Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sprog på NGH

Vejen til hele verden går gennem sprog, og NGH er et internationalt orienteret gymnasium.

Vi tilbyder engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk og kinesisk, og vi tilbyder alle sprogfag på højeste niveau.

Master classes i engelsk, tysk, spansk, kinesisk og spansk
Master Classes er for dig, der vil arbejde ekstra for at dygtiggøre dig i et fremmedsprog.

Engelsk Master Class samarbejder med ”Cambridge English, Exam Preparation Centre”.

Med Spansk Master Class arbejder man med Instituto Cervantes, og der er mulighed for en studietur med 'home stays' og ikke mindst, undervisning i Malaga.

Fransk masterclass fordyber sig i fransk kultur og træner talefærdighed i hverdagssituationer. En studietur til Paris skaber mulighed for at afprøve sprogfærdigheden i autentiske rammer.

 

Hvilke fordomme møder eleverne, der vælger sproglige studieretninger?
Hør dem svare her - og mane fordommene i jorden!

* vælg mellem Kinesisk / Tysk B (kan kun kombineres med Spansk A) og Latin C


Udveksling over hele verden

NGH har desuden mange udvekslingsaftaler, da vi mener at det er en af de bedste måde at lære fremmedsprog og nye kulturer at kende på - helt tæt på.

I tysk samarbejder vi med en skole i Lübeck gennem et EU-projekt.
I fransk har vi to udvekslingssamarbejder, nemlig Lycée Pilote Innovant International, tæt på Poitiers, og Lycée Hilaire de Chardonnet i Chalon-sur-Saône. 
I spansk samarbejder vi med IES Pablo Picasso i Málaga.
I russisk med både en skole i Skt. Petersborg og Det Skandinaviske Gymnasium i Kiev, Ukraine. 
I kinesisk har vi i en årrække samarbejdet med ”No. 4 Highschool i Jiaxing,” som vi besøger, når vi er på studietur i Kina.

Engelsk

Emnerne, der bliver undervist i i engelsk, varierer meget, men alle elever kommer igennem temaer med fokus på USA, UK og et andet engelsktalende land, hvor historiske, samfundsfaglige og kulturelle aspekter er i højsædet, selvfølgelig sammen med det engelske sprog i både skrift og tale.

Engelsk er også et meget populært fag at skrive Studieretningsprojekt i, og derudover er engelsk tit et af de fag, der bliver rejst i, enten i forbindelse med studieturen i 2. g eller en flerdages-eksursion i 3.g, hvor temaet f.eks. kan være Shakespeare med et besøg på The Globe i London.

Engelskfaget åbner op for mange muligheder i forbindelse med videregående studier, og mange uddannelser har desuden engelsk undervisningsmateriale på et relativt højt niveau.

Engelsk Master Class
Engelsk Master Class er et fantastisk tilbud til dig, der ønsker mere personlig udfordring i faget og  ønsker at højne dit faglige niveau.
Engelsk Master Class er opdelt i tre discipliner, så det tilgodeser forskellige elevtyper. Og der er elever, som elsker engelsk så meget, at de deltager i alle tre discipliner.

Cambridge Advanced English
Vi kan tilbyde Cambridge Advanced English, som er et selvstudie med enkelte undervisningsmoduler og med en afsluttende eksamen i de 4 discipliner: Listening, Speaking, Use of English og Writing. Efter endt eksamen får eleverne et flot certifikat, som de kan bruge, hvis de vil studere eller arbejde i udlandet efter endt studentereksamen.

Debating
Vi har efterhånden en rigtig god debating-tradition på skolen, da eleverne hvert år talstærkt melder sig til Debating-delen af Engelsk Master Class. Eleverne lærer her debat-færdigheder, så de bliver i stand til at deltage i debat med andre skoler på et højt fagligt niveau.
NGH er hvert år vært for ESU Debating Cup region syd, hvor sydsjællandske skoler mødes og debatterer på et venskabelig plan, inden de til sidst samles med region nord i en finale for alle tilmeldte gymnasieskoler på Sjælland. 

Public Speaking
Sidst men ikke mindst består Engelsk Master Class også af Public Speaking, som ligger i forlængelse af Debating. Her konkurreres der på individuelt plan, da to elever får muligheden for at repræsentere NGH i semifinalen på baggrund af en tale på 5 minutter, skrevet ud fra et givent emne. Vinderen af ESU Public Speaking-konkurrencen bliver sendt til London til den Internationale Public Speaking-konkurrence for at repræsentere Danmark.

Spansk

Spansk er - sammen med kinesisk og engelsk - det mest talte sprog på verdensplan, og dermed den sproglige adgang til mange kulturer og anderledes samfundsformer end dem vi kender i Danmark.

Alene i USA (hvor sproget ikke er det nationale sprog) er der 55 millioner indbyggere, der taler spansk. I 2050 skønnes det at være 250 millioner – så det er et verdenssprog, der ekspanderer. Der er og vil være gode muligheder med spansk i bagagen – og med sprog generelt. Sprog er nøglen til andre kulturer og interkulturel dialog – der danner grundlaget for fremtidens samfund.

Spansk som begyndersprog
Spansk er i gymnasiet et begyndersprog på A-niveau. Dvs. at vi begynder fra bunden, og arbejder os op til at læse og studere emner inden for kultur, historie og samfund. 

Spansk kan vælges både som studieretningsfag og valgfag.

Undervisning
Undervisningen er anvendelsesorienteret mod simple hverdagssituationer – og vi arbejder med at bygge faste kommunikationsstrategier og situationer ind i undervisningen. Det gør vi via mange forskellige og spændende emner og sjove øvelser, der træner dialogen og forståelsen.

Derudover er der tradition for at spanskholdene laver aktiviteter sammen hvert år; det kan være filmarrangementer i biografen, salsa/flamenco-undervisning eller fejring af de dødes dag i november. Spansk deltager også ofte i studieture og udvekslinger.

Samarbejde i udlandet
Spansk har en udvekslingsaftale med skolen IES Pablo Picasso i centrum af Málaga. Der organiseres udvekslinger, hvor spanskelever fra NGH besøger Málaga, og samtidig kommer elever fra Málaga på genbesøg i Næstved.

Spansk Master Class
Spansk arrangerer hvert år Master Class for de elever, der har ekstra gode evner for og interesse i sproget, historien og kulturen. Undervisningen er frivillig, målrettet og giver gode muligheder for at blive ekstra dygtig til spansk.

I spansk masterclass indgår ekskursioner og alternative undervisningsformer.

Hvad kan man bruge spansk til?
Det globale udsyn vil hos mange ændre sig, hvis de har haft spansk i gymnasiet og dér har arbejdet med spansk sprog og kultur, historie og samfundsforhold. Fx via forløb om migration, familiemønstre, sportskultur (fx fodbold som religion), Nomas gastronomiske revolution i Bolivia, unges forhold i Spanien, den spanske borgerkrig etc.

Spansk er også et velvalgt sprog i forhold til at arbejde i og med spansktalende lande. Det kan være i forhold til handel eller med diverse humanitære projekter.

Valgfags/studieretnings info
Spansk kan vælges som andet fremmedsprog eller studieretningsfag på A-niveau.

 

 

 

Kinesisk

Kinesisk er ikke et svært sprog. Grammatikken er ret let, til gengæld udfordrer helt nye gloser,  fire toner og en helt anderledes kultur og tankegang. For at forstå Kina bliver du introduceret til en bred vifte af emner inden for Kinas kultur, historie, politik og samfund. Kinesisk kan lyde eksotisk, og det er det også på mange områder,  men det er et yderst relevant og kompetencegivende fag, der er med til bygge bro mellem to ret forskellige verdensopfattelser. Det bliver vigtigt i fremtiden.

Internationale perspektiver i undervisningen (udveksling, ture med Master Classes m.m.)
Der er kinesiskhold i Kina hvert år, og hvert andet år har vi sendt et hold af sted til Jiaxing, som en del af vores 12-dages studietur, hvor eleverne noget af tiden er privat indkvarteret hos en kinesisk familie. På turen, der normalt går til Beijing og Shanghai, ser eleverne både de store seværdigheder, samt besøger lokale virksomheder, skoler, og møder danskere der bor og arbejder i Kina. De får hermed et unikt indblik i et samfund og en kultur, der er markant anderledes end det de kender.

Hvert andet år modtager NGH kinesiske elever, der bliver privat indkvarteret hos skolens elever.
Samarbejdet er en stor fordel for eleverne på NGH i form af den sproglige og kulturelle kontakt med jævnaldrende i et andet land.

Efter gymnasiet
Eleverne, der har kinesisk, har hvert år mulighed for at deltage på en “summer school” i Beijing i august, og de har desuden mulighed for at søge stipendier, så de efter gymnasiet kan studere et halvt år på Beijing Normal University. Hvis en elev tilbydes et stipendium, er alle udgifter finansieret – herunder bolig og lommepenge.

Hvad kan sproget bruges til uddannelsesmæssigt og professionelt?
Du kan fx komme til at arbejde med kommunikation, sprog, handel og marketing, psykologi, journalistik, undervisning og jura.

 

Kinesiskholdet 1KI1 prøver kræfter med kinesiske skrifttegn - det er sværere end man tror!
Det var den kinesiske kunstner Fu Deng, der viste eleverne, hvordan de komplicerede tegn er bygget op og hvordan man kan lære at forstå deres fascinerende historie.

 

 

"At læse kinesisk på NGH var en kæmpe øjenåbner for mig. Både i forhold til at lære et fuldstændig anderledes sprog, men også at lære om den spændende kultur, der ligger bag sproget. Jeg valgte faget, fordi jeg altid godt har kunne lide at beskæftige mig med fremmedsprog, og det blev et solidt springbræt til min bacheloruddannelse, praktikophold og mange rejser rundt i Kina. Det er ikke bare en kæmpe mulighed for at lære noget helt unikt, men også for at få en masse fantastiske oplevelser."

(Frederikke Sofie Madsen, tidligere elev på NGH)

I forbindelse med deres studietur i efteråret 2017 producerede eleverne denne film om Kina. Se den her:

 

 

Tysk

I den daglige undervisning tilrettelægges forløb, der viser aspekter af Tysklands dramatiske historie og den betydning historien har i Tyskland. Det gælder verdenskrigene, Den kolde krig, murens fald og Tysklands genforening, men også de udfordringer, som landet står overfor i disse år. Undervisningen giver også et billede af, hvad der ligger i moderne tysk identitet og hvad det vil sige at være ung i Tyskland.

Tyskfaget er nu som tidligere et litterært fag, men i dag læser vi fortrinsvis kortere tekster af nyere dato. Ældre tekster indgår også, og eventyrgenren er næsten en fast bestanddel af faget.

I de sidste ca. 10 år har arbejdet med film udgjort en stadig større del af det daglige arbejde, men arbejdet med sprogfærdighed (ordforråd, taleøvelser, grammatik osv.) fylder også meget i faget, da det handler om at give eleverne så gode sproglige kompetencer som muligt. Det skriftlige arbejde fylder også en del, men faget afsluttes kun med en mundtlig eksamen, med mindre man vælger faget på A-niveau (studieretning eller valgfag).

Internationalt samarbejde
I tysk deltager vi pt i et interregionalt samarbejde med en skole i Lübeck, hvor eleverne sammen med tyske elever undersøger og løser konkrete problemstillinger samt præsenterer disse for forskellige aktører. Dette samarbejde er støttet af EU. Et hold tyskelever fra NHG har allerede været i Lübeck i tre dage, og i foråret 2019 kommer de tyske elever på genbesøg her i Næstved.
Derudover er der i tyskfaget mulighed for at tage på forskellige ture til Tyskland grundet den korte afstand (julemarkedet i Lübeck eller ekskursion til f.eks. Hamburg eller Berlin). Især flerdagesture til Berlin gennemføres ofte.

Elever, der er interesserede i tysk, har også mulighed for at deltage i “Sprogolympiaden”, som er en del af fagets talentudvikling. Her konkurrerer eleverne imod andre skoler indenfor områder som kultur, litteratur og grammatik.

Hvad kan tysk bruges til?
Gode tyskkundskaber giver mange muligheder ift. valg af uddannelse og jobmuligheder. Den stærke akademiske tradition i Tyskland gør, at der på mange studier læses tyske forfattere og teoretikere. Forståelsen for Tyskland og Tysklands rolle særligt i Europa men også generelt i verden gør faget meget relevant. Danmarks største eksportmarked er fortsat Tyskland, hvilket gør gode tyskkundskaber meget værdifulde.

Valgfags/studieretnings info
Tysk kan vælges på både A-niveau og B-niveau, og faget kan vælges både som studieretningsfag og som valgfag. Tysk indgår som studieretningsfag i følgende studieretning: Tysk A, Engelsk A og Samfundsfag B.

Fransk

Sprog er nødvendige for at kunne agere i en globaliseret verden og have kulturel forståelse.

Faget fransk på NGH har en traditionsrig udvekslings-aftale med Chalon-sur-Saône i Bourgogne, hvor eleverne bor hos franske familier, taler ‘rigtigt’ fransk og oplever fransk kultur på nært hold.

Master Class
Fransk Master Class træner hverdagsfransk og giver mulighed for fordybelse i selvvalgte emner.

Hvad kan fransk bruges til?
Fransk er et hovedsprog i EU og FN og tales i store dele af verden, fx i Afrika, Canada, i internationale organisationer og virksomheder. Oplagte erhvervsmuligheder er tolk, oversætter, kommunikationsmedarbejder, diplomat, lærer, men sproget er desuden en stor hjælp i en lang række erhverv: ingeniør, læge, musiker, kok, konsulent, ‘sælger’ m.m.

Det er sjovt at lære fransk
Det er sjovt at lære sprog, mens man leger - og selv begyndere kan være med.
Se denne lille ‘lommefilm’ - vinder af lærernes pris til Lommefilm-festival 2017: "La bonne action de Cupidon":

 

 

 

 

 

Latin

Hvad kan man bruge latin til? Selvom der ikke længere er nogen, der taler latin, er latin et godt fundament i de andre sprogfag. Vi nørder sprog – og det går langsomt. Som gevinst får du en solid forståelse for grammatik, som du vil få stor glæde af i de moderne europæiske fremmedsprog. Og et førstehåndkendskab til antikkens litteratur og kultur.

Hvad laver man i latintimerne? Du lærer ikke at tale latin. Vi læser og analyserer originale, latinske tekster – sådan som Cæsar, Cicero og Catul skrev dem.  

Er latin C andet end grammatik? Ja, vi arbejder også med romernes historie og kultur. Romerriget var i mange århundreder den dominerende magt i den vestlige verden. Den romerske republik er desuden forbilledet for de moderne demokratier. Samtidig har romerne efterladt en skatkiste af litteratur, kunst og kultur - værker som op gennem tiden har inspireret vores største kunstnere – fx Michelangelo, Shakespeare og Holberg. Og filmskabere i Hollywood henter mange gode og drabelige historier hos romerne.  Romerriget er med andre ord vores politiske, litterære og kulturelle rødder.

Russisk

Ud over det systematiske arbejde med at lære det russiske sprog, arbejder vi også med kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand, og får på den måde kendskab til en kultur, der på nogle punkter er anderledes og på andre meget som vores egen.

Russiskhold er som regel små hold, hvilket giver holdene et anderledes sammenhold og en anden atmosfære.

Udveksling og samarbejde
Vi har pt. to samarbejdspartnere: En skole i Skt. Petersborg og Det Skandinaviske Gymnasium i Kiev, Ukraine.

Hvert andet år tager 2.g og 3.g russiskholdet sammen på udvekslingstur. Sidste gang var vi i Skt. Petersborg. En af 3.g-eleverne lavede en film om turen:

Det Skandinaviske Gymnasium i Kiev, hvor vi tidligere har været på udveksling, er en oplagt mulighed for elever, der gerne vil på en længere individuel studierejse i 3.g.

Hvad siger tidligere elever?

Hvad en tidligere elev har skrevet i 2018 (uddrag): 

”Efter gymnasiet søgte jeg ind på Københavns Universitet for at læse russisk. …. nu er jeg på kandidaten…

Jeg sidder pt. i Moskva og skriver denne mail, da det også er lykkedes mig at få en praktikplads i Handelsafdelingen på den Danske Ambassade i Moskva. Her skal jeg være indtil februar 2019. Det er rigtig spændende arbejde, som handler om at få danske virksomheder ind på russiske marked.  (...) 

Grunden til, at jeg skriver til dig er for at sige tak for at vise, at det også er en mulighed at arbejde med Rusland og Østeuropa. Jeg tror, at det var turen til Ukraine i efteråret 2013, som virkelig fangede min interesse. Især da det hele ramlede sammen et par måneder senere.”

 

”Jeg vil sige, at russisk har givet mig meget, som jeg føler, at jeg kan bruge. Det giver en unik profil - som man dog er nødt til at kombinere med anden erfaring. Alle mine sidefag på universitet har været i international og interkulturel handel og erhvervsopbygning.”

Valgfags/studieretnings-info
Russisk kan vælges som andet fremmedsprog eller studieretningsfag på A-niveau.

Studietur og individuelle studierejser

På NGH tilbydes alle klasser en studierejse eller udveksling med en klasse på en af de skoler, som vi samarbejder med i Europa.

Rejsen uddyber det faglige indhold i et eller flere fag, ofte sprogfagene, og kan f.eks. gå til Dublin, Berlin, London, Malta, Malaga eller Paris.
På turene kan man besøge fx ambassader, museer, virksomheder og skoler, og man får god mulighed for at øve sit fremmedsprog samt lære et nyt lands kultur og befolkning at kende.

Om studieture og ekskursioner - transportformer

For at styrke elevernes globale og interkulturelle kompetencer og dannelse er studierejser og ekskursioner en fast bestanddel af undervisningsforløbene på både stx og hf. På NGH – særligt på stx – har vi særligt faste tilrettelagte flerfaglige studietursforløb med faste destinationer, hvor transport med fly kan være en nødvendighed. Såfremt klasserne og lærerne ønsker en anden rejsedestination end de på forhånd definerede i studieretningen, så skal konceptet have samme kvalitet, som de allerede planlagte flerfaglige studierejsemål.

Som skole lægger vi naturligvis vægt på at vælge den mest klimavenlige transportform samtidig med at der tages hensyn til, at det fagligt tilrettelagte program skal kunne gennemføres, og prisen skal være på et acceptabelt niveau, så flest mulige elever kan deltage. 

Som udgangspunkt rejser man sammen som klasse/hold, hvilket betyder, at enkelte elever ikke kan skræddersy deres egen rejse, herunder selv vælge transportform.  Det er klasserne og lærerne, der bliver enige om rejseform. 

Som skole gør vi følgende:

Rejsearrangører/lærere opfordres fra skolens side til at undersøge tilbud/oplæg som indebærer klimavenlige transportmuligheder

At der i klassen er en samtale omkring prioriteringer, klimavenlighed og økonomi inden en endelig fælles beslutning træffes

Vælges der fx togrejse/busrejse frem for flyrejse og førstnævnte medfører ekstra rejsetid, afsætter skolen en ekstra rejsedag, hvis det ønskes.

Der henvises i øvrigt til skolens interne retningslinjer. 

Individuel studierejse
På Næstved Gymnasium og HF vægter vi internationale kompetencer højt, og derfor giver vi  elever på studieretningen Global Studies mulighed for at arrangere en individuel studierejse i løbet af deres studietid. Studierejsen giver mulighed for at tone din uddannelse i international retning efter dine egne interesser. Under den individuelle studierejse skal du arbejde med en faglig problemstilling.
Rammerne for den individuelle studierejse - herunder aflevering af opgaver og lektielæsning under fraværet fra NGH - skal aftales med den ledelsesansvarlige for Global Studies, inden du tager afsted.