Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Engelsk A, sprog A, Latin C

Denne studieretning er for dig, som ønsker at blive klogere på, hvordan mennesker i verden uden for lille Danmark handler og tænker. Du lærer om kulturforskelle og særlige samfundsforhold i de forskellige geografiske områder.

Du vil frit kunne vælge, hvilket af NGH’s fremmedsprog du ønsker at fordybe dig i. Du kan vælge mellem Tysk, Fransk, Spansk, Kinesisk og Russisk, og uanset hvilket sprog du vælger, vil du få et unik indblik i en anden kultur, og du vil få vigtige kompetencer med dig, som du kan bruge uanset, om du skal arbejde i Danmark eller ude i verden i fremtiden. Eller måske skal du rejse verden rundt efter gymnasiet? 

Derudover vil du have Latin C, som vil styrke din sproglige opmærksomhed via viden om grammatik og ordenes afstamning, som du kan overføre og bruge i dine øvrige sprogfag. Desuden vil du lære om det romerske samfund og kultur, så du kan trække tråde til nutidens samfund og kulturer rundt om i verden. Latin C vil altså hjælpe dig med at forstå og forklare andre kulturer, som du kan møde i dine sprogfag, samtidig med at du bliver klogere på sprogenes opbygning. Vidste du f.eks. at ordet “student” stammer fra latin? Og at det var romerne, som opfandt vandledningerne og kloaksystemet?

En vigtig forudsætning for at forstå andre kulturer er at lære sproget, og sprog er langt mere end grammatik og bøjning af verber. 

Den tidligere nobelprismodtager Nelson Mandela formulerede det på følgende måde:

"If you talk to a man in a language he understands

that goes to his head

If you talk to him in his language

you talk to his heart"

Så hvis du vælger en studieretning med sprog på NGH, kommer du et skridt nærmere på en fremtid, hvor du reelt kan forstå og kommunikere med folk fra andre kulturer, og det er nødvendigt, hvis Danmark skal hjælpe og handle med andre lande i fremtiden.