Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studieretning og fag

For at give den fornødne struktur har skolen valgt studieretning, kunstnerisk fag og fortsættertysk for eleverne i autismeklassen inden opstart. I august starter du derfor direkte i en klasse, hvor undervisningen er tilrettelagt ud fra den valgte studieretning:

Andet fremmedsprog er fortsætter-tysk på mindst B-niveau. Du skal derfor have haft minimum 2-4 års tyskundervisning, afhængigt af hvornår du har afsluttet 9. klasse.
I 3.g skal der vælges 2 valgfag og ét fag fra 2.g skal hæves til A-niveau, dvs. fortsættes i 3.g (se de grønne felter i figuren).

 

 


Se her hvad du kan bruge studieretningerne til:

For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.


Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 

  • The Enigma Code: Engelsk, historie og matematik ser på filmen, Anden Verdenskrig og matematikken bag den berømte Enigma Code. Tyskerne brugte den til at kryptere meddelelser uden at vide, at englænderne havde brudt koden! 
  • DNA in the Court Room: Engelsk og kemi blander facts og fiktion i dette spændende emne på tværs af de to fag.
  • Robotter: matematik og fysik samarbejder om et forløb, hvor der bygges og programmeres robotter med skolens Lego Mindstorm-robotter. I fysik arbejdes med sensorer, og i matematik med binære tal (og evt. andre talsystemer), som kobles til hvordan sensorer og computere virker. Forløbet afsluttes med en konkurrence. Engelsk bidrager med berømte film og bøgers fremstillinger af robotter, cyborgs og kunstig intelligens.

Eksempler på flere udadvendte aktiviteter

  • Mulighed for besøg eller gennemførelse af forløb/eksamensprojekter på virksomheder og universiteter. Eksperimentariet. 
  • Besøg i byrådet, byretten, Folketinget, virksomheder eller andre samfundsfagligt interessante aktører inden for politik, økonomi og andre samfundsområder.

Valgfag: Du kan kontakte skolens studievejledere for at høre, hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.

 

 

Se brochuren om autismelinjen her. 

 

Kontakt

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder for autismeklasserne Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.