Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samarbejde om klasserne

For hver klasse er der etableret et lærerteam. Et team består af to lærere, der som udgangspunkt er faglærere. Lærerteamet følger eleverne i hele deres skoleforløb og afholder regelmæssige udviklingssamtaler med dem.

Teamlærerne har ansvar for elevernes og klassens udvikling og trivsel samt for at facilitere det faglige og pædagogiske samarbejde i de enkelte klasser.

Målet er, at elevernes potentiale bliver forløst bedst muligt og at de trives på skolen. Konkret betyder det, at teamlærerne har ansvaret for følgende opgaver:

  • Udarbejdelse og løbende justering af klassens samlede studieplan
  • Gennemførsel og opfølgning på skoleevalueringer
  • Sikring af et frugtbart læringsmiljø
  • Løbende dialog med eleverne om forventninger til ’Den gode lærer/elev’
  • Orientering om skolens studie- og ordensregler
  • Sikre klassens deltagelse i elevrådsarbejdet
  • Opfølgning på fravær gennem samtaler og henstillinger. Tilrettelæggelse af erstatningsundervisning, hvis elever er syge i længere perioder
  • Samarbejde med specialistfunktioner fx læsevejleder og matematikvejleder


I starten af 1.g. og 1.HF inviteres forældre til elever til et arrangement på skolen. Arrangementet planlægges af teamlærerne sammen med eleverne, og formålet er at give dig som forælder et indtryk af elevernes hverdag og af skolens mange tilbud. Er du forælder til en elev under 18 år, bliver du desuden inviteret til en samtale med lærerteamet en gang årligt, hvor den enkelte elevs udvikling drøftes.