Musik

I musik beskæftiger du dig med musik og sang inden for både klassisk og rytmisk musik.

I musik lærer du at udtrykke dig musikalsk både solo og sammen med andre, og du får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Vi arbejder både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik. Du øver fremførelse af musik, alene og/eller i gruppe, og lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter. Repertoiret vil være både dansk og internationalt. 

Musikken kan blive det pusterum, der kommer til at gøre gymnasietiden endnu sjovere; hvor man mærker fællesskabet omkring en fælles interesse, som også for mange musikelever rækker ud over skoletiden, og hvor man krydrer teori med praksis og mærker glæden ved at være fælles om at få et musikalsk projekt på benene. 

Vi beskæftiger os med emner som:

Musikkundskab

  • Satser og numre fra forskellige perioders og genrers musik
  • Forskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold
  • Musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori for at skærpe musikalsk opmærksomhed, oplevelse og analyse

Musikudøvelse

  • Enstemmige sange fra ind- og udland
  • Et udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland
  • Grundlæggende stemmedannelse og basale instrumentale teknikker
  • Indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikstykke, i gruppe og/eller solo