Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Virtuel undervisning

Bilag til skolens studie- og ordensregler vedr. virtuel undervisning
(juni 2023)
Ved virtuel undervisning gælder det, at alle elever skal:
 Have det fornødne udstyr til at deltage i undervisningen 
 Tænde for kameraet og fremgå på billedet under hele den virtuelle undervisning.
 Undgå lydinterferens med eventuelt andre elever i nærheden.
Ved virtuel undervisning gælder skolens regler for aktiv deltagelse. Følgende regler gælder
desuden:
 Det er ikke tilladt at optage virtuelle undervisningssekvenser, uden at have alle involverede
parters samtykke. Dette gælder både lyd og billede.
 Det er ikke tilladt at ”mute” eller ekskludere andre elever fra virtuelle møderum.
 Når man deltager i virtuel undervisning, skal man betragte sig selv som værende i et
undervisningslokale. Det betyder blandt andet, at man skal være påklædt, sidde et sted der
er egnet som arbejdsplads, ikke forstyrre de andre elever m.v.
 Virtuel undervisning er en aktivitet forbeholdt klassen/ holdet. Det er derfor ikke tilladt for
elever at lade personer, som ikke er tilknyttet klassen/ holdet, overvære undervisningen,
medmindre læreren har givet samtykke til det og de resterende elever er informeret.