Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fællesskab på HF

På HF har vi fokus på at skabe gode undervisnings- og klassefællesskaber. Det gør vi bl.a. gennem forskellige faglige og sociale aktiviteter.

Spillemodul
I september kommer du til at deltage i et spillearrangement, hvor du sammen med din klasse møder din storesøsterklasse på 2. HF. Her vil I spille spil, sludre og lære hinanden bedre at kende

Teambuildingdagen
I oktober vil der være en teambuilding, hvor du om formiddagen sammen med dine parallelklassekammerater vælger dig ind på en aktivitet (fx boldspil, lav en scoremiddag, yoga og meget meget mere), som I på tværs af 1. HF-klasserne deltager i. Om eftermiddagen vælger du sammen med dine klassekammerater en fælles aktivitet (fx golf, bowling, biograf), som I i klasse deltager i.

Introdag og ryste-sammen-tur
Kort efter skolestart tager du og din klasse på en intro-dag, hvor I laver forskellige hyggelige teambuilding-aktiviteter udendørs. I november skal I på ryste-sammen-tur, hvor I skal overnatte og lave en masse sjove aktiviteter, som skal styrke jeres klassesammenhold.

Introsamtaler
I løbet af de første uger på 1. HF vil du i en samtale møde din studievejleder. I samtalen har I mulighed for at tale om dine forventninger og ønsker for din tid i HF på NGH

Idrætsdag
I september skal du sammen med din klasse og resten af NGH deltage i skolens idrætsdag, hvor I konkurrerer i trillebørrace, waterski, sækkevæddeløb og meget mere mod skolens andre klasser. En festlig dag, hvor alle er i godt humør.

Studietur
I september på 2.HF tager du og din klasse på studietur. Det er en tur med fokus på faglighed og fællesskabet i klassen.

Forældresamarbejde
Kort efter skolestart inviteres nye elever og deres forældre til forældremøde om bl.a. skolestart og det fremtidige fagpakke- og valgfagsvalg.
Forældre til elever under 18 år inviteres også til forældrekonsultation. Konsultationerne afholdes af klassens teamlærere. Desuden vil dine forældre løbende blive inviteret til til teaterkoncert, MGP, julekoncerter og andre arrangementer.

Trivsel

Teamlærere
Din klasse har to teamlærere, som følger jer gennem hele jeres skoleforløb og afholder regelmæssige studieudviklingssamtaler (SUS) med jer. Teamlærerne har ansvar for jeres og klassens udvikling og trivsel.

Vejledning
Det er vigtigt for os, at du trives som elev på NGH.
Vi har fem vejledere: Henrik, Kasper, Sisse, Dorte og Sisse. Vejlederne har træffetider hver dag, og de kan hjælpe bl.a. med valg af fagpakke, valgfag, gode studievaner og generel trivsel.

Elevcoaches
Vi har også to elevcoaches, som du kan snakke med, hvis du har brug for støtte til personlige eller sociale problemer som fx angst, misbrug, manglende motivation, pres eller stress, langvarig sygdom eller sygdom i nærmeste familie, og de kan også hjælpe dig med at få kontakt til eksterne støtteinstanser.
Døren hos Signe og Simon står altid åben i undervisningstiden, men du kan også kontakte dem og lave en aftale efter skoletid.

Lektiecafe
På NGH ønsker vi, at du får den hjælp, du har brug for, så du på bedst mulig måde kan følge med i undervisningen og udvikle dig fagligt. Derfor tilbyder vi lektiehjælp i vores frivillige lektiecafe fra mandag til torsdag eftermiddag.

Eksamenstræning
Er du nervøs for at gå til eksamen? Til eksamenstræning får du redskaber til at kontrollere din nervøsitet, så du får den bedst mulige eksamen.