Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Team Danmark Uddannelsespartner

På NGH kan du kombinere elite-idræt med en ungdomsuddannelse. 

Det er muligt både at tage STX og HF på NGH, og som Team Danmark-elev kan du vælge, om du ønsker at tage en 3- eller 4-årig STX-uddannelse eller en 2- eller 3-årig HF-uddannelse. 
Du har både mulighed for at gå i en særlig idrætsklasse med studieretningen biologi A, matematik B og idræt B, som typisk har fri onsdag morgen til morgentræning eller i en almindelig klasse med studieretning efter eget ønske. Uanset hvilken studieretning og klasse du som Team Danmark-elev går i, vil skolen altid tage individuelle hensyn.  


For Team Danmark-elever på NGH gælder nedenstående særlige forhold:
 

· Mulighed for at tage til turneringer, stævner, træning efter individuelt behov 
· Andre frister i forhold til afleveringer i forbindelse med stævner mv. 
· Mulighed for forlænget forløb på både STX og HF
· Eksamen kan tilpasses, hvor det er muligt
· Madordning i kantinen
· Erstatningsundervisning
· Hjælp til planlægning af tid i forhold til skolearbejde fx lektier/afleveringer og sport
· Hjælp i forhold til planlægning af ekstraundervisning 
· Samtaler om at dyrke sport på højt niveau
· Samtaler om resultater, evt. manglende resultater 
· Brug af skolens styrketræningslokale
· Life skills-kurser


 

Godkendelsesskriterier til ungdomsuddannelserne fra Team Danmark finder du her.

Ansøgningsskema for kommende Team Danmark-elever finder du her.

 
Hvis du har spørgsmål til Team Danmark-ordningen på NGH, kan du kontakte uddannelseschef Diana Andersen på mail eller 21 27 73 12.