Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Foodlab og Maker Space

FOODLAB

Som en del af skolens innovative fokus er der indrettet et Foodlab, et lokale hvor det er muligt at arbejde med madkemi. Ved at udnytte biologiske, fysiske og kemiske processer kan madkemi anskueliggøre naturvidenskabens problematikker og arbejdsmetoder til at finde løsninger på f.eks. fremtidens udfordringer med at skaffe mad til alle.

Naturvidenskaben kan også forklare, hvorfor mange sjove ingredienser kan sammensættes og hver især bidrage med en karakteristik smag. Ved kemisk at analysere retter, kan det forklares, hvorfor kogt kartofler dyppet i chokolade med ristede løg og karamelliseret limeskal giver en oplevelse af samhørighed. Tør du smage?

Kun fantasien sætter grænser for udvikling og anvendelse af naturvidenskab til at udvikle og motivere elevers interesse og forståelse af naturvidenskabelige processer. Madkemi giver elever mulighed for at røre, smage, dufte, og observere naturvidenskaben på tæt hold.

Se billeder af 1.w, der koger bolscher.

Der brygges øl og koges bolscher.

 

MAKER SPACE

Maker Space er et innovationslaboratorium med computerstyrede maskiner, som ikke forudsætter en håndværksmæssig erfaring.

Det er maskiner som 3D printere, laserskærere, varmpresser, mini-CNC fræsere mm. Med relativt få instruktioner kan man selv frembringe meget komplekse emner og man er i gang med at lave sine første, konkrete løsninger meget hurtigt, uden at skulle bruge en masse tid på instruktioner og træning.

 

Makerspace på NGH er udviklet i samarbejde med DTU Skylab, hvor der er gode erfaringer med udvikling af et entreprenant og kreativt miljø. Således danner Makerspace rammen om et praksisnært læringsmiljø med fokus på elevernes udvikling af innovative kompetencer. Tanken er, at alle elever efter afsluttende eksamener skal forlade NGH med lyst og kompetencer til at arbejde innovativt og kreativt på en sådan måde, at de fremadrettet kan indgå i arbejdsfællesskaber med fokus på at udvikle nye løsninger og produkter til gavn for dem selv og samfundet.

 

I Maker Space har man mulighed for sammen at finde nye løsninger på problemstillinger, og mulighed for at realisere og fremstille egne designs og produkter, hvad enten der er i form af en 3D – model eller en illustration eller noget helt andet.

Idéerne bygger på den grundtanke, at man lærer bedst når man selv er aktiv – gerne i fællesskab med andre. Maker Space er således også måske et skridt på vejen til fremtidens skole og helt i overensstemmelse med principperne for læring i det 21. århundrede:

Ud over den skemalagte brug af rummet kan det frit anvendes af alle – også uden for skolens normale åbningstid. Elever får adgang efter gennemført start–up kursus i 1.g/1.hf.

Som koordinator for Maker Space er Martin Frøhling Jensen ansat.