Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vision

Din fremtid via faglighed og fællesskab.

I efteråret 2015 blev skolens nye vision lanceret. Forud var gået en proces, hvor alle skolens elever, ansatte, ledelse og bestyrelse indgående havde drøftet skolens værdier, mission og profil.

I centrum for visionen er de 3 ord: Fremtid, Faglighed og Fællesskab. Dette bygger på en grundlæggende opfattelse af, at skolens mission er at give vores elever det bedst mulige afsæt for fremtiden med udgangspunkt i skolens fagligheder og fællesskaber.

Fællesskabets DNA fastholdes gennem rummelighed, gensidig respekt og gode læringsmiljøer i klasserne, gennem mange forskellige aktiviteter, i og udenfor undervisningstiden, der skifter fra år til år og naturligvis også gennem de mange faste traditioner som et skoleår indeholder. Eksempelvis: idrætsdagen, MGP, skolekomedie, Næver Sleep og gallafesten.

Fagligheden udvikles primært gennem undervisningen på hold og i klasser og består i opnåelse af faglige indsigter, færdigheder og kompetencer. Skolens forståelse af begrebet faglighed er bred og dækker således også over de mere alment dannende kompetencer og indsigter.

Det er skolens mål, at hver enkelt elev udvikler sig mest muligt i samspil med andre, og at hver enkelt elev oplever at blive hørt og set og får mulighed for at selv at bidrage til fællesskaberne på skolen.
Skolens størrelse gør, at vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter indenfor og udenfor undervisningen, hvilket vi oplever som en vigtig forudsætning for både rummeligheden og muligheden for den enkelte.

Vi tror på, at fremtiden, fagligheden og fællesskabet har brug for hinanden. Vi tror på, at netop disse overskrifter beskriver, hvad vi står for, og hvad vi vil med vores skole.