Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Talentudvikling

Vores talentudvikling og Master Classes er for dig, der vil drive dit faglige talent lidt længere.

Mulighederne for talentaktiviteter og frivillige aktiviteter på NGH er mange!

Fælles for aktiviteterne er, at de giver dig mulighed for at udvikle dig og blive udfordret ud over den almindelige undervisning. Og du får mulighed for at møde andre elever, der deler din interesse, og have det sjovt efter skoletid.

Du kan også blive en del af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), som er et talenttilbud med en faglig bredde, hvor du bliver præsenteret for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab eller en af deres mange andre frivillige aktiviteter.  

Spansk Master Class

Gennem konkurrencer, film og foredrag fokuserer spansk master class på lytte- og læseforståelse og på mundtlige- og skriftlige færdigheder bliver du klædt på til årets studietur til Spanien, hvor du vil deltage i et intensivt spanskkursus.

Spansk Master Class er for dig, der har ambitioner vil dygtiggøre dig yderligere inden for det spanske sprog.

Vil du tages i betragtning til en af de få pladser, kan du kontakte Thomas Bo Jørgensen (bj@ngh.nu)

Bio Master Class

Under forløbet vil du komme igennem flere forskellige emner. I samarbejde med Silkeborg- og Svendborg Gymnasium kommer du også på forskellige ekskursioner, der varer over to til tre dage.

Tidligere forløb har blandt andet fokuseret på DNA, marinebiologi og hormonforstyrrende stoffer og har inkluderet et besøg på Syddansk Universitet.

Der er kun få pladser på holdet, så hvis du vil i betragtning til en af de eftertragtede pladser, skal du skrive en motiveret ansøgning til Kim Bidstrup (KB) i starten af skoleåret.

Naturgeografi Master Class

I naturgeografi arbejder vi med samspillet mellem mennesker, samfund og de naturgivne forhold og undersøger, hvordan natur, klima og miljø påvirker menneskets livsgrundlag. 
Mange moderne samfund virker helt løsrevet fra naturens orden. Men en isstorm i Nordamerika, tsunami i Asien, skovbrande i Australien eller en stormflod i Danmark minder os igen og igen om, at selv i avancerede samfund er naturen, dens hærgen og dynamik, grundlæggende for menneskets vilkår. 

På Master Class i naturgeografi arbejder vi med et område, hvor afstanden mellem mennesker og natur er kortere end mange andre steder. I Island er mange af de processer, der gennem tiderne har formet Danmark, stadigt aktuelle, og vil du forstå hvilke kræfter, der tidligere var på spil i Danmark, er Island derfor et fremragende studieområde.

Forberedelsen munder ud i en studietur til Island, hvor meget af tiden kommer til at foregå i felten, så du lærer at arbejde aktivt med seminarernes emner. 

Du har muligheden for at komme med på turen, hvis du brænder for at arbejde med naturgeografiske emner og har lyst til at afprøve faget i praksis. 

 

Fysik-/kemi Master Class

Her får du mulighed for at mødes med elever fra andre gymnasier om jeres fælles interesse. Vi samarbejder med Silkeborg- og Svendborg Gymnasier.

Holdet bliver sammensat af elever i 2. og 3.g, ofte på baggrund af din faglærers opfordring. Kun ti elever bliver udvalgt, og de kan blandt andet se frem til besøg på nogle af Danmarks universiteter, og andre ekskursioner med et naturvidenskabeligt indhold på et højt niveau.

Som deltager på fysik-/kemi Master Class vil du også blive introduceret til forskellige videregående uddannelser inden for naturvidenskaben.

Vil du være en del af fysik-/kemi Master Class, kan du kontakte lærer Thomas Jørgensen (TJ) eller Kim Bidstrup (KB) i starten af skoleåret.

Kinesisk Master Class

HVEM KAN VÆRE MED?
Der er ingen mødepligt, men man skal tilmeldes Master Class for at kunne deltage i aktiviteterne.

Vi vil mødes med jævne mellemrum frem til påske, så vidt muligt i 5. modul og i et modul, gerne om onsdagen, men andre dage og andre tidspunkter vil kunne komme på tale, eksempelvis, når vi tager på ekskursion eller hvis vi får besøg udefra. Det vil du kunne se under arrangementet på Lectio, inden du tilmelder dig det.

For enkelte arrangementer må der påregnes udgifter. Det vil fremgå af aktiviteten.

Når du er tilmeldt, ville du kunne se aktiviteterne i Lectio, så snart de bliver oprettet og du vil kunne tilmelde dig de enkelte. Tilmelding er bindende.

Vi glæder os til at mødes med jer uden for skoletid!
Vh Isabelle iv@ngh.nu og Simon gj@ngh.nu

Musik Master Class

MUSIK MASTER CLASS (MMC)

Musik Master Class er for dig, der elsker musik og vil arbejde seriøst på at blive bedre.  Du vil lære mere om teori og hørelære, du kan forbedre dig på et instrument/vokal, du vil lære at skrive din egen musik. Vi tilbyder fællesskab med andre musikere, soloundervisning, undervisning i teori, hørelære og performance. Som en del af MMC tilbyder vi i samarbejde med Næstved Musikskole soloundervisning med nedsat pris. Der vil være et begrænset antal pladser på MMC, hvorfor der er optagelsesprøve.

Vi forventer af dig:

 • at du er elev på NGH
 • at du forpligter dig til programmet på MMC
 • at du vil involvere dig i det kreative miljø omkring MMC og musikmiljøet på NGH
 • at du mindst én gang i din tid på MMC deltager i skolens musikforestillinger/teaterkoncert
 • at du spiller et instrument/synger på et acceptabelt niveau 
 • at du bidrager med en egenbetaling hvert semester (som inkluderer soloundervisning) for musikskoleundervisning til reduceret pris.
 • at du går til optagelsesprøve for at få en plads


OPTAGELSESPRØVEN TIL MUSIK MASTER CLASS
Optagelsesprøven til MMC rummer fire elementer.

Solospil. Du skal forberede og spille et solonummer på dit hovedinstrument/vokal. Nummeret skal vise, hvem du er som musiker, dit niveau, hvad du arbejder med, hvad du er nysgerrig på. Du må gerne have andre musikere med som backing, men det er dig, som skal være i centrum.

Prima/sekunda vista. Vi giver dig en ukendt node som passer til dit instrument. Du skal spille den, så godt du kan. Du får muligvis et par chancer for at komme den igennem, hvis det er nødvendigt. Sangere akkompagneres og støttes af et klaver. Prøven skal demonstrere, hvor god du er til at læse noder, og hvor hurtig du er til at lære noget nyt. (Ansøgere som ikke kan læse noder, vil derfor kunne vise sig frem ift. det sidste element)

Rytme og teori. Du skal imitere nogle rytmer, som vi klapper for dig. Bagefter skal du lytte til et antal akkorder, og vise at du kan høre forskel på dur og mol.

Samtale. På baggrund af din ansøgning,  vil vi høre lidt mere om hvem du er og hvad du håber på at få ud af MMC.  Vi håber på at finde ud af, om du og MMC kan blive det perfekte match.

Du får svar om din optagelse  - som regel per mail - hurtigst muligt efter prøven.

I MMC er vores mål at skabe et miljø - en gruppe musikalske legekammerater - som kan have glæde af hinanden til at vokse musikalsk. Med optagelsesprøven er vores mål at sammensætte et hold, hvor alle kan både bidrage og udvikle sig.

Derfor kan du blive vurderet i tre kategorier:

 1. Egnet. Du har en sikker plads i MMC.

 2. Måske egnet. Din optagelse vil afhænge af det endelige puslespil og antallet af ansøgere. Der vil være nogle ting du forventes at arbejde særligt med hvis du får en plads.

 3. Ikke egnet. Du er ikke klar og vil ikke kunne få en plads på MMC i år. Du er velkommen til at søge igen næste år.

Tilmelding til optagelsesprøven foregår på mail til Lasse Bentz  be@ngh.nu

I skoleåret 22/23 foregår optagelsesprøverne mandag d. 15. og tirsdag d. 23. august

Du er velkommen til at melde dig til optagelsesprøven allerede nu.

I mailen skal du skrive hvilket instrument (eller vokal) du spiller på. Og samtidig skal du kort fortælle om dig selv og hvorfor du søger på MMC.

 

 

For yderligere information kontakt Lasse Bentz: be@ngh.nu 

 

MULIGHED FOR MGK

Som en del af musiklivet på NGH samarbejder vi med Næstved Musikskole og MGK Sjælland, om muligheden for at tage en studentereksamen, samtidig med at du går på MGK.

Se mere her: www.mgksjaelland.dk

 

Akademiet for Talentfulde Unge

Akademiet for Talentfulde Unge er et 1- eller 2-årigt program for dig, der har et fagligt overskud og lyst til at lære mere sammen med andre nysgerrige og videbegærlige elever!

Programmet begynder i midten af 1.g eller 1.HF og foregår uden for skoletiden. Her møder du faglige udfordringer og socialt fællesskab med andre dygtige studerende som dig. 

Programmet adskiller sig fra andre talenttilbud ved at have en faglig brede. Derfor bliver du præsenteret for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, business og sundhedsvidenskab gennem seminarer, foredrag, workshops, virksomheds- og kulturbesøg.

Årets ATU-elever: Ganimé 1.a, Freja 1.u og Mathilde 1.w.Over fire semestre kommer du igennem modulerne:

 • Akademisk metode & tankegang
 • Akademisk formidling
 • Akademisk fordybelse
 • Akademisk arbejde

I hvert semester er der minimum fire obligatoriske seminarer og et bredt udvalg af valgfrie arrangementer. Derudover bliver der afholdt en årlig sommercamp.

Næstved Gymnasium og HF refunderer afholdte udgifter til offentlige transportmidler i forbindelse med deltagelse i de obligatoriske seminarer på Akademiet for Talentfulde Unge. Det er dog en forudsætning, at rejsekort benyttes. Udlevering af rejsekort sker ved henvendelse til Pia Koldorf på skolens kontor. Benyttede rejsekort skal leveres tilbage til skolens kontor senest 3 dage efter brug.

Læs mere på www.ungetalenter.dk  

 

 

Hvad synes tre NGH-elever om ATU? Hvad er det bedste?

”Det bedste ved at gå på ATU er den brede viden man får fra dedikerede foredragsholdere, professorer mm.”

 

”Helt klart de nye kontrakter man får! Du lærer folk at kende fra hele Sjælland, som er utroligt engagerede i de emner, der er på de forskelllige workshops og forelæsninger.”

 

”Hele fællesskabet. Man får en masse nye venner, som man har noget tilfælles med. Man lærer om nye ting, man ikke havde forventet. Og man bliver skubbet ud til sine grænser (på den gode måde)”

 

Forskerspirer

Projektet giver dig med et stort fagligt overskud mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt.

Du kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. 

En uddannelseschef kommer  rundt i alle 2.g og 1.hf-klasser og fortæller om Projekt Forskerspirer i efteråret.

Læs mere om tilbuddet på Forskerspirers hjemmeside.

 

Georg Mohr

Formålet med Georg Mohr er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste matematik-elever med opgaver, hvis sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning.

Vinderne af konkurrencen får mulighed for at gå videre til den Internationale Matematik Olympiade (IMO).

Kan du lide at tumle med matematiske problemer, kan du deltage i NGH's Georg Mohr-studiekreds. Du kan finde mødedatoerne i Lectio og møder bare op.

 

Samfundscup

Samfundscup er en landsdækkende innovationskonkurrence, hvor du dyster mod ca. 2500 andre elever på landsplan. I fællesskab med andre identificerer og løser du en udfordring - fagligt funderet, nytænkende og realistisk med udgangspunkt i årets tema.

Du arbejder sammen med de involverede i din case, typisk uden for skolen og i lokalområdet. Løsningsforslaget må gerne have 'kant'.

Hvis forslaget er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet kan det vinde finalen på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr. Læs mere på
www.samfundcup.dk eller spørg Georg Polke (GP).

Du kan deltage i Samfundscup, hvis du har samfundsfag på A- og B-niveau.

Forfatterhulen

I forfatterhulen er der plads til din kreative udfoldelse, når vi udforsker forskellige skriftlige genrer. Gennem skriveøvelser og sparring forfatter vi alt fra digte og fantasyromaner til sangtekster og teatermanuskripter.

Kontakt en af følgende lærere, hvis du er interesseret i at slippe din indre forfatter løs:

Stine Birgitte Nikolajsen (NI) og Ina Kjølby Korneliussen (IN)

 

BiologiOlympiaden

Konkurrencen vil udfordre dine færdigheder i at tackle biologiske problemer, og du vil komme til at beskæftige dig med biologiske eksperimenter og undersøgelser.

Målet er at samle talentfulde studerende og derved forsøge at udfordre og stimulere de studerende til at udvide deres talenter og fremme deres karriere som forskere.

Klasser med biologi eller bioteknologi på højniveau bruger ofte en undervisningstime på at deltage i den indledende runde. Er du dygtig nok, går du måske videre til semifinalen, hvor du dyster mod gymnasieelever fra hele landet.

I finalen udvælges der fire vindere, der skal repræsentere Danmark i den internationale biologiske olympiade (IBO) ledsaget af to teamledere, der repræsenterer landet.

Her kan du læse mere om biologiolympiaden.

I skoleåret 2015/16 var Emilie Bache fra 3.w på NGH en af de fire danske vindere, der repræsenterede Danmark i Hanoi i Vietnam.

 

KemiOlympiaden

Konkurrencen er inddelt i en række udtagelsesrunder, hvor de fire bedste elever går videre til den Internationale Kemiolympiade (IChO). Her har du mulighed for at møde mennesker fra hele verden. 

Første runde foregår i din egen klasse, hvor du tager en teoretisk prøve. Her må du kun bruge lommeregner og databog som hjælpemidler. Klarer du dig godt, kan du indsende din besvarelse til bedømmelse. De 40 bedste elever på landsplan bliver udtaget og inviteret til anden runde. 

Anden runde afholdes på Gefion Gymnasium og KU. Her vil der være et par foredrag, en teoretisk prøve og en laboratorieprøve. 

Alle gymnasieelever - uanset alder - kan deltage i 1. og 2. runde. Er du fyldt 20 år pr. 1. juli kan du desværre ikke deltage i de efterfølgende runder og IChO. Aldersgrænsen er en internationalt fastsat grænse. 

3., 4. og 5. runde bliver afholdt på DTU, AU hhv. Gefion/KU, og der er ikke udskilning imellem disse runder. Her vil du få inspirerende foredrag om mere avancerede områder af kemien. I hver runde vil der være en teoretisk og praktisk prøve, og på baggrund af disse bliver de fire bedste elever udtaget til at deltage i IChO. 

Udtagelsen af de fire finalister finder sted på Carlsberg, hvor de andre naturvidenskabelige olympiader også er med.

Læs mere på www.kemiolympiade.dk

FysikOlympiaden

Fysikolympiaden er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver. Hvert år deltager over 80 lande i den internationale finale.

Konkurrencen indeholder tre dele:

 • Den indledende runde
 • Den danske finale
 • Den internationale finale

De 30 bedste deltagere fra første runde går videre til den danske finale, som afvikles på Niels Bohr Instituttet, H.C. Ørsted Laboratoriet på Københavns Universitet. 

Den danske finale består af en teoretisk prøve og en eksperimentbaseret prøve - begge noget sværere end prøven ved den indledende runde. 

Pensum til den danske finale er det samme som til studentereksamen, højt niveau, inklusive stoffet i magnetiske og elektriske felter. 

De 12 bedste fra finalen udtages til videre træning. Herefter sker den endelige udtagelse af de fem vindere (som udgør det danske hold ved den internationale konkurrence) ved en prøve, der både indeholder en teoretisk del og to eksperimentelle prøver (hver på 2½ time). 

Du kan læse mere om FysikOlympiaden.

SprogOlympiaden i tysk, fransk, spansk og engelsk

SprogOlympiaden, også kaldt ILcompetition, er en landsdækkende talentkonkurrence for elever med fremmedsprog i fransk, spansk, tysk og engelsk. Der bliver dystet i kategorierne ordforråd, grammatik og kultur.

De 2-3 bedste fra hvert tyskhold på A eller B-fortsætterniveau har mulighed for at deltage i den indledende onlinetest på skolen. Herefter er det gennemsnittet for skolens 5 bedste der afgør, om de 2 bedste fra skolen går videre til landsfinalen i København, hvor op til 6 hold for hvert sprog har mulighed for at deltage.

I 2018 deltog tysk for første gang med dette koncept. I en spændende finale, hvor det stod meget lige og kun marginaler udgjorde udfaldet, vandt vores 2 bedste tyskelever en flot 2. plads. Pokalen står nu side om side med andre toppræstationer på rektors kontor - og venter på at blive overgået. NGH har mange tysksprogede talenter i topklasse. Kom frit frem!

For yderligere informationer kan du gå på konkurrencens hjemmeside eller kontakte koordinator for talentkonkurrencen i tysk Georg Polke (GP).

Læs mere om konkurrencen her