Information til forældre

D. 23. maj 2019 kl. 19.00 inviteres du og dine forældre til et kort velkomstmøde. Der vil være et kort oplæg om NGH, om det samlede skoleforløb, herunder om opbygning af uddannelserne og  valg af studieretninger på STX og om valg af fagpakker på HF. Derefter er der mulighed for at tale med skolens ledelse og vejledere. 

Læs mere om uddannelsen, samarbejde om klasserne samt praktiske informationer.

Samarbejde om klasserne

Til hver klasse hører et lærer-team. Et team består af to lærere, der som udgangspunkt er faglærere. Lærer-teamet følger eleverne i hele skoleforløbet og afholder regelmæssige udviklingssamtaler med dem.

Forsikringer
Udgifter

I løbet af uddannelsen vil der være nogle udgifter til blandt andet bøger, kopier/print og studieture, som eleverne selv skal betale.

Fester