Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samarbejde og arbejdsmiljø

NGH har en enstrenget struktur, hvor arbejdsmiljø er placeret under MIO-udvalget (Medarbejderindflydelse I Organisationen) og består af nedenstående AMO-grupper med den viste sammensætning: 

AMO (Arbejdsmiljø og Organisation) planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet og fastlægger omfang og arten af APV (Arbejdspladsvurdering), APB (ArbejdsPladsBrugsanvisninger) og arbejdsmiljøundersøgelser. I det daglige varetages arbejdsmiljøarbejdet af AMO-grupperne, der samarbejder om løsninger af medarbejdernes arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål – herunder specielt deltager i aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse af risici. 

AMO-grupperne holder mindst én gang pr. semester et fællesmøde for at sikre den bedst mulige samlede indsats på arbejdsmiljøområdet.

For at skabe sammenhæng og koordination i arbejdet skal arbejdsmiljø altid stå på dagsordenen ved hvert MIO-udvalgsmøde. Én gang pr. semester skal der foreligge en statusrapport fra hver arbejdsmiljøgruppe (kan være mundtlig, men føres til referat).

MIO består af tre ledelsesrepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og to arbejdsmiljørepræsentanter. 
Ledelsen: Marianne Bollerup Neuer, Martin Hansen og Jon Hestbech.
Medarbejdere: Mari-Louise Søs Altenburg - GL (PR formand), Tor Arboe Sonne (TR), Mathias Ladefoged (TR)

AMO: Pernille Drachmann (TAP), Thomas Sand Svendsen (GL)