Spring navigationen over og gå direkte til indhold

(Global Studies:) Samfundsfag A, Engelsk A

Global Studies er en internationalt orienteret studieretning, hvor du bliver undervist delvist på engelsk

Hvilke konsekvenser har den øgede globalisering for Danmark og resten af verden? Hvordan er Rusland og Kina med til at forandre den internationale verdensorden? Hvorfor gør klimakrisen det nødvendigt at styrke det internationale samarbejde? Det er nogle af de problemstillinger Danmark og resten af verden står overfor i dag, som du vil komme til at arbejde med på Global Studies. 

På Global studies foregår undervisningen på engelsk i fagene samfundsfag, historie og engelsk. Lærerne vil hjælpe dig godt i gang, og med engelsk som arbejdssprog i flere fag bliver du rigtig godt rustet til at begå dig i en stadig mere globaliseret verden. 

Global studies er en studieretning med en stærk identitet og et godt fællesskab, der blandt andet bliver styrket gennem spændende studieture i både 2.g og 3.g. Typisk til en europæisk destination som fx London eller Bruxelles samt en destination uden for Europa. Der må derfor regnes med rejseudgifter på ca. 11-12.000 kr. i løbet af uddannelsen.

På Global studies har du desuden en unik mulighed for at tage på en op til 3 uger lang individuel studierejse i løbet af 2.g eller 3.g. Den individuelle studierejse går til en selvvalgt destination og kan indebære fx feltarbejde, praktikophold, frivilligt arbejde m.m.

Global studies er studieretningen for dig, der er nysgerrig på verden.

Se studieretningens opbygning her