Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Information til forældre

"Er du i tvivl inden valg af studieretning?"

Ved mødet vil vejledere og ledelse være til stede. Mødet vil foregå som en åben konsultation, hvor det er muligt at stille spørgsmål til valg af studieretning. Der serveres en kop kaffe/the/vand.

Forældrekonsultationer 1.g

Konsultationerne afholdes over 1-3 dage for 1.g- og 1.hf-klasserne og tidspunktet ligger mellem kl. 15.30 og 19.00.

Til konsultationen vil det være muligt at ønske en samtale med op til tre faglærere. 

På mødet vil der blive drøftet primært faglige forhold i forbindelse med skolegangen.

Du tilmelder dig via Lectio, hvilket fremgår af elevens forside fra slutningen af februar, når tilmeldingen åbner.

Forældrekonsultationer i 2.g, 3.g, 1.HF og 2.HF

Konsultationerne afholdes over 1-2 dage for 2.g, 3.g, 1.HF og 2.HF-klasserne, og tidspunktet ligger mellem kl. 15.30 og 19.00.

Skolen sender et brev ud i slutningen af oktober.

Til konsultationen vil det være muligt at ønske en samtale med op til tre faglærere. 

På mødet vil der blive drøftet primært faglige forhold i forbindelse med skolegangen.

Man tilmelder sig via Lectio, og tilmeldingen åbner i slutningen af oktober.

Forsikringer

Skolen har ingen forsikringer, der dækker elever.

Det betyder blandt andet, at der ingen forsikringsdækning er ved tyveri, studierejser eller i tilfælde af, at en elev kommer til skade i idræt ved et hændeligt uheld. Det anbefales derfor, at eleverne selv har fx indbo- og ulykkesforsikringer, samt at du er opmærksom på at låse bil, knallert og cykel.

Du bør ligeledes være forsigtig med at medtage værdigenstande, der ikke er strengt nødvendige. Har du behov for at medbringe værdifulde sager, er der altid mulighed for at få dem opbevaret på kontoret.

Udgifter

I løbet af den 2- eller 3-årige ungdomsuddannelse er egenbetaling for undervisningsmidler højst 1.500 kr. Derudover kommer udgifter til elevens studietur i 2.g og 2.HF. Vi forventer desuden, at eleven har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning.

Vi gennemgår her de udgifter, som eleverne vil støde på. 

Ordbøger i elevens sprogfag 
Skolen abonnerer på elektroniske ordbøger, som eleverne kan bruge på skolen og hjemme via internettet. 
Vi anbefaler derfor ikke, at I køber ordbøger uden at tale med sproglæreren, som kan anbefale nogle bestemte eller henvise til yderligere, gratis ordbøger på internettet. 

Lommeregner til matematik 
Eleverne skal ikke købe en lommeregner inden skolestart - i matematikundervisningen bruger vi i stedet et matematikprogram på computeren, der koster eleven ca. 175 kr. om året. Matematiklærerne fortæller mere om det ved undervisningens start. 

Print

Som elev kan du printe på skolens printere. Hver elev får adgang til at printe ud på skolens printere, og alle elever får 120 kr. pr. år. Har man behov for mere, kan man købe flere print og kopier for 0,50 kr. pr. stk. farveprint/kopi koster 2,50 kr. pr. stk. 

Studierejser 
Vi tilbyder alle klasser en studierejse eller udveksling med en klasse på en af de skoler, som vi samarbejder med i Europa. Rejsen uddyber det faglige indhold i et eller flere fag. 
Lærerne gennemfører en anonym rundspørge blandt klassens elever om den maksimale acceptable pris for turen. Men prisen ligger typisk omkring 3.500 kr. for rejsen og ophold. Hertil kommer mad og lommepenge. Der skal gives skriftligt tilsagn fra alle elever (eller deres forældre, hvis eleven er under 18 år) om, at de vil deltage på de angivne betingelser. Ligesom der bliver givet tilsagn om, at skolens ordensregler gælder på rejsen. 
Vi aflyser rejsen, hvis mere end tre elever melder fra. De elever, der ikke deltager, skriver i stedet en stor opgave, der stilles af rejselærerne. 
Ca. én måned efter rejsen holder klassen en rejseaften for forældrene med billeder og beskrivelser. 

Ekskursioner
Ekskursioner er undervisning, som foregår uden for skolen. 
Det kan være et besøg i Folketinget i samfundsfag, et teaterbesøg i dansk eller en dag på Danmarks Tekniske Universitet i fysik. 
Vi forventer, at eleverne selv betaler transporten, mens faglæreren kan søge skolen om betaling af eventuel entre. Der er mødepligt til ekskursioner, hvis klassen først er blevet enige om at tage af sted. Op til tre elever kan melde fra, uden at ekskursionen bliver aflyst. Elever, der ikke deltager i ekskursionen, skal i stedet skrive en opgave i emnet.

Introtur: Ved skolestart skal hver elev betale 50 kr. til introtur.

Fester

Reglerne for festerne på NGH er aftalt i det lokale SSP+ samarbejde (samarbejde mellem skoler, socialmyndigheder og politi), for at vi i fællesskab på ungdomsuddannelserne kan skabe sikre og trygge rammer for eleverne. 

Skolens fester planlægges i fællesskab mellem skolens ledelse og elever. Det er elevernes festudvalg, RUTH, som er ansvarlige for gennemførelsen af festerne, dvs. at engagere bands og dj, samt at indkøbe øl og sodavand. Derudover er der gratis vand til alle hele aftenen. Det er ikke tilladt at ryge til festen. 

Billetter
Festerne afholdes som lukkede arrangementer, hvor der kun kan købes billetter til i en begrænset periode op til en uge før festen. Køb af billet annonceres via skolens intranet. 

Eleverne køber billetter elektronisk via app'en Studiz. Der skal ved adgangen forevises gyldigt studiekort og billet. Der kan ikke købes billetter ved indgangen.

Til festerne deltager altid flere fra ledelsen, lærere og professionelle vagter.

Gode og sjove fester
Normalt er der tre fester i løbet af et skoleår. 

For at sikre gode og sjove fester opfordrer ungdomsuddannelserne i Næstved til, at I som forældre bakker op om de unge mennesker og tænker på fx sikker transport til og fra festen og at eventuelle før-fest- arrangementer foregår i trygge og velkendte omgivelser, gerne med spisning, da skolerne ikke sælger mad til festerne. 

For jeres børn/de unge mennesker er det en stor fest på deres ungdomsuddannelse, og det er vigtigt, at de får en god oplevelse med deres klassekammerater. 

På NGH har vi også et forældrekorps, som står i baren til skolens elevfester. 

 

Forældre i baren

For at øge samarbejdet mellem forældre og skole, har NGH et forældrekorps, der varetager salg i baren ved festerne.
Det er hensigten, at der skal være ca. 10 forældre til stede til hver fest, så der er fem forældre i hver af de to barer. 

Alle interesserede forældre må meget gerne sende en mail til uddannelseschef Ane Emilie Lentz Wildt.

Det gælder også, hvis du har spørgsmål til ’forældre i baren’.