Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studieretning og fag

For at give den fornødne struktur har skolen valgt studieretning, kunstnerisk fag og fortsættertysk for eleverne i autismeklassen inden opstart. I august starter du derfor direkte i en klasse, hvor undervisningen er tilrettelagt ud fra den valgte studieretning:

Andet fremmedsprog er fortsætter-tysk på mindst B-niveau. Du skal derfor have haft minimum 2-4 års tyskundervisning, afhængigt af hvornår du har afsluttet 9. klasse.
I 3.g skal der vælges 2 valgfag og ét fag fra 2.g skal hæves til A-niveau, dvs. fortsættes i 3.g (se de grønne felter i figuren).

 

 


Se her hvad du kan bruge studieretningerne til:

For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine to studieretningsfag, samt tysk B fortsætter og det fag, du forventer at hæve til A-niveau i 3g. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Valgfag: Du kan kontakte skolens studievejledere for at høre, hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.

 

Se brochuren om autismelinjen her. 

 

Kontakt

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder for autismeklasserne Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.