Eksamen

Bliver du syg til eksamen?

Hvis du bliver syg, skal du straks kontakte skolen telefonisk og i åbningstiden. Du skal tale med en på kontoret - det er ikke nok at lægge en telefonbesked.
Kontoret vil informere dig om, hvordan du skal forholde dig, men vigtig er det, at du indhenter lægelig
dokumentation for sygdommen samme dag.

Eksamensinstruktion
Alle klasser kommer til eksamensinformation inden undervisningens afslutning. Eksamensinstruktionerne er lagt ind i Lectio og der er mødepligt.

I forbindelse med eksamensinstruktionen udleveres et eksamenshæfte, hvor der er uddrag af relevante dele læreplaner, uddrag fra eksamensbekendtgørelserne, karakterbekendtgørelsen mm. Eleverne
kvitterer for modtagelsen af hæftet, som du beholder og som skal ikke afleveres tilbage.
Hvis din klasse har været til eksamensinformation og du ikke har fået eksamenshæftet endnu, skal du henvende dig på kontoret.

Censorinformation

Er du censor, kan du finde al relevant information her. 

Sikker mail i forbindelse med eksamen

Pernille Drachmann er eksamenskoordinator på NGH, har du behov for at kommunikere via sikker mail kan du bruge hendes mail.

 

Certifikat finder du her:

 

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

 

Mail : NGHPD@naestved-gym.dk

Eksamensinstruktion

Offentliggørelse af eksamensplanen foregår i to runder.
Fredag d. 10. maj delvis offentliggørelse af eksamensplanen. Her offentliggøres alle skriftlige prøver. Det er både prøver som Undervisningsministeriet har udtrukket til officielle eksaminer og skriftlige årsprøver. Desuden offentliggøres mundtlige prøver der afholdes fra mandag 20.maj til og med fredag 24. maj.

Du ser eksamensplanen i Lectio på din forside. 

Den delvise eksamensplanen åbner fredag d. 10. maj kl. 15.35.

Offentliggørelse af hele eksamensplanen
For 2.hf og 3.g: Som afslutning på Næver Sleep og når onsdag d. 15. maj er tæt på at gå over i torsdag d. 16. maj læser rektor Susanne Stubgaard eksamensplanen op i aula. Det sker klassevis, og vi starter i år med hf-klasserne.

For 1.hf, 1.g, 2.g: Eksamensplanen bliver læst op af rektor Susanne Stubgaard i 10-frikvarteret. 
Vi starter kl. 9.35, og det foregår i aula.
Ca. kl. 10 åbnes hele eksamensplanen i Lectio, det sker, når eksamensplanen er læst op for den sidste klasse.
Har du spørgsmål til eksamensplanen eller undrer du dig over noget i forbindelse med din eksamensplan, så kontakt uddannelseschef Lillian Holst (LH) eller vicerektor Marianne Bollerup (MB).