Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samarbejde med grundskolen

Næstved Gymnasium og HF (NGH) prioriterer samarbejde med grundskolen meget højt, og vi har flere forskellige tiltag og tilbud i den forbindelse.

Vi har hvert år et talentforløb for grundskoleelever. I samarbejde med skolerne Lille Næstved, Holsted, Ellebæk, Vor Frue tilbyder vi eleverne i 8. klasse et masterclass forløb i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og informatik.

Er du interesseret i at høre nærmere, kontakt uddannelseschef Nils Grove nghng@naestved-gym.dk

 

Samarbejde mellem klasser – for lærere i grundskolen. Har du lyst til at samarbejde med en klasse på NGH kan du henvende dig til uddannelseschef Nils Grove nghng@naestved-gym.dk

  • Samarbejdet kan f.eks. bestå i at besøge en klasse
  • En gymnasieklasse underviser eleverne i grundskolen
  • Tema-samarbejde, fx Projekt Folkedrab

 

Orienteringsmøder
NGH holder Orienteringsmøde hvert år i januar.

Orientering om autismeklassen og optagelse kan læses her. Kontaktperson og autisme-koordinator Charlotte Madsen.

Brobygning. Brobygning/introduktionskurser er den enkelte elevs mulighed for at afprøve dagligdagen på NGH. Læs mere her.

Lærerudveksling Har du lyst til at få besøg af en gymnasielærer eller kunne du selv tænkte dig at besøge en gymnasieklasse, så kontakt uddannelseschef Nils Grove nghng@naestved-gym.dk

 

Invitation til arrangementer

Hvis du ønsker at blive inviteret til skolens arrangementer, kan du skrive til kontorassistent Maria Toftdahl nghmt@naestved-gym.dk

Så vil du blive inviteret til bl.a.: