Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvordan søger jeg optagelse på autismelinjen?

Og hvad er optagelseskriterierne og hvordan søger jeg?

🌻LEDIGE PLADSER PÅ AUTISMESPORET TIL SOMMER🌻
Vi har stadig et par ledige pladser i 1.g-autismeklassen, der starter efter sommerferien.
Er du interesseret, kan du kontakte autismekoordinator Charlotte på cm@ngh.nu

 

Hvad er optagelseskriterierne?

For at søge en plads i autismeklassen skal du:

  • være vurderet til at have tilstrækkelige faglige forudsætninger, så du kan blive henvist til en gymnasial autismeklasse. 
  • være vurderet ikke-uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen skal bygges udelukkende på de personlige og sociale forudsætninger.
  • have gennemført folkeskolens 9.-klassesprøver og evt. 10.-klassesprøver.
  • opfylde de almindelige optagelsesbetingelser og have haft tysk i grundskolen.
  • have en diagnose inden for autisme-spektret og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Hvordan søger jeg ind?

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. 
Du skal vælger Næstved Gymnasium og HF som højest prioriterede uddannelsesønske og derefter almindelig stx.
Derefter skal du vælge tysk fortsætter som andet fremmedsprog og billedkunst som kunstnerisk fag, samt huske at tilføje forrang og sætte kryds i: "ASF - klasse (Autisme Spektrum Forstyrrelser)."

Gymnasiet skal også modtage kopi af dine skolepapirer, en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme. Det kan gøres på tre måder. Du kan 

- sende en kopi af disse dokumenter som almindeligt brev (mærk kuverten "Autisme-linjen") eller 

- komme forbi og aflevere dem (mærk kuverten "Autisme-linjen") eller 

- sende dem elektronisk til sekretær Mette Klog. Skriv "Autisme-linjen" i emnefeltet. 

 

Husk også at sende en mail til Charlotte Madsen, koordinator for autismeklasserne, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.

Har du spørgsmål?  Kontakt Charlotte Madsen, mobil 27 20 41 11.

I Uddannelsesplanen, som UU laver, skal du leve op til optagelseskriterierne, der er beskrevet ovenfor.
Du skal i din uddannelsesplan angive Næstved Gymnasium og HF som højest prioriterede uddannelsesønske. Sæt også kryds i feltet "forrang".

 

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024. Men vi modtager meget gerne ansøgninger i god tid, så vi kan sende indkaldelser til visitationssamtaler (optagelsessamtale) ud med et rimeligt varsel. Alle ansøgere kommer til en visitationssamtale.

 

  • Kvittering for modtagelse af ansøgning: Hurtigst muligt, og senest 17. marts, til ansøgers e-boks.

  • Brev om dato for visitationssamtale sendes senest en uge før samtalen til ansøgers e-boks.

  • Visitationssamtaler: 20-22. marts (uge 12) + evt. tests 

  • Svar om optagelse eller afslag sendes ud senest 1. maj til ansøgers e-boks, (så vidt muligt også til UU-vejlederne)

  • Velkomstmøde for nye elever og forældre d. 16. maj 2024.

 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Koordinator Charlotte Madsen, mobil 27 20 41 11.

Vejleder Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.