Retningslinjer for fotografering

Retningslinjer for fotografering

Retningslinjer vedr. fotografering

Til elever, ansatte og gæster på skolen og ved skolens arrangementer.

Næstved Gymnasium og HF (NGH) bruger billeder på skolens hjemmeside, Facebookside, i skolens trykte publikationer og på skolens infoskærme. Skolen deler billeder for at elever, forældre, ansatte og andre interessenter kan følge med i skolens dagligdag. 

NGH tager billeder af begivenheder og arrangementer; det kan f.eks. være som en del af undervisningen, studierejser, gallafest, dimension eller andre højdepunkter på skoleåret.

 

Offentliggørelse af billeder

NGH skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder kategoriseres ved en aktivitet eller en situation der er det egentlige formål med billedet, og hvor det ikke er afgørende, hvilke personer der optræder på billedet. Denne type billeder kan offentliggøres uden samtykke. Portrætbilleder må derimod ikke offentliggøres uden at vedkommende er bekendt med dette og har givet samtykke mundtligt eller skriftligt.


NGH har stort fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Ingen skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Derfor vurderer skolen altid, hvad der er egnet til at dele med andre - og modtager vi evt. indvendinger, vil et billede eller en video blive fjernet i det omfang, det er muligt. Tilbagetrækning af billeder kan dog ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvis billederne er en del af en igangværende aktivitet.