Evalueringsstrategi

 

 

Skolen arbejder løbende med kvalitetssikring. Et vigtigt led heri er de systematiske evalueringer som gennemføres, og som danner udgangspunkt for formulering af fokuserede indsatsområder, justeringer af strategier samt udarbejdelse af konkrete handleplaner.

Her kan du finde beskrivelse af skolens kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi samt indsatsområder.