Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lærere

Adam Rosenmunthe.jpg

Adam Rosenmunthe (AR)

Matematik, musik

Anders Thannin Aasted Jørgensen

Anders Jørgensen (ANJ)

Matematik

Ane Emilie Lentz Wildt AWI

Ane Emilie Lentz Wildt (AWI)

Dansk, religion

Anke Karppinen

Anke Karppinen (KA)

Engelsk, oldtidskundskab 

Anton Hulgaard

Anton Hulgaard (AHU)

Historie, idræt

Ask Jens Holm (AHO)

Ask Jens Holm (AHO)

Historie, samfundsfag

Astrid Gersholm Momme AGM

Astrid Gersholm Momme (AGM)

Hjælpelærer

Berit Bang Jensen

Berit Bang-Jensen (BB)

Tysk, fransk, latin

Bettina Franck

Bettina Holm Franck (BT)

Biologi, kemi, bioteknologi

Bobbi Skræp.jpg

Bobbi Westphalen Skræp (BW)

Spansk, dansk

Charlotte Madsen

Charlotte Madsen (CM)

Autismeklasse-

koordinator, engelsk, samfundsfag

Christina Baarup Henriksen.jpg

Christina Baarup Henriksen (CB)

Dansk

Cæcilie Madsen

Cæcilie Madsen (CE)

Dansk, matematik, religion

Daniel Christiansen.jpg

Daniel Bo Christiansen (DA)

Matematik, fysik, geovidenskab

Diana Andersen

Diana Andersen (DIA)

Idræt, naturgeografi
Uddannelseschef

Dorte Jensen DO (1)

Dorte Jensen (DO)

Dansk, engelsk

Emil Achton Vincents.jpg

Emil Achton Vincent (EV)

Spansk, historie

Emil Skovlykke Carlsen

Emil Skovlykke (ESC)

Dansk, filosofi

Emilie Boysen Sander EMS

Emilie Boysen Sander (EMS)

Hjælpelærer

Emma Karoline Jørgensen

Emma Karoline Jørgensen (EM)

Engelsk og historie

Esben Jacobsen.jpg

Esben Jacobsen (EJ)

Naturgeografi, geovidenskab, historie

Frederik Heiselberg

Frederik Heiselberg (FH)

Historie, samfundsfag

Frederikke Skov Henriksen

Frederikke Skov Henriksen (FHE)

Matematik

Georg Kaliebe Polke

Georg Kaliebe Polke (GP)

Samfundsfag, tysk, innovation

Gitte Konradsen GKO

Gitte Konradsen (GKO)

Dansk, historie, billedkunst, design & arkitektur

Hanne Egebjerg Johansen

Hanne Egebjerg Johansen (HE)

Engelsk, filosofi

Heidi Van Den Heijkant Christiansen

Heidi van den Heijkant Christiansen (HVC)

Dansk, samfundsfag

Helene Reinholdt Jørgensen.jpg

Helene Reinholdt Jørgensen (RS)

Dansk, historie

Helle Kronstedt.jpg

Helle Kronstedt (HS)

Engelsk, dansk

Henrik Rose HR

Henrik Rose (HR)

Musik, idræt

Ida Maj Germansen IMG

Ida Maj Germansen (IMG)

Dansk, psykologi

Ina Kjølby Korneliussen

Ina Kjølby Korneliussen (IN)

Dansk, billedkunst

Isabelle Verhaeghen

Isabelle Verhaeghen (IV)

Kinesisk, fransk

Jakob Malmskov.jpg

Jakob Malmskov (JW)

Idræt, naturgeografi

Jan Lærke Clausen

Jan Clausen (JC)

Engelsk, idræt

Jane Holm

Jane Holm (JAH)

Idræt, matematik

Janni Horne Henriksen

Janni Horne Henriksen (JI)

Dansk, engelsk

Jesper Bruun Olsen (1)

Jesper Bruun-Olsen (JO)

Historie, idræt

Jesper Jansson

Jesper Jansson (JEJ)

Idræt, naturgeografi

Jepser Kristiansen

Jesper Kristiansen (JK)

Naturgeografi, dansk, informatik

Johannes Normann Andersen

Johannes Normann Andersen (NJ)

Historie, idræt

Jan Ulrik Hestbech

Jon Hestbech (JH)

Dansk, historie
Vicerektor

Jonas Halberg Pedersen

Jonas Halberg Pedersen (JP)

Historie, samfundsfag

Jonas Hansen.jpg

Jonas Hansen (HJ)

Dansk, engelsk

Julie Andersen Mølgaard JMO

Julie Andersen-Mølgaard (JMO)

Historie, tysk

Kasia Larsen

Kasia Larsen (KAL)

Dansk, mediefag

Kasper Malmskov.jpg

Kasper Malmskov (KM)

Samfundsfag, filosofi, erhvervsøkonomi

Kate Jørgensen

Kate Jørgensen (KJ)

Dansk

Kathrine Oddershede

Kathrine Oddershede (KHO)

Biologi, kemi

Kent Pedersen

Kent Bo Petersen (KP)

Historie, idræt

Kevin Henriksen.jpg

Kevin Henriksen (KE)

Fysik, kemi

Kim Bidstrup KB

Kim Bidstrup Withen (KB)

Biologi, kemi, bioteknologi

Kim Strøh KST

Kim Strøh (KST)

Biologi, matematik

Kirsten Nevers KS

Kirsten Søgaard Nevers (KS)

Musik, drama

Kirstine Lund

Kirstine Lund (KIL)

Biologi

Kristian Kuren Mouritzen

Kristian Koren Mouritzen (KK)

Engelsk, idræt

Lars Otto Vestergaard Jensen

Lars Otto Vestergaard Jensen (VJ)

Biologi, matematik

Lasse Bentz (1)

Lasse Bentz (BE)

Musik, engelsk

Lasse Rosenørn Gensbøl LAG

Lasse Rosenørn Gensbøl (LAG)

Hjælpelærer

Laura Westh Fich LW

Laura West Fich (LW)

Dansk, oldtidskundskab

Lea Damgaard

Lea Damgaard (LD)

Dansk, dramatik, religion

Lene Birgitte Nørregaard

Lene Nørregaard (BI)

Idræt, biologi

Lillian Roiy Holst

Lillian Roiy Holst (LH)

Biologi, kemi, bioteknologi

Lis Gertrud Kildsig.jpg

Lis Gertrud Kilsig (GK)

Historie, spansk

Lis Sejersen.jpg

Lis Sejersen (SE)

Tysk, religion

Lise Maxner LIM

Lise Maxner (LIM)

Billedkunst, engelsk

Lone Sand LO

Lone Sand (LO)

Musik, spansk

Louise Dorthea Eskerod LDE (1)

Louise Dorthea Eskerod (LDE)

Dansk, samfundsfag

Mads Jeppesen

Mads Jeppesen (MFJ)

Dansk, historie, erhvervsøkonomi

Mads Ole Lind.jpg

Mads Ole Lind (MO)

Biologi, idræt, kemi, bioteknologi

Magnus Johan Lindstrøm Thorup-Skovsted.jpg

Magnus Thorup-Skovsted (DY)

Historie, oldtidskundskab

Maja Sølling Cray.jpg

Maja Sølling Cray (SC)

Matematik, fysik

Adam Rosenmunthe

Mari-Louise Søs Altenburg Jansson (ML)

Biologi, idræt

Maria Dose Jørgensen

Maria Dose Jørgensen (DB)

Dansk, samfundsfag

Maria Pilar Palomino

Maria Pilar Palomino (PR)

Spansk

Marianne Kastberg

Marianne Kastberg (MN)

Latin, oldtidskundskab

Martha Møller

Martha Møller (RM)

Biologi, idræt

Martin Trøhling Jensen.jpg

Martin Frøhling Jensen (MF)

Fysik, matematik

Mathias Eggert Wadsholt.jpg

Mathias Eggert Wadsholt (MW)

Engelsk

Mathias Ladefoged LA

Mathias Ladefoged (LA)

Idræt, psykologi

Tillidsrepræsentant

Mathias Larsen

Mathias Larsen

Engelsk, retorik

Mathias R B

Mathias Rosdahl Brems (MRB)

Fysik, matematik

Mette Hansen.jpg

Mette Hansen (MH)

Engelsk, oldtidskundskab

Mette C. Køie.jpg

Mette Køie (CK)

Idræt

Michael Hansen

Michael Bruus Hansen (MI)

Historie, religion

Mikkel Hindholm

Mikkel Hindholm (HI)

Kemi, biologi, bioteknologi, informatik

Morten Kamper MJA

Morten Jacobsen (MJA)

Billedkunst, design, historie

Natascha Nadarajah

Natascha Nadarajah (NN)

Engelsk, matematik

Nicolai Skovby

Nicolai Skovby (NS)

Fysik, Matematik, Astronomi

Nicolas Busch

Nicolas Busch (NIB)

Historie, Samfundsfag

Nils NG

Nils Ulrik Grove (NG)

Erhvervsøkonomi, matematik, fysik, informatik, uddannelsechef

Noel Brings Jacobsen.jpg

Noel Brings Jacobsen (NO)

Naturgeografi, filosofi, dansk

Paprika Asilie Kiehn PKI

Paprika Asilie Kiehn (PKI)

Hjælpelærer

Patrik Hegelund Petersen

Patrik Hegelund Petersen (PHP)

Dansk, historie

Per Præstholm.jpg

Per Præstholm (PE)

Fysik, kemi

Peter Ellegaard.jpg

Peter Ellegaard (PL)

Historie, samfundsfag

Peter Kastberg Hansen.jpg

Peter Kastberg Hansen (PK)

Matematik, fysik

Peter Rützou Klinting PKL

Peter Rützou Klinting (PKL)

Kemi, matematik

Peter Trautner Brander

Peter Trautner Brander (PT)

Astronomi, matematik, fysik

Phillip Festerling

Philipp Festerling (PFE)

Matematik

Pia Gehl Bjørnestad.jpg

Pia Gehl Bjørnstad (PB)

Musik, psykologi

Rasmus West Eliasen

Rasmus Eliasen (EL)

Historie, tysk, oldtidskundskab

Rosemarie Nielsdatter Houkjær

Rosemarie Nielsdatter Houkjær (RN)

Dansk

Rune Eklund Meidell

Rune Meidell (RU)

Dansk, samfundsfag

Sille Gyllenborg

Sille Gyllenborg (GB)

Dansk, religion

Simon Winther Beierholm

Simon Beierholm (BR)

Dansk, religion

Simon Rom Gjerø

Simon Rom Gjerø (GJ)

Kinesisk, historie

Simon S. Pedersen SA

Simon Sauer Pedersen (SA)

Historie, oldtidskundskab

Simone Hane Høj

Simone Hanehøj (SIH)

Dansk, mediefag

Sisse Markvardine Kirkegaard

Sisse Markvardine Kirkegaard (SKI)

Dansk

Sisse Sahl Ibsen.jpg

Sisse Sahl Ibsen (IB)

Psykologi, religion

Sofie Flykt

Sofie Flykt (SOF)

Dansk, engelsk

Sofie Madsen

Sofie Madsen (SOM)

Engelsk, mediefag

Sofie Sivebæk Kristensen

Sofie Sivebæk Kristensen (SK)

Dansk, billedkunst

Sonja Damgaard

Sonja Damgaard (SD)

Spansk, idræt 

Steen Hesager (3)

Steen Hesager (SH)

Tysk, engelsk

Steen Malmberg MM

Steen Malmberg (MM)

Matematik

Stig Suhr Salomonsen

Stig Salomonsen (SSS)

Fysik, matematik, informatik

Stine Birgitte Nikolajsen.jpg

Stine Nikolajsen (NI)

Dansk, drama

Sune Rugbjerg.jpg

Sune Rugbjerg (SR)

Historie, samfundsfag

Susan Duvander

Susan Duvander (SU)

Engelsk

Susanne Brandbyge Nielsen

Susanne Brandbyge Nielsen (SN)

Russisk, engelsk

Thomas Bang TB

Thomas Bang (TB)

Biologi

Thomas Bo Jørgensen

Thomas Bo Jørgensen (BJ)

Spansk, tysk

Thomas Jan Mathias Høyer.jpg

Thomas Høyer (HO)

Kemi, matematik

Thomas Jørgensen.jpg

Thomas Jørgensen (TJ)

Fysik, matematik

Thomas Sand Svendsen.jpg

Thomas Sand Svendsen (SV)

Kemi, fysik, bioteknologi

Tor Sonne.jpg

Tor Arboe Sonne (SO)

Samfundsfag, historie

Tillidsrepræsentant

Torben Fogh Sørensen.jpg

Torben Fogh Sørensen (TF)

Dansk, religion

Torben Kirk.jpg

Torben Kirk (TK)

Tysk, samfundsfag