Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Musik

I musik beskæftiger du dig med musik og sang inden for både klassisk og rytmisk musik.

I musik på B og C-niveau arbejder vi både teoretisk og performativt med faget. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser. 

Musikken kan blive det pusterum, der kommer til at gøre gymnasietiden endnu sjovere; hvor man mærker fællesskabet omkring en fælles interesse, som også for mange musikelever rækker ud over skoletiden, og hvor man krydrer teori med praksis og mærker glæden ved at være fælles om at få et musikalsk projekt på benene. 

Musikkundskab
Musikteori handler om at analysere forskellige musikalske stilarter og genrer, og at undersøge og forstå musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel. Desuden får du undervisning i elementer nodelære, så du kan bruge noder som et redskab i praksis.

Musikudøvelse
Musikudøvelse handler om at synge og spille - mest i kor og band, men også i alle mulige andre former. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter, så du kan deltage i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.