Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vejledning og lektiehjælp

Studievejledere

Du og dine forældre kan få vejledning og information om uddannelsens opbygning, muligheder for optag og ikke mindst blive støttet igennem uddannelsen.

Matematikvejledning

På NGH har elevernes faglige trivsel stor betydning. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe de elever, der har det svært i nogle fag, herunder matematik.

Matematikvejlederne Peter Trautner Brander forestår screeninger ved skolestart, og tilbyder kurser for dig, der har særligt svært ved matematik.

I starten af 1.g og 1.HF bliver du screenet i matematik for at bestemme dit faglige niveau i faget. Resultatet af screeningen bliver meldt tilbage til din matematiklærer.

På baggrund af screeningen bliver udvalgte 1.HF-elever tilbudt et selvhjælpskursus på 8x45 minutter i perioden inden efterårsferien. Formålet med kurset er at give dig redskaber, så du kan blive mere selvhjulpen i faget.

Efter grundforløbsprøven i oktober bliver udvalgte 1.g-elever tilbudt at deltage i et ’overlevelseskursus’ på 8x45 minutter. Her kan de få tips og tricks til at kunne klare sig bedre i matematik.

Efter terminsprøverne i marts vil udvalgte 2.g/3.g-elever blive tilbudt et lynkursus i Eksamensredning.

Du kan kontakte Peter Trautner Brander (pt@ngh.nu) eller gå via din matematiklærer.

 

 

Læsevejledning

Læsevejledningen kan

  • give dig stavetræning
  • lære dig grammatik
  • lære dig sætningsanalyse
  • give dig råd om læsetræning
  • teste for ordblindhed
  • henvise dig til yderligere hjælp

Vi har tid til at gå i dybden med netop dine problemer, fordi undervisningen foregår på små hold, eventuelt som eneundervisning. 
Sikkerhed i dansk og grammatik styrker også din tilegnelse af fremmedsprog. 

Som førsteårselev har du tilknyttet en læsevejleder til din klasse. Læsevejlederen screener din klasse i begyndelsen af året og fortsætter med at følge klassen og støtte undervisningen i læseteknikker. 

Vi kan kontaktes gennem din dansklærer eller din studievejleder. Du er også meget velkommen til selv at tage kontakt til os ved personlig henvendelse, i V232 eller med en besked i vores postrum. 

Vi har kontortid i V232 hver mandag i 2. eller 3. modul. 
Læsevejlederne træffes på deres mail - se herunder.

Målet er, at du bliver en god læser, både i det daglige og til eksamen. Der gives kun forlænget tid til eksamen på grund af læsehandicap fx. ordblindhed - ikke på grund af faglige problemer, eller fordi du læser langsomt. 

Helene Reinholdt Jørgensen (RS) 
Hanne Egebjerg Johansen (HE)
Maria Pilar Palomino (PR)
Christina Baarup Henriksen (CB)
Kate Jørgensen (KJ)
Susanne Brandbyge Nielsen (SN)

  

Lektiecafé

På NGH ønsker vi, at du som elev får den hjælp, du har brug for, så du på bedst mulig måde kan følge med i undervisningen og udnytte dit potentiale til det fulde. Derfor tilbyder vi lektiehjælp i vores lektiecafe hver uge mandag til torsdag i 4. og 5. modul.

Elevcoaches

Du kan fx kontakte Signe og Simon, hvis du lider af en langvarig sygdom, oplever sygdom blandt nære, konflikter med andre, har lavt selvværd, eller oplever pres og stress eller manglende motivation.

Simon og Signe står også for opfølgning på udvalgte elevers fravær, er mentorer og voksenrelation for sårbare elever og henviser dig til støtteinstanser, hvis der er behov for det.

Hvis du er bekymret for en kammerat, eller som forældre er bekymret for dit barn, kan du også altid kontakte dem.

Du finder Signe Geertsen og Simon Wulff-Rieck i vejleder-afdelingen, V232, i aulaplan.

Find deres kontaktoplysninger her