencen er en iværksætter-/ide konkurrence, hvor eleverne skal omsætte teori fra undervisningen til at udvikle en ide og føre denne ud i livet. 80 hold stillede op for at få bedømt deres idéer af dommerne, der bestod af 26 lokale erhvervsfolk.

Pigerne er gået videre til de nationale mesterskaber, der finder sted i Odense i april.

Se flere fotos her.

Besøg i Kina

Beijings største antikmarked, vandring langs den Himmelske Fredsplads, ind i den Forbudte by og op ad Kulbjerget for at få en flot udsigt over kejserpaladset, gå-tur på ”Muren”, nudelsuppe og mere eksotiske retter. Alt dette og meget mere fik elever fra NGH lov at opleve, da turen gik til Kina, som er en del af NGH’s etablerede og spændende rejsetilbud.

Turen sluttede med besøg i Shanghai; hvor nyt og gammelt mødes. Besøg på Shanghai museum, hvor der udstilles gamle bronzekar, Buddha-statuer, porcelæn, møbler mm, og senere blev udsigten til Shanghais skyline og floden fra en terrasse på The Bund nydt, hvor man kan se de gamle bygninger bygget af udenlandske banker mm. omkring 1900 på den ene side af floden og symbolet for Kinas genoprejsning på den anden side af floden med de høje, prestigefyldte skyskrabere.
Og som højdepunkt - en tur i Shanghai Tower - Asiens højeste skyskraber og verdens anden største - for at nyde udsigten over byen. Se mere her

 

Hvorfor NGH?

🔹 er alle muligheder åbne med en uddannelse fra NGH?
🔹 kan du blive ingeniør når du har gået på NGH?
🔹 er der mangfoldigt og mange forskellige typer elever på skolen?
🔹 mange linjer og forskellige valgfag?
🔹 et godt fællesskab?
🔹 mange traditioner?
🔹 et innovationslaboratorium?
🔹 ... og er der med sikkerhed noget for dig?

SVARET ER JA!
Hør selv hvad de skønne NGH-elever siger her i videoen!

 

 

Corona forholdsregler
  1. Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne, jf. de blå plakater, der er ophængt forskellige steder på skolen.
  2. Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder. Se aktuelle risikoområder her
  3. Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts.
  4. Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.
  5. Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

 

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19

Kaotisk morgentrafik på Nygårdsvej

Næstved Gymnasium og HF er bevidste om den kaotiske morgentrafik på Nygårdsvej på hverdagsmorgener omkring kl. 8.
Trafikken med fodgængere, cykler, biler, busser og lastbiler er intensiveret efter at 4.- og 5.-klasses elever er begyndt på Sjølundskolen, og især situationer, hvor eleverne skal krydse vejen i morgentrafikken, kan udvikle sig farligt.

Sjølundskolen har derfor etableret en skolepatrulje, og for at hjælpe dem beder Næstved Gymnasium og HF vores ansatte og elever om at:

  • Som gående: Venter på at skolepatruljen ”åbner” for fodgængerovergangen, dvs. at de går ud på vejen og stopper den kørende trafik, inden du går over. Du må ikke over vejen, før skolepatruljen har stoppet trafikken.

  • Som cyklist: Når skolepatruljen spærrer vejen for trafik, skal du stige af cyklen og trække inde på fortovet, så du kan gå over fodgængerfeltet sammen med de gående trafikanter.

  • Som bilist: Hold lav fart og god afstand. Du må IKKE standse i forgængerfeltet eller ved ”standsning forbudt”-skiltene for at sætte folk af.

 

Næstved Gymnasium og HF har kontaktet kommunens forvaltning, og er i dialog om bedre skiltning samt lysregulering ved fodgængerovergangen. Vi har desuden kontaktet diverse leverandører, der leverer materialer og fødevarer til skolen, og bedt dem undgå leverancer om morgenen.

Covid-19 retningslinjer på NGH

På NGH er vi fælles om at skabe en god skole - en skole, hvor vi passer godt på hinanden, hvilket i denne anderledes tid er vigtigere end nogensinde.

NGH følger naturligvis de offentlige myndigheders anbefalinger og retningslinjer vedrørende forebyggelse af Covid-19. Vi følger nøje udviklingen, så vi er sikre på, at vores håndtering hele tiden er ajour, og vi rådfører os løbende med Sundhedsstyrelsen, bl.a. via deres hotline.

Som skole har vi blandt andet imødekommet rådene og retningslinjerne ved at indføre ensretning på gangarealerne, sætte håndsprit op ved alle indgange og i alle klasser, arbejde med faste grupper, faste bordopstillinger og så vidt muligt også faste lokaler. Skolen gennemfører derudover ekstra rengøring af flader, og man spiser i mange af skolens almindelige undervisningslokaler for at undgå for mange mennesker samles i kantineområdet.

Det er ikke en nem situation vi står i, men vi har rammerne og retningslinjerne for at passe på hinanden, og vi har alle sammen et ansvar i forhold til at overholde dem. Derfor husk hinanden på:

Undgå så vidt muligt fysisk kontakt, vask hænder, brug håndsprit, undgå kontakt på tværs klasser, luft jævnligt ud, sæt skraldeposen ud efter frokost og følg de anvisnin-ger som fremgår af skiltning og plakater.

Med hensyn til lokalefordeling, har vi taget udgangspunkt i en bordopstilling med 1 meters afstand mellem hver elev, selvom dette ikke længere er et krav fra ministeriets side.

På Næstved Gymnasium og HF er vi opmærksomme på kravet om webtilgængelighed. Webtilgængelighedserklæringen kan læses her.

 

NGH-elever vinder 2. og 3. plads ved stor entreprenørkonkurrence

Eleverne på de to hold var blandt de ti hold, der ud af 136 hold fra hele landet, var nået videre til finalen i Danish Entrepreneurship Awards. Denne Konkurrence arrangeres af Fonden for Entreprenørskab, og var i år virtuel pga. Corona.

Undgå siddesår
3. pladsen gik til Carl, Kristian og Sebastian fra 3.y, der i deres gruppe Macai har udviklet en pude til kørestolsbrugere, som kan pustes op i zoner, så de undgår siddesår.
Om 3. pladsen sagde dommerne: ”Fin idé, der løser et erkendt problem og er gennemtestet hos brugeren. Forbedrer livskvalitet og gør livet lettere for brugeren.”App til allergikere
2. pladsen gik til Frederikke, Nikoline, Gustav og Melika fra 2.y, der har udvikler en app til allergikere, som kan bruges når de er på indkøb, så de undgår at købe varer, der indeholder de ting, de er allergiske overfor.

Om 2. pladsen sagde dommerne: ”Flot gennemarbejdet idé, som er en brugervenlig løsning på et voksende samfundsproblem. Engageret team, der allerede har kontakt til flere relevante samarbejdspartnere.”

De to hold vandt hhv. 4000 kr. og 6000 kr., som de vil bruge til at videreudvikle kørestolspuden og app’en.


Entreprenante elever løser samfundsproblem

Eleverne deltog i "Da Vinci"-konkurrencen, hvor de skal præsentere en løsning på en samfundsmæssig problemstilling, som de har udviklet i Erhvervsøkonomi i løbet af efteråret.

-Et stort tillykke til de dygtige elever og deres dygtige lærer i erhvervsøkonomi, Christine Wikkelsø. Jeg er så stolt af at elever fra Næstved Gymnasium og HF endnu en gang når til tops i konkurrencer, hvor det drejer sig om at tænke innovativt og entreprenant, udtaler rektor Susanne Stubgaard.

 

Se også artikel på Ritzau her.

 

Link til Danish Entrepreneurship Award: http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/

 

Hurra, NGH åbner langsomt igen!

Ifølge den seneste politiske aftale må alle elever komme på skolen med 50% fremmøde i et rullende skema, dvs. med fysisk fremmøde hver anden uge.

Alle afgangsklasserne forventes at have sidste skoledag den 4. juni, inden læseferie og eksamen.
Der afholdes dimission den 25. juni.

Alle fortsætterklasser har sidste skoledag i løbet af uge 23, hvorefter der er læseferie og eksamen. Der vil være translokation den 25. juni.

Alle elever, ansatte og censorer skal ved fremmøde på skolen kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er højst 72 timer gammel.

 

Rektor, 25. marts 2021

NGH lukker ned

NGH lukker ned i uge 21

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Næstved Gymnasium og HF et påbud om nedlukning fra d. 22. maj til og med d. 28. maj. Baggrunden er et fortsat højt smittetal blandt skolens elever.

Alle skal være hjemme, så længe nedlukningen varer. Al undervisning overgår derfor til virtuel undervisning. 

Elever og forældre er orienteret via eBoks.

Velkomstmøde i autismeklassen rykkes

Næstved Gymnasium og HF blev fredag eftermiddag lukket af sundhedsmyndighederne til og med søndag 30. maj pga. stigende corona-smitte. 

Velkomstmødet for autismeklassen 1.q og deres forældre er derfor rykket, og vi håber i stedet at kunne holde det onsdag 9. juni kl. 17.00.

Alle der havde tilmeldt sig mødet, bedes igen skrive til autismekoordinator Charlotte Madsen.