Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvordan søger jeg optagelse på autismelinjen?

Og hvad er optagelseskriterierne?

Hvad er optagelseskriterierne?

For at søge en plads i autismeklassen skal du:

  • være vurderet til at have tilstrækkelige faglige forudsætninger, så du kan blive henvist til en gymnasial autismeklasse. 
  • være vurderet ikke-uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen skal bygges udelukkende på de personlige og sociale forudsætninger.
  • have gennemført folkeskolens 9.-klassesprøver og evt. 10.-klassesprøver.
  • opfylde de almindelige optagelsesbetingelser herunder minimum 4 års tyskundervisning, hvis du kommer direkte fra grundskolen, 2-3 års tyskundervisning, hvis du har gennemført folkeskolen på et tidligere tidspunkt.
  • have en diagnose inden for autisme-spektret og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Hvordan søger jeg ind?

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.
Husk også at sende en mail til Charlotte Madsen, koordinator for autismeklasserne, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.
 
I Uddannelsesplanen, som UU laver, skal du leve op til optagelseskriterierne, der er beskrevet ovenfor.
Du skal i din uddannelsesplan angive Næstved Gymnasium og HF som højest prioriterede uddannelsesønske, og i kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb“.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Men vi modtager meget gerne ansøgninger i god tid, så vi kan sende indkaldelser til visitationssamtaler (optagelsessamtale) ud med et rimeligt varsel. Alle ansøgere kommer til en visitationssamtale.

 

  • Kvittering for modtagelse af ansøgning: løbende, men senest 18. marts, til ansøgers e-boks.

  • Brev om dato for visitationssamtale sendes senest en uge før samtalen til ansøgers e-boks.

  • OBS: NY DATO: 28.-30. marts (uge 13) + evt. tests 

  • Svar om optagelse eller afslag sendes ud senest 1. maj til ansøgers e-boks, (så vidt muligt også til UU-vejlederne)

  • Velkomstmøde for nye elever og forældre sidst i maj.

 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.