Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studie og ordensregler

Studie- og ordensreglerne ved Næstved Gymnasium og HF støtter en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen, ligesom de bidrager til et godt undervisnings- og læringsmiljø på et højt fagligt niveau. 

Reglerne skal understøtte skolens værdier om gensidig respekt, åbenhed, samarbejde og demokrati, og de skal medvirke til en positiv omgangstone, der fremmer dialog, personlig udvikling og de gode fællesskaber. 

Det er vigtigt, at du som elev sætter dig grundigt ind i skolens studie- og ordensregler.