Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Biologi A, Kemi B

Hvis du er interesseret i naturen, miljøet, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning, kan denne studieretning være noget for dig.

- Hvorfor bruger man forsøgsdyr i forskning?
- Hvad er enzymer, og hvordan virker de?
- Kan kemiske stoffer påvirke mit DNA og give kræft?


Hvis du er interesseret i naturen, miljøet, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning, kan denne studieretning være noget for dig.
Undervisningen består af både teori og eksperimentelt arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital, gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper som fx Holmegaard mose eller Susåen.

Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner, og fagene supplerer hinanden godt.

Se studieretningens opbygning her